Samlivsterapi

Fire faresignaler i kommunikasjonen

Undergraver det gode parforholdet.

FARESIGNALER: Det er fire faresignaler for kommunikasjonen i et parforhold: 
Opptrapping, nedvurdering, negativ fortolkning og tilbaketrekking.
FARESIGNALER: Det er fire faresignaler for kommunikasjonen i et parforhold: Opptrapping, nedvurdering, negativ fortolkning og tilbaketrekking. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Det finnes fire faresignaler for kommunikasjonen i et parforhold:

Opptrapping, nedvurdering, negativ fortolkning og tilbaketrekking.

Det fremgår av samlivskurset PREP, som er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program.

PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. Kurset handler om kjærlighet, forventninger, glede og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.

Grunnleggende for godt samliv

- Disse fire kommunikasjonsmåtene bruker vi alle. Vi kan få en hang til en eller flere i ulike situasjoner, eller det danner seg mønstre i kommunikasjonen som undergraver det gode i parforholdet, sier Kari Erøy, familierådgiver og grunnlegger av Samtalen AS.

Å få tak i hvordan en selv snakker til den andre er viktig.

Dette understrekes også på samlivskurs, og særlig fremheves det som grunnleggende for godt samliv på PREP-kurset.

- Målet er å få tak i og forståelse for måtene en snakker sammen på. For en kan gjøre disse tingene uten egentlig bevisst å vite eller mene å gjøre det, sier Erøy.

Kommunikasjonsmåter

- Alle må vi begynne med oss selv: Hva er det jeg selv gjør? Bidrar jeg til å komme den andre i møte, og hvordan tar jeg mot den andres respons?

Før man vet ordet av det nedvurderer man partneren sin, eller eskalerer fordi man er såret eller lettantennelig.

Eller man tolker partneren negativt fordi man er vant til at det ligger et skjult tema bak, eller man blir redd når det kommer et budskap en syns er vanskelig, så man trekker seg unna, setter på fjernsynet, gjemmer seg bak avisen, finner på noe annet eller «stikker av».

- Det kan være så mange måter, men å få en forståelse for disse kommunikasjonsmåtene er helt avgjørende for å kunne unngå dem, sier Erøy.

Underliggende tema

Erøy forteller videre at det svært ofte er et underliggende tema som trigges og gjør at en ubevisst gjør bruk av en eller flere av kommunikasjonsformene.

Det er ofte ikke mye som skal til om man bare får synliggjort disse mønstrene. Da kan en gjøre noe med dem.

- PREP kurset har konkrete forslag til hvordan angripe denne typen ødeleggende mønstre, sier hun.

Siden PREP samlivskurs ble lansert i Norge har over 30.000 personer deltatt på kurs.

Studier viser at par som har gått på PREP samlivkurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

4 faresignaler:

PREP-opplegget skisserer fire faresignaler i kommunikasjonen, samt forslag til hvordan unngå de negative kommunikasjonsmønstrene.

- Vi anbefaler gjerne PREP kommunikasjonskurs for par! Her kommer man inn på mange tema som bidrar til en konstruktiv dialog og respektfull forståelse av hverandre, positiv utvikling av parforholdet, og hva man kan gjøre når samlivet oppleves krevende eller vanskelig, sier Egil Halleland, familieterapeut ved kildehuset.no, og deler med klikk.no oversikten over faresignalenene, og forslag til hvordan man kan unngå dem.

Kildehuset er en del av Modum Bad, som har oversatt og bearbeidet programmet for norske forhold. PREP-kurs holdes i hele Norge av kursledere som har fått opplæring gjennom Modum Bad.

1. Opptrapping:

Det vi gjør er å overby hverandres negative utspill for å vinne. Kommunikasjonen tar form av en negativ spiral: man hører ikke etter hverandres argumenter, men blir opptatt av det man skal argumentere med selv. Fører ikke til at man forstår hverandre, - det blir i stedet en kamparena der man lett kommer med sårende utsagn om hverandre.

Løsning: Roe ned, være villig til å høre på hverandres synspunkter, og droppe tanken på å vinne.

2. Nedvurdering:

Man forminsker hverandre. Man rakker ned på den andres tanker, følelser, væremåte, personlighet eller familiehistorie. Ofte skjer dette med åpne utsagn som "din idiot", eller "man kan jo ikke forvente mer av deg". Ignorering eller latterliggjøring er andre former for nedvurdering. Fører til at man føler seg mindre verdifull for den andre, og rammer selvfølelse og selvtillit.

Løsning: Respektfull lytting til den andre, selv om man er uenig. Tenke på hvordan man selv ønsker å bli møtt og forstått.

3. Negativ fortolkning:

Man forstår hverandre i verste mening, tenker negativt om den andres hensikter. Negative fortolkninger roter kommunikasjonen ordentlig til, - man tolker den andre negativt og tillegger meninger uten å sjekke ut hva den andre egentlig sier. Fører til misforståelser og negative tanker om den andre.

Løsning: Still oppklarende spørsmål, og tenk igjennom om du er kritisk til den andres hensikter. Kanskje man må jobbe med egne fordommer.

4. Tilbaketrekking:

Man stenger hverandre ute. Man trekker seg unna den andres ønske om å kommunisere, og stenger dermed av for en dialog som kan åpne for løsninger. Den som stenger av oppleves som "utilgjengelig" og lite villig til å kommunisere om det den andre har behov for.

Løsning: Innse at man må samarbeide og kommunisere for å få gode løsninger og en felles forståelse. Unngå å presse hverandre, men i stedet invitere til dialog og avtale tidspunkt for samtaler som kan være utfordrende.

LES OGSÅ:

Les dette før du er utro

Dette avslører psykopaten

Forum: - Han er ikke glad i å kysse

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning