Jobbsøking

- Sørg for at kollegene digger deg

Her er snarveiene til fast jobb.

AKTIV: - Vårt fremste råd er å være aktiv på jobbmarkedet, sier Johannes Sørbø ved NAV.
AKTIV: - Vårt fremste råd er å være aktiv på jobbmarkedet, sier Johannes Sørbø ved NAV. Foto: Foto: THINKSTOCKPHOTO.COM.
Publisert Oppdatert

Tall fra Statistisk Sentralbyrå

Disse har ansatt flest siste året

 • I følge Arbeidskraftundersøkelsen, utført av Statistisk Sentralbyrå 2. kvartal i 2012, viser tallene at antall sysselsatte i varehandel, fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012, økte med 18 000 personer.
 • Andre næringer som opplevde økning i antall sysselsatte i løpet av denne perioden, var teknisk tjenesteyting med 12 000 flere sysselsatte, samt informasjon og kommunikasjon med 11 000 flere sysselsatte. Antallet sysselsatte i offentlig administrasjon økte med 9 000 fra 2. kvartal 2011 til tilsvarende kvartal i år.
 • Den sterke økningen i helse- og sosialtjenester som gjorde seg gjeldende i hele 2011 ser foreløpig ut til å ha avtatt en del i 2012. Fra 2. kvartal 2011 til tilsvarende kvartal i 2012 økte antallet sysselsatte med 7 000 personer i denne næringen.

66 000 flere sysselsatte siste år

 • Undersøkelsen viser også økt yrkesaktivitet blant unge i Norge.
 • Yrkesaktiviteten blant personer mellom 15 og 24 år økte fra 56,6 prosent i 2. kvartal 2011 til 59 prosent i 2. kvartal 2012.
 • Yrkesaktiviteten økte både blant menn og kvinner i denne alderen, og økningen kom hovedsakelig i form av flere deltidssysselsatte.
 • Antallet sysselsatte økte med 66 000 personer fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012, av disse var 28 000 kvinner og 38 000 menn.
 • Den sterkeste veksten i sysselsettingen kom blant de under 25 år, og da hovedsakelig i form av deltidsarbeid. I denne aldersgruppen er flesteparten av de deltidssysselsatte under utdanning.
 • Fra 2. kvartal 2011 til tilsvarende kvartal i 2012 økte antallet heltidssysselsatte med 47 000, og veksten fordelte seg likt mellom menn og kvinner.
 • Veksten i antallet deltidssysselsatte kom nesten utelukkende blant menn.

Langtidsledige personer

 • Langtidsledige er personer som har vært arbeidsledige i mer enn 26 uker. Av de 89 000 arbeidsledige i 2. kvartal 2012 var 25 prosent langtidsledige.
 • Ett år tidligere, i 2. kvartal 2011, var den tilsvarende andelen 33 prosent. I løpet av samme periode ble det 6 000 færre arbeidsledige, og denne nedgangen kom blant kvinner. Den gjennomsnittlige tiden som en person går arbeidsledig gikk ned fra 28 uker i 2. kvartal 2011 til 23 uker i 2. kvartal 2012.
 • I 2. kvartal 2012 var det 73 000 undersysselsatte, noe som tilsvarer 11 prosent av de deltidsansatte. Dette var omtrent på samme nivå som i 2. kvartal 2011. Undersysselsatte er deltidsansatte som har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid.
 • Den totale tiden som de undersysselsatte ønsket å arbeide ekstra i 2. kvartal 2012 tilsvarte 27 000 heltidsjobber.
 • Hvis man samtidig legger til de arbeidstimene som de 89 000 arbeidsledige ønsket å jobbe, tilsvarte det et tilbud på 104 000 heltidsjobber. Dette var omtrent på nivå som året før.

(Kilde: SSB.no)

Det kan være ekstremt frustrerende å være i den situasjonen hvor du hopper fra ett vikariat til et annet på grunn av mangel på faste stillinger på jobbmarkedet.

Mange sitter med solid høyere utdanning og god, relevant arbeidserfaring, men likevel ikke blir fast ansatt hos en arbeidsgiver fordi det ikke finnes faste, ledige stillinger i firmaet.

Dermed blir man nødt til å søke på utlyste vikarstillinger som gjerne varer bare ett år av gangen. Det kan være svært umotiverende og tungt i lengden.

Aktiv på jobbmarkedet

Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), mener likevel at det er svært viktig å ikke gi seg:

- Vårt fremste råd til personer som er i vikariater, men ønsker fast jobb, er å være aktiv på jobbmarkedet, sier Sørbø til Kvinneguiden.

NAVs fremste oppgave er å bistå de som ikke har jobb med å komme tilbake tilbake i arbeid.

- Vi forstår at det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe dersom man får mange avslag. Da kan det være lurt å vurdere hvilke andre alternativer som finnes. Kanskje det kan være aktuelt å se etter jobber andre steder i landet og i andre næringer også. Ofte er det slik at den enkelte har kvalifikasjoner som kan passe i flere ulike typer jobber, råder Sørbø.

Han tror det i tillegg er nyttig å informere eget nettverk om at man er på utkikk etter fast jobb og registrere seg i ulike CV-baser på nett.

Han mener samtidig at det er viktig å ikke la frustrasjonen ta overhånd når man over flere år må hoppe fra ett vikariat til et annet.

- Husk på at det er vanlig å starte med vikariater og engasjementer i offentlig sektor, før man får fast jobb etter hvert. Veien inn i arbeidslivet starter ofte med en ekstrajobb, et vikariat eller et midlertidig engasjement, sier Sørbø.

- Et "nei" er positivt

Trine Åldstedt er fagansvarlig, kursholder og gründer av MetaResource og er Licensed Master Trainer of NLP - Dr. Richard Bandler. Åldstedt har mange års erfaring som profesjonell coach, trener og kursholder.

Hun mener at man kan holde jobbsøkings-motivasjonen oppe ved å først og fremst sette seg et tydelig mål.

- Definer for deg selv hva slags stilling det er du jobber for. Få klar oversikt over hvilke ønsker og krav du har til arbeidsoppgaver, arbeidsvilkår og arbeidsgiver. Sjekk så av om du har alle kvalifikasjoner til å fylle jobben og kriteriene. Om ikke, skaff det. Samme hva det krever, oppfordrer Åldstedt til Kvinneguiden.

Coachen mener at dersom vikariatet man er i passer til profilen, er det et stort pluss siden det gir relevant praksis og nettverk.

- Deretter er det å avklare med arbeidsgiver om det finnes håp. Om det ikke gjør det, begynn å søke opp firmaer som kan ha drømmejobben, formuler en god søknad med CV og begynn å banke på dører. Ønsk et hvert nei velkommen. Foruten et "ja", er det bedre enn et "tja, vi skal sjekke", fordi det stjeler tid og energi, sier hun.

- Jobb så godt at de vil digge deg

I lengden er det likevel utfordrende å holde motivasjonen oppe til å søke videre arbeid når man gang på gang kun får vikarstillinger.

Her anbefaler coachen at man sjekker ut alternativene man har.

- En stilling på et felt eller nivå hvor den største utfordringen er å holde ut? Arbeidsledighet? Demotivasjon og fortvilelse? Du har en jobb! Sørg for å gjøre den så inderlig godt at arbeidsgiver og kolleger digger deg. Levér over all forventning, ta initiativ, overrask og bry deg.

Åldstedt tror at det alltid vil betale seg - og selv har du det intenst mye mer moro underveis også.

- Vær bevisst på alt det positive vikarstillingen tross alt gir deg. Skriv det ned og tenk litt over det. Om du gjør det daglig eller ukentlig, kan du vurdere selv, men skriv opp tre til fem punkter du er takknemlig for, og gode konsekvenser du har fra nåværende stilling, råder hun.

Dette har alt å si

Selv om det virker fjernt, kan det også være mye positivt med å sitte fast i "vikarfellen", særlig hvis du gjør noen små justeringer i forhold til egen innstilling;

- Vær bevisst språket ditt og bytt ut ord som drar deg ned med noe som drar deg opp. For eksempel ordet "vikarfellen", sier Åldstedt og lister opp noen eksempler:

- "Vikarmuligheten" gir deg:

 • Arbeidserfaring
 • Inntekt
 • Kompetanse
 • Kontaktflate
 • Nettverk det helt sikkert er mennesker du kan lære av og kanskje skape viktige, gode vennskap med.
 • Du har variasjon, du er "fri".
 • Du kan tillate deg luksusen å kjenne etter om dette er et sted du har lyst til å være og hva din trivselsjobb skal inneholde.

- Bruk anlendingen til å samle informasjon og erfaringer som lar deg skreddersy din jobb. På et magisk vis skaper vi mennesker vår egen virkelighet. Når du vet hva du ser etter og hva som trengs, er sannsynligheten for at du finner det stor, sier coachen.

Din innstilling til situasjonen har alt å si, mener Åldstedt.

- Bakdelen med dette er at vi ofte er offer for eget tankesett. Vi ser vår egen sannhet som den eneste "Sannhet", og basert på den tror og tolker vi. Mange går rundt og tror de har den beste innstillingen og yter den beste innsatsen, mens de i virkeligheten både signaliserer og leverer noe helt annet, sier hun mens hun kommer med en oppfordring;

- Bestem deg i dag for å gjøre alt det beste du kan og skaff deg ærlige, kompetente sparringspartnere med gode hensikter som du våger å lytte til. Det vil hjelpe deg på veien.

Les også:

Slik klarer du deg på halve lønna

Slik takler du sosial angst

Kvitt deg med snusavhengigheten

Hun gjør én feil

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning