Å si opp jobben

Du bør slutte i jobben din

Blir du ikke satt pris på innen to år, bør du revurdere din stilling.

MISTRIVSEL: Motivasjon, arbeidsglede og mening bør du kjenne når du har det godt i jobben din. Opplever du ingen av delene, bør du revurdere din stilling.
MISTRIVSEL: Motivasjon, arbeidsglede og mening bør du kjenne når du har det godt i jobben din. Opplever du ingen av delene, bør du revurdere din stilling. Foto: Foto: CRESTOCK.
Publisert Oppdatert

Har du begynt å grue deg til å gå på jobben om dagene?

Synes du at de andre kollegaene holder deg utenfor?

Har du en sjef som er umulig å kommunisere med?

Kanskje føler du at du ikke får nok utfordringer på jobb, eller at arbeidet du ble forespeilet på intervjuet er noe helt annet i praksis?

Da er dette tegn du helt klart bør ta på alvor.

Odd Fylling, karriereveileder, coach og kursholder, mener at det skal kjennes godt når man går hjem fra jobben, man kan gjerne ha en "god slitenhet":

- Er man derimot utslitt av andre årsaker, bør man finne ut av dette, sier Fylling til Kvinneguiden.

Dette bør du føle på jobb

KJIPT PÅ JOBB: Om du føler deg utbrent og helt uten motivasjon, og må starte med å ¿bygge deg opp¿ på nytt, er det tegn på at du er klar for å slutte
KJIPT PÅ JOBB: Om du føler deg utbrent og helt uten motivasjon, og må starte med å ¿bygge deg opp¿ på nytt, er det tegn på at du er klar for å slutte Foto: Foto: CRESTOCK.

Når bør du slutte?

Hvor dårlig er egentlig den jobben som du hele tiden klager på? Er det på tide å gå videre? Som en hjelp til å bestemme deg kan du stille deg selv følgende spørsmål:

 • Føles det som mitt arbeid er viktig?
 • Vet jeg hva som forventes av meg?
 • Har jeg de ressursene som trengs for å utføre mitt arbeid?
 • Får jeg bruke min kompetanse og kunnskaper hver dag?
 • Få jeg lønnen og lønnsøkningen jeg fortjener?
 • Får jeg ros når jeg gjør en bra jobb?
 • Gjør mine kollegaer en bra jobb?
 • Bryr min sjef og andre kollegaer seg om meg som person?
 • Spiller det noe rolle hva jeg mener?
 • Finnes det muligheter for å utvikles?

Om du har nei på de fleste av disse spørsmålene har du trolig det ikke så bra på jobben og det kan være en anledning til å lete etter en ny jobb.

(Kilde: Monster.com)

Du merker helt klart forskjell på om du har det godt i den arbeidssituasjonen du er i, eller om du mistrives.

- Motivasjon, arbeidsglede og mening bør du kjenne når du har det godt i jobben din. Du bør kjenne at du får "brukt deg selv" på en god måte. Ta "fugleperspektivet" på deg selv innimellom, og noter gjerne ned det som gir deg energi og det som tapper deg for energi, sier Fyllingen.

Kristin Wahl, leder ved Karrierehuset.no, forteller at det alltid vil være viktig å kjenne etter hvordan du har det i jobbsammenheng.

- Engasjementet og interessen bør være tilstede for at du skal være motivert til å gjøre en god jobb og utvikle deg videre. Eierskap til ditt arbeid og utførelse er viktige momenter. Når dette er borte må du gå i deg selv og se om det er noe du kan gjøre med din egen motivasjon, om det er andre oppgaver som er aktuelle i bedriften eller bytte arbeidsgiver om miljø og utfordringer ikke lengre er tilstede, sier Wahl til Kvinneguiden.

Fylling mener at det er viktig, om du mistrives på jobben, å stille deg selv noen spørsmål:

- For eksempel horfor har jeg det slik? Hvorfor føler jeg det slik? Hva forteller følelsene meg? Lag en liste og se om dette er ting du får gjort noe med, om det er "innenfor eller utenfor" egen kontroll, tipser han.

- Det er ikke alltid slik at vi gleder oss til å gå på jobben, men man skal heller ikke tenke for mye negativt eller grue seg, da er noe galt.

Dårlig miljø, få utfordringer

Wahl understreker at om du vil slutte i jobben din for å finne et annet arbeid, er det enklere å være arbeidssøker når du er i en stilling enn at du bare slutter:

- Alt dette kommer jo an på hva som er foranledningen for at du ønsker å slutte. Har du ikke riktige arbeidsoppgaver? Er det ikke rett miljø? Føler du at du ikke strekker til? Føler du deg ikke sett? Er det mobbing på arbeidsplassen?, sier hun.

Fylling mener at man som regel vet at man har lyst å slutte i jobben sin gjerne litt før man kjenner behov for sykmelding eller begynner å tenke at det hadde vært deilig.

Om du føler deg utbrent og helt uten motivasjon, og må starte med å "bygge deg opp" på nytt, er det også tegn på at du er klar for å slutte, mener Fylling.

Han understreker at en gjennomsnittsuke eller måned bør være positiv, så får man også tåle noen nedturer innimellom.

- Men slutt når motivasjonen begynner å dale, og du ikke opplever jobben gir deg det du vil ha. Er det arbeidsoppgavene det er noe galt med, utfordringsnivået, bedriften eller miljøet? Finn ut, skriv ned og gjør en verdivurdering, anbefaler coachen.

Ryddig og greit

- De fleste sier opp stillingen sin når de har fått annet arbeid. Det er opp til den enkelte om den føler et behov for å ta opp dette med sjefen på et tidligere tidspunkt. Om du sitter i en jobb og jobber med prosjekter, bør en tidlig gi beskjed om at kanskje andre bør overta fordi du er på utkikk etter ny jobb, sier Wahl og fortsetter:

- For å være en god arbeidstaker så er det viktig å ta ansvar og ha et eierskap til rollen og utførelse av jobb, identifisere deg med rollen og selskapet, uten dette bør du kanskje ta et standpunkt til om tiden er inne for et bytte.

Om du har bestemt deg for å slutte og vil videre, er det, i følge Fylling, lurt å gi signaler om at du er på vei ut slik at bedriften kan begynne på prosessen med å finne den som skal inn i din stilling. Så kan du sende en skriftlig oppsigelse.

Om du skal slutte i jobben din er det først og fremst viktig at du sørger for å ha en annen jobb å begynne i.

- Ikke slutt i affekt eller frustrasjon. Sørg for ryddighet, og gjerne kommuniser dine behov med din leder, husk at du skal gjerne ha en god referanse. Vær ærlig og ryddig, råder Fylling.

Derfor slutter medarbeidere i jobben sin:

Det kan være flere årsaker til at folk sier opp jobben sin - her er noen av dem:

 • Jobben går utover privatlivet:

Det sosiale er svært viktig

At man vil slutte i jobben sin, kan handle om flere ting:

1. Verdibasert uenighet

Det kan være mellom deg og dine kollegaer eller sjefer. Handler gjerne om ulikt syn på produktivitet, risikovillighet eller etiske spørsmål.

2. Sjefen din liker deg ikke

Dette gjelder antakelig dersom du ikke støtter sjefens tilnærming eller agenda , eller sjefen aldri ber din mening. Sørg også for å ikke undergrave sjefen.

3. Dine jevnaldrende kollegaer unngår deg

Du blir behandlet som en «outsider», eller du får ingen fellesskapsfølelse.

4. Du får ikke oppgavene som passer kvalifikasjonene dine

Du får ikke oppgaver som gjør den beste bruk av dine evner er et tegn på at sjefen ikke stole på din dømmekraft eller tror du vil gjøre en god jobb.

5. Du får «drittjobbene» ingen andre vil ha

Du kan be om bedre prosjekter og oppdrag hvor dine ferdigheter bedre synes. Men, ikke bli overrasket hvis du ikke får dem.

6. Du er ekskludert fra møter

Skummelt, hvis dette er møter som de andre på ditt nivå er invitert til. Dermed føler du at dine ideer ikke blir verdsatt.

7. Den dårligste plasseringen

Alle andre på ditt nivå har et kontor, mens du har en bås i gangen.

8. Du gruer deg til å gå på jobb

Hvis tanken på å gå på jobb gjør deg engstelig eller fysisk syk, eller hvis du teller timer til du kan gå hjem, må du begynne jobbsøking.

(Kilde: Kate Wendleton, direktør for karriererådgivningsselskapet The Five O'Clock Club, e24.no)

Det er for mye å gjøre og den ansatte ønsker en bedre balanse mellom jobb, familie og fritid.

 • Manglende karrieremuligheter:

Det er manglende tilrettelegging og synliggjøring av utviklingsmuligheter.

 • Manglende jobbtilfredshet:

Den ansatte har repeterende arbeidsoppgaver. Arbeidet er rutinepreget og oppleves kjedelig.

 • Jobben var ikke som forventet:

Den ansattes rolle eller arbeidsoppgaver ble noe helt annet enn det som ble forespeilet i jobbintervjuet.

 • Lønn:

Undersøkelser har vist at lønn er mindre utslagsgivende enn andre faktorer når en person slutter. Men jobben blir mindre attraktiv når lønnsnivået ikke er konkurransedyktig.

 • Lang reisevei:

Trafikk og køer tar for mye tid i hverdagen.

 • Dårlig arbeidsmiljø :

Over tid vil et dårlig samarbeidsklima øke sjansen for at ansatte slutter.

 • Mangel på menneskekunnskap:

Mange ledere blir forfremmet fordi de har gjort en god jobb, men kan mangle sosiale antenner og selvinnsikt som leder til en dårlig behandling av ansatte. Når man har personalansvar er kunnskap om relasjoner mellom mennesker svært viktig i lederrollen.

 • Manglende frihet i jobben:

En sjef som detaljstyrer sine ansatte kan raskt skape konflikter. Arbeidstakere jobber ofte bedre selvstendig og med frihet under ansvar.

 • Manglende verdsettelse:

De fleste ønsker å bli anerkjent eller få bekreftelse hvis man har gjort en arbeidsinnsats eller gjør en god jobb. Manglende feedback gir dårlig grobrunn for vekst og utvikling.

 • Manglende oppmerksomhet:

Sjefen er ofte opptatt eller tar seg ikke tid til å lytte eller bistå ansatte ved spørsmål og ulike problemstillinger.

 • Manglende støtte:

Den ansatte får ikke nødvendig støtte fra leder eller organisasjon i situasjoner det er behov for det.

 • Manglende åpenhet:

Sjefen holder stadig tilbake informasjon eller feilinformerer. Ansatte tør ikke si ifra eller være ærlige fordi det ikke i særlig grad er aksept for andre meninger.

 • Manglende involvering:

Ansatte blir ikke involvert ved viktige beslutninger som berører den enkeltes arbeidssituasjon.

 • Forskjellsbehandling:

Sjefen favorisere enkeltpersoner, gir fordeler eller forbigår andre ved forfremmelser.

(Kilde: Jobbmagasinet.com.)

- Som man ser av listen er det ganske mange faktorer som kan påvirkes på ledernivå. Undersøkelser viser også at en god del slutter på grunn av forholdet til sjefen og dårlig ledelse. God kommunikasjon er en av nøklene til å beholde ansatte, skriver Jobbmagasinet.com.

- Sosiale relasjoner til andre og innholdet i jobben er to andre viktige momenter for at arbeidstakere skal trives. Har man interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø, er det gode muligheter for at ansatte blir i jobben, skriver nettsiden videre.

Les også:

Dette irriterer oss på jobben

Så enkelt jobber du deg nedover

Slik forhandler du deg til høyere lønn

Derfor blir du dømt etter utseendet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning