Gravid når du søker jobb

- Jeg har ikke skrevet noe i søknaden eller på CV om graviditet

Er du ærlig, risikerer du at søknaden din havner i søpla.

- Jeg vil jobbe et sted hvor det er respektert at kvinner føder barn, sier Kine Paulsen.
- Jeg vil jobbe et sted hvor det er respektert at kvinner føder barn, sier Kine Paulsen. Foto: FOTO: Ida Eliassen-Coker
Publisert Oppdatert
- Det er ikke lov til å diskriminere gravide kvinner, forteller advokat Renate Heggelund
- Det er ikke lov til å diskriminere gravide kvinner, forteller advokat Renate Heggelund Foto: FOTO: Privat

- Jeg er permittert og søker jobber, selv om jeg er gravid. Det er ikke så lett fordi jeg vet at arbeidsgivere diskriminerer, sier Kine Paulsen (29).

Hun har en mastergrad i sosiologi og jobber med rekruttering. Hun og samboeren venter sitt første barn i juli.

Mange skuffelser

- I en sårbar situasjon som denne kan det bli mange skuffelser. Jeg har ikke gitt opp håpet, men jeg søker bare der jeg er superkvalifisert. Hadde jeg ikke vært gravid, hadde jeg søkt mye mer aktivt. Jeg selger konsulenttjenester og er student ved siden av. Så det er ikke synd på meg. Jeg tror andre har det verre, sier hun.

Flertallet opplever diskriminering

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at 55 prosent av kvinnelige arbeidstakere oppgir å ha opplevd én eller flere former for diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon.

Advokat Renate Heggelund fra advokatfirmaet Fram forteller at loven er svært tydelig på dette området:

- Juridisk sett er diskriminering av gravide kvinner i arbeidslivet ikke tillatt. Likestillingslovens § 18 slår fast at «En arbeidsgiver må ikke i ansettelsesprosessen, herunder under intervju eller på annen måte, innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn.» I tillegg er det spesifikt regulert et forbud om å innhente informasjon om planlagt familieforøkelse i forbindelse med ansettelsesprosesser.

Hvis du vil vite mer om hva som er lov og ikke lov når du er gravid, så kan du ta denne testen.

- Ikke ødelegg for deg selv

- Jeg har ikke skrevet noe i søknaden eller på CV om samboer eller graviditet, sier Kine Paulsen.

- Jeg mener at det ikke hører hjemme på en CV. Religion og seksuell legning er lignende, irrelevante opplysninger. Private ting og relasjoner mener jeg skal holdes utenfor en profesjonell sammenheng.

Vibecke Martens Vesterdahl er senior researcher i Reflecto Search & Selection AS, et rekrutteringsbyrå i Oslo. Hun kjenner til flere tilfeller der gravide jobbsøkere blir diskriminert. Hun er enig i Kines vurdering om ikke å ta med graviditet eller foreldrepermisjon på CV-en.

- Hvis du blir spurt om permisjonsperioden, så får du opplyse om det, men det er da unødvendig å aktivt selv forkorte sin jobberfaring? Som min farfar alltid sa: «Alt du sier skal være sant, men du behøver ikke å si alt som er sant!»

Mange gode arbeidsgivere

- Jeg har valgt å være åpen om at jeg er gravid fordi jeg vil jobbe et sted hvor det er respektert at kvinner føder barn, sier Kine bestemt.

- Det finnes mange gode arbeidsgivere. Jeg kommer ikke til å skjule det mer nå, hvis jeg søker flere jobber. Da får det heller være. Jeg vil ikke jobbe et sted hvor de ikke forstår at det å ha en familie er en naturlig del av mange menneskers liv, legger hun til.

Kine har vært på to jobbintervjuer siden hun ble gravid. Det første var før hun hadde fortalt det til noen.

- Jeg unnlot å si noe fordi det ville blitt så kinkig. Det skulle være oppstart samtidig som jeg ville levert permisjonssøknad. Det er på en måte pinlig, selv om jeg ikke skal synes det, så synes jeg det er vanskelig.

- Min samboer er også i «fødeklar alder», legger Kine til.

- Men det er ikke noen sak fordi han sikkert skal være hjemme i maks ti uker. Jeg tror heller ikke han får spørsmål om hvordan han klarer å kombinere jobb og barn.

Tillitsbrudd

-  Som rekrutterer synes jeg dette er et kinkig dilemma, sier Vibecke Martens Vesterdahl.

- Jeg kommer aldri til å spørre en kandidat om hun er gravid, sier rekrutterer Vibecke Martens Vesterdahl.
- Jeg kommer aldri til å spørre en kandidat om hun er gravid, sier rekrutterer Vibecke Martens Vesterdahl. Foto: FOTO: Privat

- Vi lever av å gjøre kundene våre fornøyde, og sannsynligheten er stor for at vår kunde ikke blir fornøyd hvis vi anbefaler en gravid kandidat som går ut i permisjon kort tid etter ansettelsen. Jeg ville nok opplevd det litt som et tillitsbrudd hvis kandidaten hadde holdt det skjult for meg under hele prosessen at hun var gravid, og det ville stilt meg som en rekrutterer i et dårlig lys ovenfor kunden, sier hun.

- Samtidig har ikke kandidaten plikt til å opplyse om et svangerskap for meg, og jeg kommer aldri til å spørre kandidater om det. Så det er sannsynlig at en slik situasjon kommer til å oppstå en gang i fremtiden, tror hun.

Hun peker på at det er viktig å huske på at veldig mange flinke kvinner får barn og balanserer fint jobb og småbarn.

- Det er kun en kort periode av karrieren man er gravid og i barselpermisjon, så hvis den gravide kvinnen var den beste til jobben, så håper jeg arbeidsgiver klarer å se på det store bildet. Som en leder sa en gang: «Hvordan skal det gå med Norge hvis ikke flinke jenter får barn?»!

Det tøffe svaret

Vibecke Martens Vesterdahl har følgende råd til kvinner som er gravide: Søk på jobber som vanlig.

Hvis du får spørsmål om graviditet på intervju, anbefaler hun å svare slik:

- Hvis du tør, så synes jeg det er tøft å svare med et spørsmål tilbake: «Ville du spurt en mannlig jobbsøker om det samme?» Den som spør, blir mest sannsynlig litt satt ut, og blir minnet på at dette er det ulovlig å spørre om. Hvis du ikke er så tøff, så har du valget mellom å svare ja, eller å rett og slett lyve og si nei, sier hun.

Hun legger ikke skjul på at dersom du svarer ja på spørsmål om graviditet, så er det stor sannsynlighet for at du går ut av prosessen på grunn av graviditeten.

- Du skal alltid være ærlig, men du må også være taktisk. Hva ville en gravid mann gjort i samme situasjon? Han ville sannsynligvis løyet glatt for å få jobben.

Lett å velge bort

Kine Paulsen mener det er lett å velge bort kvinner i fruktbar alder:

- Diskriminering i forbindelse med graviditet og fødselspermisjon er det vi får flest henvendelser om, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
- Diskriminering i forbindelse med graviditet og fødselspermisjon er det vi får flest henvendelser om, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm Foto: FOTO: Privat

- De som føder barn, er kvinner rundt 30. Og de med høy utdanning har da lite arbeidserfaring. Da kan man hekte et eventuelt forbigått ansettelsesforhold på manglende erfaring. Jeg har tre års arbeidserfaring så jeg kan godt forstå hvorfor jeg blir forbigått i prosesser, sier hun.

Til tross for at mange kvinner i fruktbar alder er uten all verdens jobberfaring, så finner Likestillings- og diskrimineringsombudet at arbeidsgiver faktisk har brutt loven i hele 68 prosent av sakene de behandler om dette temaet. Diskriminering i forbindelse med graviditet og fødselspermisjon er det emnet ombudet får aller flest henvendelser om.

- Loven er streng når det gjelder denne formen for diskriminering. Jeg vil oppfordre vordende foreldre som opplever urettferdig forskjellsbehandling til å si ifra om det, og til å ta kontakt med oss i ombudet. Vi kan tilby hjelp og veiledning, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm til Kvinneguiden.

Disse sakene er ofte enkle å dokumentere, for eksempel gjennom e-postutvekslinger, forteller Bjurstrøm.

- Mange arbeidsgivere er overbevist om at de har lov til å handle som de gjør, og er åpne på at de har lagt vekt på graviditet og foreldrepermisjon – både overfor klager og i sine forklaringer til ombudet.

- Diskriminering skyldes ofte ikke vond vilje, men mangel på kunnskap. De fleste arbeidsgivere retter seg etter innspill fra oss, sier hun.

Langt unna likestilling

Advokat Renate Heggelund peker på at til tross for godt vern av gravide i loven, så er vi langt unna likestilling i yrkeslivet.

- Andelen kvinnelige ledere er for lav. Andelen kvinner i styreverv er for lav. Det kan etter min mening være et uttrykk for to ting: Enten er det ikke diskriminering som er årsaken til ulikhetene. Eller så fungerer ikke lovteksten etter sitt innhold og formål, sier hun.

Heggelund mener det ikke nytter å ha overdreven tro på hvilke samfunnsproblemer man kan fikse med å lage en lov. Å lage en lovtekst er ikke som å «svinge en tryllestav», og så er problemet borte.

- Det må i tillegg holdningsendringer og kanskje andre virkemidler til. Stillinger kan være lyst ut med klare kvalifikasjonskrav og definerte personlige egenskaper. Men vurderingen av hvem som best fyller kravene og har de rette egenskapene vil likevel i stor utstrekning være skjønnsmessig, slik at argumentene for å ansette en mann i en viktig lederstilling fremfor for eksempel en synbart gravid kvinne lett kan «smis til» på kammerset hvis de er noenlunde likt objektivt kvalifisert, poengterer hun.

Søkere har ikke krav på innsyn i disse skjønnsmessige vurderingene. Og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden når arbeidstaker reiser diskrimineringssak.

- I praksis er det likevel svært få som reiser slike saker. Det er høy prosessrisiko og dårlig rettshjelpsdekning, sier advokaten.

- Permisjonen bør øremerkes

Kine Paulsen mener det trengs strukturelle samfunnsendringer for å få bukt med problemet:

- Jeg tror permisjonen bør øremerkes. Hvis det var «like risikabelt» å ansette begge kjønn i den alderen, hadde alle vært mer fleksible.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning