Samarbeid med kollegaer

Godt mulig at det er du som er problemet på arbeidsplassen

- Tenker man at samtalepartneren er dum, vil det skinne igjennom.

ANERKJENN DIN KOLLEGA: - Vedkommende skal føle at hun/han er bra og viktig som person på arbeidsplassen, og ikke bare for den jobber vedkommende utfører, er blant ekspertenes råd for godt samarbeid.
ANERKJENN DIN KOLLEGA: - Vedkommende skal føle at hun/han er bra og viktig som person på arbeidsplassen, og ikke bare for den jobber vedkommende utfører, er blant ekspertenes råd for godt samarbeid. Foto: Colourbox.
Publisert Oppdatert

Godt samarbeid

 • Vær åpen, ikke ha fordommer, arbeidsplassen er en formell arena der du har forpliktelser.
 • Ikke la deg styre av følelser men forvent saklighet også fra andre.

- Ann Torill Benonisen, spesialrådgiver ved Næringslivets Hovedorganisasjon.

De aller fleste jobbsituasjoner krever at vi samarbeider med andre, men det er ikke alltid like lett.

Det kan Olga Djordjilovic, forskningsrådgiver ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, mye om.

- Det finnes en god del forskning om akkurat dette temaet. Jeg personlig tror på det Michael Tomasello skriver i sin bok "Why we cooperate", nemlig at det ligger i vår natur både å være altruistisk og hjelpsom, og å være egoistisk, og at begge deler har hjulpet oss å overleve og utvikle oss som art, sier Djordjilovic til Kvinneguiden.

Vellykket samarbeid

Samtidig opplyser hun at selv om barn er født med et instinkt til å hjelpe andre, blir de mer selektive etter hvert.

- Det vil si at de fort utvikler en "rettferdighetssans", for eksempel deler de helst og mest med barn som har vært snille mot dem tidligere. Barn lærer også etter hvert sosiale normer som legges til grunn for deres oppfatning av "hvordan vi gjør ting her".

- Og begge disse tingene, rettferdighetssans og kjennskap til sosiale normer er viktige for et vellykket samarbeid, også i en jobbsammenheng, sier forskeren videre.

Hun har tidligere forsvart sin doktorgradsavhandling "Møteinteraksjon er både arbeid og relasjonshåndtering", og blant annet gjort analyser av adferden til deltakere under arbeidsmøter for en større bedrift i Norge og Serbia.

Basert på egen forskning kan Djordjilovic fortelle at det er viktig å være bevisst på at man ikke kan utestenge "det mellommenneskelige" når man skal løse arbeidsoppgaver:

- Uansett hvor saklig man er, er det ikke til å unngå at man viser fram, utfordrer og utvikler forholdet til de man kommuniserer med. Tenker man at samtalepartneren er dum, at deres prestasjon er for dårlig, så vil det skinne gjennom, sier forskeren og forklarer videre:

- Det skjer både gjennom små signaler i verbalspråket vårt og ikke minst i kroppsspråket. Da er det kanskje bedre å være ærlig enn å sende blandede signaler og skape usikkerhet, mener jeg.

Norge skiller seg ut i Europa

Også Ann Torill Benonisen, spesialrådgiver ved Næringslivets Hovedorganisasjon, tror at det er naturlig for mennesker å samarbeide med hverandre:

- Urmenneskene måtte samarbeide i fangst og fiske for å overleve. Samarbeid og formidling har også vært en nødvendighet for læring og utvikling av mennesker og samfunn, sier Benonisen til Kvinneguiden.

Hun mener at samarbeid er sentralt for å skape resultater i arbeid.

- Her i Norge er det spesielt fokus på samarbeid i arbeidslivet,og siden 1977 har vi hatt forventning om samarbeid på arbeidsplassen nedfelt i vår arbeidsmiljølovgivning, sier hun.

Benonisen forteller at dette er så sentralt for oss, det skaper undring i resten av Europa at fokus på samarbeid ved arbeidsplasser er så viktig i Norge.

- Samarbeid forutsetter gjensidig respekt og evne til dialog. Dette er et sentralt fokus i vår trepartsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, der dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er helt grunnleggende, sier hun videre.

Slik oppstår det problemer mellom kollegaer

UTTALER SEG: F.v: Olga Djordjilovic, forskningsrådgiver ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, Hilde Myklebust, leder for arbeidsgiverservice i Hovedorganisasjonen Virke, Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef Akademikerne, Ann Torill Benonisen, spesialrådgiver ved Næringslivets Hovedorganisasjon.
UTTALER SEG: F.v: Olga Djordjilovic, forskningsrådgiver ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, Hilde Myklebust, leder for arbeidsgiverservice i Hovedorganisasjonen Virke, Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef Akademikerne, Ann Torill Benonisen, spesialrådgiver ved Næringslivets Hovedorganisasjon. Foto: Privat.

Det er flere årsaker til at det kan bli vanskelig for kollegaer å samarbeide.

God arbeidskultur

Man kan oppnå en god samarbeidskultur gjennom å for eksempel:

 • Ta seg tid til kollegaen sine
 • Være inkluderende - snakk med, ikke om, og tenke "vi" i stedet for "jeg".
 • Bidra til en god dialog på arbeidsplassen
 • Bidra til en god og konstruktiv tilbakemeldingskultur på arbeidsplassen.
 • Oppsøke naturlige møteplasser i hverdagen slik at du møter kollegaene dine i mindre formelle situasjoner

Årsaker til at samarbeid blir vanskelig:

 • Stress og stort arbeidspress
 • Manglende tilstedeværelse eks hjemmekontor
 • Manglende funksjonalitet i kontorlokalene
 • Krevende arbeidsoppgaver som fordrer fokus hos hver enkelt

(Kilde: Hilde Myklebust, leder for arbeidsgiverservice i Hovedorganisasjonen Virke)

Djordjilovics personlige erfaring er at noen av problemene oppstår fordi man ikke har felles normer:

- Typisk "sånn gjør vi det her". Spesielt hvis man skal samarbeide på tvers av avdelinger eller profesjoner og ikke er vant til det. Da er det fort gjort at man rett og slett ikke forstår hvor den andre kommer fra, og tar en rask beslutning om at den andre er inkompetent, mener hun.

- En annen årsak kan være at mennesker rett og slett er forskjellige og at det kan være vanskelig å forholde seg til noen som er helt uforutsigbar sett fra vårt eget ståsted, sier Djordjilovics videre.

Benonisens erfaring er at det som ofte er kilde til vanskelige samarbeidsforhold, er forventninger:

- Vi forventer at vi skal like, forstå og være lik våre kolleger. Men på arbeidsplassen må du ta imot de andre i gruppen du skal være sammen med, med respekt for forskjelligheten, sier hun og fortsetter:

- Forskjellighet kan berike arbeidsplassen. Det kan være viktig å ta dette opp som et arbeidsmiljøtema slik at forventninger kan avklares og at det blir en bevissthet i sammensetningen av grupper på jobb, mener Benonisen.

Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef i Akademikerne, mener at samarbeid betyr gjensidig avhengighet for å få til et resultat.

- Gjensidig avhengighet fordrer at man både skal yte og motta. Bli trygg, og ha evne til å se at faglig uenighet ikke er det samme som en truende konflikt, sier Sverdrup Svendsen til Kvinneguiden.

Hun understreker samtidig:

- Jeg tror bruk av tid og manglende respekt for hverandres tid ofte byr på problemer. Uklare mål og sterk rivalisering mellom ulike fag- og funksjoner tror jeg også vanskeliggjør samarbeid i mange tilfeller. Miljøer med lav takhøyde faglig og sosialt vil også lett møte samarbeidsutfordringer.

Neste gang du skal samarbeide

For å få til et godt samarbeid på jobb, syns rådgiveren at det må legges til rette for dette gjennom gode rammer, som for eksempel møteplasser, ledelse og medarbeiderskap.

- Leder har et spesielt ansvar for tilrettelegging, men også den ansatte har ansvar for å bidra konstruktivt selv og overfor sine kolleger. Et arbeidsfellesskap er ulikt et privat fellesskap, du har lønn for å bidra på jobb og det gjelder også å bidra til samarbeid, sier Benonisen.

Om du syns det er problematisk å samarbeide med én eller flere kollegaer, finnes det likevel måter du kan løse dette på.

Djordjilovic råder:

 • Vær bevist på "det mellommenneskelige" hver gang du skal kommunisere med noen, uansett hvor 'profesjonell' du tror at kommunikasjonen er.
 • Ta deg tid til å bli kjent med samarbeidspartneren din og tenk at de fleste gjør og sier ting som er rasjonelle, ut ifra deres ståsted.
 • Når du er ny på jobben, bruk tid på å forstå logikken og normene i den gruppen som du skal være en del av.

Hilde Myklebust, leder for arbeidsgiverservice i Hovedorganisasjonen Virke, tipser:

 • Ditt bidrag og din kunnskap er viktig - husk å dele den med andre
 • Vær lydhør
 • Sett av og prioriter tid til samarbeidet
 • Anerkjenn din kollega - vedkommende skal føle at hun/han er bra og viktige som person på arbeidsplassen, og ikke bare for den jobber vedkommende utfører.

Sverdrup Svendsens råd:

 • Vær åpen for andre faglige innfallsvinkler.
 • Sørg for å ha klar felles forståelse av mål og felles kjøreregler/normer for samarbeidet - si fra og tål og bli sagt fra til når noen beveger seg bort fra disse forutsetningene.
 • Snakk til og ikke om din kollega med andre om du opplever problemer i samarbeidet
 • Ha respekt for andres tid, følg frister, si fra om det er gode grunner til at du ikke holder de tidsfrister dere er enige om.

Les også:

Det er spesielt én farge du bør unngå på jobbintervjuet

CV som sikrer deg jobben

Så lett får du drømmejobben

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning