Ansiktsform

Hvem tror du er mest intelligent?

Sjansen er stor for at mange vil være enig med deg.

HVEM ER SMARTEST?: Ryan Gosling (t.v) har et smalere ansikt enn Nick Lachey. Da kan det hende at folk flest vil oppfatte Gosling som mer intelligent enn Lachey, noe som for øvrig på ingen måte er bevist.
HVEM ER SMARTEST?: Ryan Gosling (t.v) har et smalere ansikt enn Nick Lachey. Da kan det hende at folk flest vil oppfatte Gosling som mer intelligent enn Lachey, noe som for øvrig på ingen måte er bevist. Foto: Stella.
Publisert Oppdatert

Ansiktet avslører sexholdninger

Forskere ved Universitetet i Durham, som sammen med universitetene i Aberdeen og St. Andrews, gjennomførte i 2008 en undersøkelse blant 700 heteroseksuelle unge mennesker.

Deltakerne ble bedt om å vurdere flere bilder med ansikter. De skulle blant annet svare på hvor attraktive personene på bildene var og om vedkommende på bildet var ute etter tilfeldig sex eller lengre forhold.

Forskerne mener studien er viktig for å gi oss informasjon om hvordan vi velger partner.

  • Undersøkelsen viste blant annet at kvinner som var åpne for kortere seksuelle forhold eller tilfeldig sex ble sett på som mer attraktive uten at forskerne klarte å bestemme hvorfor det.
  • Menn som stod for det samme ble sett på som lite attraktive både for kortere og lengre forhold.
  • Kvinner mente også at bildene av menn som var ute etter tilfeldig sex snarere enn langvarige forhold ble sett på som mer maskuline med breiere hakeparti, større nese og smalere øyne.

(Kilde:https://www.dur.ac.uk/)

I jakten på den fremtidige drømmepartneren, hadde det vært greit å kunne plukke ut de intelligente mennene fra de litt mindre intelligente mennene - kun basert på utseendet.

De fleste vil kanskje si at dette er vanskelig å få til, men forskerne bak en ny studie utført ved Charles University i Tjekkia hevder derimot at vi mennesker stort sett plukker ut de samme ansiktstypene når vi leter etter den "intelligente looken".

Intelligens hos menn

I studiet var både mannlige og kvinnelige forsøkspersoner i stand til å vurdere menns intelligens kun ved å studere ansiktene på bilder de fikk tildelt, ifølge artikkelen publisert på RealClearScience.

Forskerne Karel Kleisner, Veronika Chvátalová og Jaroslav Flegr står bak studien, publisert i tidsskriftet PLoS ONE, der 80 realfagsstudenter- 40 menn og 40 kvinner, gjennomgikk en grundig IQ-test og deretter ble fotografert med nøytrale ansiktsuttrykk. 160 andre deltakere vurderte bildene av dem og bedømte hvert enkelt individs attraktivitet og intelligens på en skala fra 1 til 7.

- Evnen til å nøyaktig vurdere hvor intelligent et annet menneske er, har sin plass i hverdagens sosiale samspill, og bør ha viktige evolusjonære konsekvenser, skriver forskerne i tidsskriftet.

Da Kleisner, Chvátalová og Flegr analyserte dataene kom de frem til noen interessante funn:

Det viste seg at både menn og kvinner klarte å evaluere den riktige intelligensen til en mann, bare ved å se på et fotografi av ansiktet hans.

- Dette antyder at man kan anslå en manns intelligens bare ved å se på ansiktet hans. Men denne estimasjonen har ikke noe å gjøre med om man er attraktiv eller ikke, hevder forskerne.

- Dette betyr at det du tror om en manns intelligens, basert på ansiktet hans, kan stemme.

Smalt ansikt og stor nese

Forskerteamet kom frem til at personer med ansikt som oppfattes som svært intelligent har bredere avstand mellom øynene, en større nese, noe oppovervendte munnviker, og en skarpere og mindre avrundet hake og kinn.

- Som kontrast er oppfatningen av lavere intelligens assosiert med bredere, rundere fjes, øyne som står tettere sammen, en kortere nese, nedovervendte munnviker og runde bollekinn, beskriver forfatterne av studien.

Kvinner dømmes etter attraktivitet

Så hvorfor kan både menn og kvinner nøyaktig forutsi intelligens av menn, men ikke kvinner, basert på deres utseende?

Forskerne tror at det kan ha noe å gjøre med at kvinner i større grad blir dømt ut i fra hvor attraktive de er.

- Effekten av en kvinnes attraktivitet kan forhindre en i å riktig bedømme deres intelligens, mener forskerne.

- Interessant studie

FORSKER PÅ ANSIKTSSYMMETRI: Per Olav Folgerø, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.
FORSKER PÅ ANSIKTSSYMMETRI: Per Olav Folgerø, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Foto: UIB.
BARNEASSOSIASJON?: - Kanskje bredere ansiktsform ligner mer på et barneansikt enn såkalt smalere ansiktsform og at man derfor assosierer smalere ansiktsform for mer intelligent, reflekterer Bruno Laeng, professor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
BARNEASSOSIASJON?: - Kanskje bredere ansiktsform ligner mer på et barneansikt enn såkalt smalere ansiktsform og at man derfor assosierer smalere ansiktsform for mer intelligent, reflekterer Bruno Laeng, professor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: UIO.

Per Olav Folgerø, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen, deltar i et forskningsprosjekt hvor forskere fra ulike fagmiljøer som kunsthistorie, biologisk og medisinsk psykologi, forsker på ansikt og ansiktssymmetri.

Han syns at den tsjekkiske studien er interessant, særlig at menn og kvinner relativt nøyaktig "målte" intelligensen ut fra bilder av menn, men ikke av kvinner.

- Dette er signifikante data som indikerer at det ikke har noe med tilfeldigheter å gjøre, sier Folgerø til Kvinneguiden.

Han trekker frem at forskerne fant en sammenheng mellom estimert intelligens og ansiktsform.

- For begge kjønn vil en intelligent ansiktsstereotyp ha følgende trekk: smalt ansikt med smal hake, og med en markert, lang nese. Den motsatte, uintelligent ansiktsstereotyp har ovalt og bredt ansikt med en massiv hake, og med en liten nese.

Stereotyper

En annen som har jobbet med ansiktsformer er Bruno Laeng, professor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Han mener at denne studien har kredibilitet blant annet fordi den er publisert i et veldig godt tidsskrift og har data basert på svar fra mange deltakere.

- Ifølge studien kan man til en viss grad, fordi vi snakker om korrelasjoner, spå en manns intelligens ved å bare kikke på ansiktet. Men jeg er enig med forfatterne at det mest sannsynlig reflekterer stereotyper som er utbredt i befolkningen, sier Laeng til Kvinneguiden.

Han mener at en mulighet er at stereotyper er basert på ett eller få ansikter av mennesker som er kjent for å ha høy intelligens - for eksempel veldig kjente vitenskapsfolk, som ofte er menn.

- Kanskje er det derfor trekk som ligner disse intelligente mennene blir vurdert som mer intelligent. De fleste ansikter av intelligente folk man kan tenke seg at kunne ha smalere ansiktsform, sier Laeng videre.

Professoren påpeker samtidig at han tror de aller fleste vil tenke at en persons kunnskap vokser med alderen:

- Kanskje bredere ansiktsform ligner mer på et barneansikt enn såkalt smalere ansiktsform og at man derfor assosierer smalere ansiktsform for mer intelligent?

Menstrasjonssyklus avgjør

GEOMETRISERING: De tjekkiske forskerne benyttet en metode som kalles Goodalls permutation F-test, geometrisering av ansiktet. Visse punkter i ansiktet gis en bestemt tallverdi, slik figuren viser - ansiktets morphospace. Så undersøkte forskerne om det svært intelligente mennesket har vesentlig forskjellig plassering av såkalte semi-landmarks enn de som er mindre intelligent. Det viser det seg at forskerne ikke fant noen relasjon mellom ansiktets morphospace og IQ målt i IQ test.
GEOMETRISERING: De tjekkiske forskerne benyttet en metode som kalles Goodalls permutation F-test, geometrisering av ansiktet. Visse punkter i ansiktet gis en bestemt tallverdi, slik figuren viser - ansiktets morphospace. Så undersøkte forskerne om det svært intelligente mennesket har vesentlig forskjellig plassering av såkalte semi-landmarks enn de som er mindre intelligent. Det viser det seg at forskerne ikke fant noen relasjon mellom ansiktets morphospace og IQ målt i IQ test. Foto: Illustrasjon Per Olav Folgerø

Intelligent eller ikke; Folgerø peker på forskning som viser at kvinner ubevisst velger visse typer menn ut i fra hvor kvinnene er i menstruasjonssyklusen.

- I den fertile fase av syklus, omkring eggløsning, viser det seg at kvinner foretrekker mer maskuline og dominerende trekk hos menn. Det er også påvist at kvinner i denne perioden foretrekker kroppslukt av særlig maskuline og dominerende menn. Det siste er påvist hos kvinner som lever i parforhold, ikke hos single, sier Folgerø.

Forskeren forteller at man relaterer preferansen for den maskuline mann i denne fase av menstruasjonssyklus til evolusjonens drivkrefter, en søken etter «gode gener».

- Det er interessant å merke seg at den veldig maskuline mann har et høyt testosteron-nivå i blodet, noe som ikke alle menn kan tåle uten at det går ut over immunforsvaret. «Manne-mannen» vil derfor signalisere et godt immunsystem.

- I den ikke-fertile del av menstruasjonssyklusen vil kvinner tendere til å foretrekke den omsorgsfulle mann, den mann som er til å stole på, den gode far, familiemannen, forklarer Folgerø videre.

Kvinner tiltrekkes av intelligens

Laeng mener at forskning generelt viser at menn og kvinner tiltrekkes av ulike ansiktstrekk.

MER ELLER MINDRE INTELLIGENT: Illustrasjonen viser fra venstre hvordan et ""mindre intelligent"" ansikt, et ""gjennomsnittlig intelligent ansikt"" og et ""intelligent ansikt"" kan se ut i andres øyne.
MER ELLER MINDRE INTELLIGENT: Illustrasjonen viser fra venstre hvordan et ""mindre intelligent"" ansikt, et ""gjennomsnittlig intelligent ansikt"" og et ""intelligent ansikt"" kan se ut i andres øyne. Foto: Illustrasjon.

- Menn liker feminine og yngre ansikter og denne preferansen kan forklares med biologi, det vil si tegn på fertilitet, sier han.

Han mener at forskning også viser at kvinner er mindre opptatt av utseendet enn menn, men at intelligens i større grad kan være attraktivt for kvinner.

- Studien i PLoS fant også at de som ble vurdert som mer intelligente ble også vurdert som mer attraktive.

Symmetri ikke nødvendigvis attraktivt

I populærvitenskapen snakkes det om at det vakre ansikt har proporsjoner som relaterer seg til hverandre på en slik måte at man får såkalte gylne forhold. Folgerø forklarer at det gylne snitt er et irrasjonelt tall, altså uendelig med desimaler, som avrundes til 1,618.

- Ut fra dette har man utviklet en ansiktsmaske der ulike linjer og figurer har størrelsesforhold som gjør at den ene dividert på den andre gir 1,618. For eksempel vil ørets lengde dividert på avstanden mellom øynene, ørets lengde dividert på nesevidden, distansen mellom pupillene dividert på avstanden mellom øynene, avstanden mellom pupillene dividert på nesevidden gi verdien 1,618, forklarer Folgerø.

Dette er bare en opplisting av fire av i alt tretten eksempler på det populærvitenskapen oppgir som gylne forhold i et ansikt.

- Nå viser det seg, imidlertid, at så enkelt er det ikke. Professor Jintu Fan og kolleger har computer-konstruert kvinnelige ansikter, og funnet at det ansikt som utelukkende baserer seg på de gylne forhold scorer lavt på en rating foretatt av både menn og kvinner.

Symmetri blir regnet som et viktig kriterium for et ansikts skjønnhet. Likevel er det flere studier som viser at korrelasjonen mellom symmetri og skjønnhet ikke er så stor som man trodde, forteller Folgerø videre.

- Graden av symmetri synes heller å være et mål for helse: at vi altså vurderer et symmetrisk ansikt som et sunt ansikt, men ikke nødvendigvis et svært attraktivt ansikt .

- Men, som forsker Katharina Schmid viser, er de gylne proporsjoner langt fra uvesentlige i vår opplevelse av et vakkert ansikt.Det viser seg også at kvinnelige ansikter som avviker fra disse gylne proporsjoner får en signifikant lavere rating av kvinner enn av menn.

I forskningsartikkelen "The Biology of Facial Beauty", publisert i International Journal of Cosmetic Science, kommer det ellers frem at et kvinneansikt preget av relativt store øyne, tynne øyebryn, lys-skygge effekter, som følge av make-up, oppfattes som et vakkert ansikt.

Les også:

Kroppsspråket påvirker hormonene

Så mye betyr førsteinntrykket

Dette hjelper mot rødming

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning