Emosjonell tilbaketrekning

Dette gjør lykkelige par 86 prosent av tiden

Et hverdagsvalg som bygger tillit, fremfor mistillit eller svik og bedrag.

EMOSJONELL TILBAKETREKNING: – Når man prøver å få kontakt om støtte, humor, hjelp, sex, kos eller oppmuntring så handler det om at du opplever at lyset er på i øynene til den du henvender deg til, sier ekspert. Foto: Gettyimages.com.
EMOSJONELL TILBAKETREKNING: – Når man prøver å få kontakt om støtte, humor, hjelp, sex, kos eller oppmuntring så handler det om at du opplever at lyset er på i øynene til den du henvender deg til, sier ekspert. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Emosjonell tilbaketrekning kan handle om å prioritere forretningsmøtet fremfor familiebegravelsen, eller om å vende seg fra partneren som har behov for emosjonell støtte, ifølge samlivsbloggen til The Gottman Institute som eies av John M. Gottman som har forsket på parrelasjoner i 40 år sammen med sin kone Julie, også hun forsker og psykologiprofessor.

Et forpliktende forhold krever at begge parter er der for hverandre både ved livsomveltende hendelser og i hverdagens nyanser, i tillegg til å feire gleder og fremgang. Men fordi alle har ulike måter å uttrykke sine behov på er det begge parters ansvar å avdekke disse preferansene for å forstå hva den andre trenger for å føle seg elsket, beskyttet, og støttet. Tenk på de fem kjærlighetsspråkene.

I forskningslaboratoriet sitt har Gottmans funnet at lykkelige par vender seg til hverandre 86 prosent av tiden mens ulykkelige par vender seg til hverandre kun 33 prosent av tiden. Det betyr at ulykkelige par vender seg fra hverandre 67 prosent av tiden.

Å vende seg til og fra

John Gottman kan beregne etter korte observasjoner av pars samhandling hvorvidt et par er stabilt så langt frem som 15 år, med 91 prosent sikkerhet, basert på hvordan de forholder seg til hverandre «nå». Kimen til stabilitet eller ustabilitet i et forhold ligger «innpakket» i vanene og holdningene man har for å vende seg til eller fra den andre.

– Når man prøver å få kontakt om støtte, humor, hjelp, sex, kos eller oppmuntring så handler det om at du opplever at lyset er på i øynene til den du henvender deg til, sier Egil Rise, familieterapeut som har tatt flere kurs i Gottmans metode for parterapi, og som holder forskerens samlivskurs «7 prinsipper for gode samliv» to av kursene til parforskeren på norsk.

Rise forteller at når man vender seg til og ikke fra, så bygger man tillit. Å legge seg til holdninger og vaner som vender seg til og ivaretar den andre, gir varighet i parforhold. «Små gode ting – ofte», er en god leveregel for dem som vil bli gamle sammen.Når man i overveiende andel av tiden trekker seg unna så skaper det fortvilelse , avstand og ensomhet. Man er da på vei mot brudd via mistillit eller svik og bedrag (ifølge Gottmans er alle par på vei mot dypere tillit, eller mot mistillit eller svik og bedrag).

Les også: 10 tegn på at dere trenger parterapi

Holder «samlivshuset» solid

Når Gottmans ser fremover og forutser hvordan det kommer til å gå med par, handler det om hvorvidt måten paret lever på i dag bygger tillit eller ikke. Tillit oppnås gjennom å bygge det gode, tillit oppnås gjennom å bygge vennskap – det er dette som holder «samlivshuset» solid, noe som hjelper paret å håndtere vanskelige følelser, og reparere etter konflikter og brudd i kontakten  (fordrer tillit til at den andre vil en vel; er en venn). Denne vennskapsbygde tilliten er etter Gottmans funn også forutsetningen for lidenskap i sexlivet hos varige parforhold.

– Vår atferd, holdninger og vaner i hveragslivet styrer hvordan det går med forholdet, så når man underviser i dette og gir konkrete råd så kommer det inn sånt som å være interessert, anerkjennende og imøtekommende, det å vende seg til eller vende seg fra, og være gode venner, for dypest sett er dette grunnsteiner for å ha tillit til at ektefellen er der når det gjelder, i hverdagssituasjoner og i krise. Forvitrer tilliten, så smuldrer en bærevegg i det solide samlivshuset opp, sier Rise.

Emosjonell tilknytning

– Gottmans (John og Julie) betoner at en persons emosjonelle tilbaketrekking fra partner er meget alvorlig. Som det står i bloggen så skjer det i alle forhold av og til. De parene som klarer å leve lykkelige sammen over mange år (Mester-parene) oppdager når de har mistet kontakten med hverandre og reparerer raskt, sier Karin Barth, nå pensjonert psykiater og familieterapeut, men som underviser i Gottman parterapimetode på Høgskolen i Vestlandet.

Dette skjer også i våre tidligste relasjoner med omsorgspersoner. En trygg tilknytning fordrer en forutsigbar kontakt, og hvis ikke omsorgspersonene er raske til å reparere når de har mistet kontakten med barnet kan det oppstå tilknytningsskader.

– Tilknytningsskader kan oppstå også mellom partnere i det som skulle være en kjærlighetsrelasjon. En slik gjentagende skade gjør at den viktige positive emosjonelle kontakten skader parets muligheter for å holde grunnmuren intakt, det vil si å opprettholde sin interesse for partneren, være opptatt av partnerens behov, og interesse for hva som skjer med partneren i det daglige livet, sier Barth.

Les også: Derfor er vi utro

Risikerer parforholdet

Barth forklarer at når den emosjonelle kontakten svikter, så begynner en å se partneren mindre positivt, får vansker med å uttrykke det en liker ved partneren, kommer kanskje til å «betale tilbake med samme mynt», trekker seg fra partneren og slutter å svare på de tegn som partneren gir på at han/hun har behov for kontakt, nemlig på invitasjoner til kontakt.

Ensomheten øker og forholdet fungerer ikke slik paret ønsker. De får vansker med å ha en positiv innstilling til hverandre, havner i en situasjon der de er ute på en myr som fører dem inn i fastlåste situasjoner, i eskalerende konflikter, til og med konflikter de tidligere har kunnet finne løsninger på.

Avstanden øker og gjør at partene har lettere for å søke seg til andre som er mer tilgjengelige. Risikoen er stor for at parforholdet går i oppløsning.

Les også: Slik vet du at han flørter med deg

Par trenger hjelp

Videre forklarer Barth at hvis det er tilbaketrekning som gjennomsyrer et parforhold så må vi utforske røttene til den. Det blir viktig å finne ut om det er mange uheldige situasjoner, eller svik, av hvilket som helst slag, som ikke har blitt reparert. Paret kan trenge hjelp til å reparere disse.

Hvis det er konfliktmodifieringen som har utløst emosjonene og tilbaketrekningen blir det viktig å hjelpe paret med å lære hvordan de kan finne en bedre vei ut av fastlåste konflikter. Gottmans har flere intervensjoner for paret, der de lærer seg at det handler om å være ærlige mot seg selv, og formidle hva de føler, hva som er sant for dem i situasjonen, hvordan de subjektivt mener de er oppe i for situasjon, hvilke behov de har.

– Hvis en partner eller begge har trukket seg emosjonelt bort fra hverandre er det alvorlig for parforholdet. Det er dette Sue Johnsons Emotionally Focused Couples Therapy. har bygget sin tilnærming på. Både Gottmans og Johnson er enige i vekten av den emosjonelle tilknytningen – en trygg tilknytning for paret. Men Gottmans mener at det ikke er tilstrekkelig å jobbe med den emosjonelle tilknytningen, en må jobbe med alle etasjene i samlivshuset, som er teorien og veileder til terapien og som svarer til de syv prinsippene for et godt nok parforhold. Gottmans prater ikke om et super godt forhold, men om et ok nok, og at det kan se forskjellig ut for oss, sier Barth.

Slik styrker dere forholdet

For å styrke forholdet og bygge tillit må man forbedre den emosjonelle kontakten ved å:

- å bygge opp og oppdatere kjærlighetskartene

- å kultivere en kultur av begeistring og beundring

- å ta i mot invitasjoner oftere

Tillit er en opplevelse  av at den andre er der for deg  når det gjelder, både i hverdagssituasjoner der det er behov for  den andres «personlige tilstedeværelse» og i større kriser, sier Rise, og forteller om de ulike nedenfor:

Man bygger kjærlighetskart

– «To måneders interesse, styrker ditt forhold mer enn to års innsats for å virke attraktiv på din partner». Når du kikker på din partner så ligner han som regel på sånn som han så ut i går, men det betyr ikke at du vet svaret på ganske enkle spørsmål, om hvordan det ser ut og hva som foregår i din partners indre verden, sier Rise, og forklarer at det å bygge kjærestekart bokstavelig talt betyr en prosess der man stiller spørsmål og skaffer informasjon om partneren.

Kart er et artig ord, men det handler om å samle og oppdatere kunnskap for å navigere i møte med partneren behov, bekymringer, og drømmer. Fordi det hjelper meg å se hva partneren min trenger, når partneren trenger påfyll, hva er det som gir partneren gleder, hva er det som er særlig viktig når partneren er trist, sliten og hva blir partneren glad for? Hva kjøper man med fra butikken som hun blir glad for.

Og hva har dette  å svik eller tillit å gjøre? Jo, det betyr at når du tilbyr din partner fortrolighet og interesse,  gjør det at partner føler seg sett. Interesse er en veldig god løsning fordi du vender deg til din partner med interesse. Hun føler seg sett og at hun er viktig for deg. Din søken etter dagens bekymringer og behov, sammen med drømmer og interesser, bidrar til at partneren får tillit til at du søker det beste for henne.

Man bygger en anerkjennelseskultur

– Noen tenker at man påvirker verden og parforholdet gjennom å levere feilmelding. Tror man noe blir bedre om man retter feil, så poengterer man feil, mangler og tilkortkommenheter. Ting som må endres.

De som bygger en anerkjennelseskultur overser ikke vanskeligheter, men de kjennetegnes mer at synet på det gode: De tar det ikke det gode for gitt, sier Rise.

De anerkjennende finner flere gjentagende måter å vise at man setter pris på, er stolt av og man sier gjerne «takk» for hvem den andre er og hva den andre gjør. De anerkjennende har radaren på etter positive ting ved partneren, forholdet, barna. Og livet sammen. Det hjelper at man «slår på lyden» og deler de gode tankene man har. Når din partner er emosjonell og strever er et vidunderlig tidspunkt for å vise at helt og holdent aksepterer, tåler og anerkjenner din partner når følelser som kjennes viktige rører seg i ham.

Dersom man har trukket seg unna ei tid, kan det hjelpe på følelsene i forholdet om du trekker frem gode minner, leser gamle brev, setter ord på det du setter pris på og er takknemlig for ved partneren og sier det til ham.

Man vender seg til hverandre

– Det å vende seg til  innebærer at man kommer hverandre i møte når den andre søker kontakt. Når det er vanskelige følelser som deles. De som kommer imøte ofte  har litt lettere for å identifisere følelser, bekymringer og håp. De tenker gjerne at når noen er urolig stopper verden, sier Rise.

De gjør seg rolige og samler seg om den andres følelser i den tro at det nå deles viktig informasjon. Uten å ansvaret for å løse det, men man lytter og prøver  å forstå fordi man vet at opplevelsen av fellesskap skaper trygghet . Den som blir lyttet oppmerksomt til, føler seg mer akseptert, inkludert og blir rolige og opplever tillit.

De som unngår eller avviser gjør dette av ulike grunner. De tror kanskje ikke det kommer noe godt ut av å fokusere på følelser. I Gottmans kurs for småbarnsforeldre, Bringing Baby Home, sier Gottman at 95 prosent av problemløsning er forståelse. Mange ting løser seg selv når du får forståelse.

Rise forteller at par som vender til hverandre ofte, søker også å gjøre «små vennligheter – ofte». Godhet utfra hverdagens allminnelige situasjoner. En berøring, et smil, en liten tjeneste, et vennlig ord. Par som vender seg til hverandre ritualiserer en del aktiviteter, slik at det er noe de gjør eller har sammen. Dette styrker «vi-følelsen».

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning