Samlivsbrudd:

Dette krangler vi mest om

Her er rådene til par i brudd.

KRANGLEEMNER: Uenigheter om verdifordeling og barnefordeling er de heftigste temaene ved samlivsbrudd, ifølge ekspertene. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
KRANGLEEMNER: Uenigheter om verdifordeling og barnefordeling er de heftigste temaene ved samlivsbrudd, ifølge ekspertene. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Et samlivsbrudd bidrar til konflikter og uenigheter.

Samvær med barna, verdifordelinger og økonomi er de heftigste temaene adskilte par krangler om, ifølge ekspertene.

Tre krangleemner

Selve årsaken til samlivsbruddet kan skape store krangler.

- Dersom man har svært ulik oppfatning om hva som egentlig har skjedd, skaper det ofte frustrasjon og krangler, sier Kate Elin Søyland, samlivsterapeut ved Åpen Dialog.

- I tillegg så er en slik familiekrise noe av det tøffeste man kan oppleve, så det er naturlig at par sliter med å være rasjonelle og imøtekommende med sin eks-partner, sier Søyland.

Økonomi er også et stort tema.

- Her krangles det om alt fra barnebidrag til å hva som er en rettferdig fordeling av eiendeler og økonomi, sier Søyland.

Og ikke minst oppstår diskusjoner og krangler om barna.

- Det er også viktig å skille mellom ekteskapet og foreldreskapet, sier Søyland.

- Det er svært viktig å jobbe med å bedre samarbeidskommunikasjonen, slik at barna slipper å ta på seg en voksenrolle som mekler mellom mor og far, og bli frarøvet sin barndom, sier Søyland.

SAMLIVSBRUDD: Dersom det ikke blir bedre innen en til tre måneder er det viktig å søke profesjonell hjelp før det låser seg helt fast.
SAMLIVSBRUDD: Dersom det ikke blir bedre innen en til tre måneder er det viktig å søke profesjonell hjelp før det låser seg helt fast. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos.com

Kriseprosess

Få hjelp hos Doktor Online:

Advokat Henrik A. Jensen svarer på spørsmål hos Eksperttjenesten til Doktor Online. Tjenesten koster 149 kroner per spørsmål, og du er selvfølgelig helt anonym.

Dette har andre spurt advokaten vår om:

- Har hun rett til å ta bilen bare fordi den er registrert på henne?

- Hva slags rettigheter har jeg i leiligheten siden vi ikke er formelt separert?

- Har hun krav på halvparten av husets verdi?

- Vi skal eie halvparten hver, hvordan fungerer det i praksis?

I tillegg til Jensen kan du blant annet stille spørsmål til gynekolog, allmennlege, sexolog og hudlege.

Samlivsterapeutens erfaring er at de som har høyt konfliktnivå ved samlivsbrudd ikke bare krangler om barna, men også materielle ting;

- Ofte er det lite som skal til for å trigge en heftig krangel. Enten det gjelder bilen, den nye TV-en eller drillen, sier Søyland.

I en krise vil de aller fleste merke at det kan være vanskelig å ha god kommunikasjon og godt samarbeid.

- Dette kan sees på som en del av en kriseproses, og det er naturlig at det er mye følelser i sving, sier Søyland.

Dersom det ikke blir bedre innen en til tre måneder, er det viktig å søke profesjonell hjelp før det låser seg helt fast, ifølge samlivsterapeuten.

Vanskelig fordeling

Det er ofte de samme spørsmålene som går igjen etter at et forhold har tatt slutt.

Hvem skal overta huset? Eller må vi selge det?

- Dersom det er mulig, er det viktig at barna ikke mister sitt opprinnelige hjem. Det kan gjøre at det litt lettere kommer seg gjennom den tøffe krisen, sier Søyland.

Hvor skal barna bo? Type samværsordning? Hvilke regler skal gjelde? Hva er barnas beste?

- Dette er jo verdispørsmål og kan føre til mange maktkamper der begge synes at ens egen løsning er den mest naturlige og beste, sier Søyland.

- Min erfaring er at folk som går fra hverandre generelt er relativt flinke til å gjennomføre en noenlunde ryddig fordeling av felles eiendeler, sier Henrik A. Jensen, advokat i Advokatfirmaet Legalis AS.

- Noen ganger kan det imidlertid være sterke følelser knyttet til enkeltgjenstander, hvor den ene må gi seg. Men her har også teknologien kommet oss til hjelp ved at familiealbumene nå kan kopieres digitalt, sier Jensen.

Formue

- Det er gjerne formue som den ene krever skjevdelt, som er gjenstand for krangler, og som også ofte havner hos advokat, sier Jensen.

PENGER: Uenigheter om økonomifordelinger er vanlig ved samlivsbrudd. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
PENGER: Uenigheter om økonomifordelinger er vanlig ved samlivsbrudd. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com Foto: colourbox.com

- Skjevdeling er et unntak fra hovedregelen om likedeling av formue, som er veldig praktisk og viktig ved skilsmisse.

I hovedsak går det på at formue man hadde med seg inn, eller formue man har arvet under ekteskapet, kan tas med ut igjen.

- Her dukker det raskt opp problemer ved at den ene ektefellen for eksempel har arvet en hytte, mens det er den andre som har pusset den opp, eller hvor den ene arvet penger som ble brukt til å betale ned felles gjeld på felles bolig, sier Jensen.

Uansett hva man krangler om, finnes det tips som kan gjøre kommunikasjonen bedre.

Rettigheter om deling av verdier

Advokat Jensen forteller hvilke rettigheter som gjelder ved samlivsbrudd. Dersom dere ikke er gift, er det andre regler som gjelder.

Dette er hovedreglene:

 • Utgangspunktet er såkalt nettodeling, som innebærer at hver ektefelles formue beregnes, gjeld trekkes fra og så legges disse sammen og deles på to for å finne hva hver har krav på.
 • Deretter kommer unntakene fra dette, for eksempel reglene om skjevdeling som nevnt ovenfor, hvor for eksempel hytta som kvinnen hadde med seg inn i ekteskapet ikke skal inn i denne delingen, men beholdes udelt av henne.
 • Tilsvarende gjelder for særeiemidler, som også skal holdes utenfor delingen.
 • Til slutt sitter man med to andeler beregnet i penger, som må fordeles gjennom at selve eiendelene enten må selges, eller at den ene som for eksempel ønsker huset må kjøpe ut den andre.

Mekling

KILDER: Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog og Henrik A. Jensen, advokat ved Advokatfirmaet Legalis AS. FOTO: Privat
KILDER: Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog og Henrik A. Jensen, advokat ved Advokatfirmaet Legalis AS. FOTO: Privat

Når må dere til mekling?

Når ektefeller har felles barn under 16 år, så må det gjennomføres mekling i forbindelse med en skilsmisse. Dette er en mekling hvor ektefellene får fagkyndig bistand til å finne gode og praktiske ordninger i forbindelse med samvær med barna, og er derfor et godt tiltak.

Kilde: Advok Henrik A. Jensen i Advokatfirmaet Legalis AS

- Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det reises sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og om samvær, sier Line Orderud Øian, rådgiver for Seksjon for rettferdsvederlag, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet.

Dette gjelder uansett om foreldrene er gift eller er samboere.

- For å få separasjonsbevilling er det et krav i ekteskapsloven at partene må mekle dersom de har felles barn under 16 år, sier rådgiveren.

- Dersom partene ikke mekler, vil en aleneforsørger ikke ha krav på økonomiske ytelser fra NAV, slik som for eksempel overgangsstønad, sier hun.

Separasjonsbevilling

Når det gjelder samboere som går fra hverandre er det krav om å dokumentere faktisk samlivsbrudd eller flytting, og det må vedlegges meklingsattest for å få støtte.

- For å få slike ytelser når partene er gift er det krav om at det foreligger en separasjonsbevilling, sier Orderud Øian.

I tillegg må partene ha vært til mekling for å få separasjonsbevilling.

Ektepakt

MEKLING: Foreldre med fellesbarn under 16 år møte til mekling, før det reises sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller om samvær. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
MEKLING: Foreldre med fellesbarn under 16 år møte til mekling, før det reises sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller om samvær. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com Foto: FrÃdÃric Cirou

Ektepakt er i realiteten bare en skriftlig avtale som sier noe om hvordan en deling skal skje, eller noe om at enkelte gjenstander tilhører en av ektefellene, altså særeie.

Møt samtidig hos mekleren

Foreldrene plikter å møte samtidig for mekler. En forelder plikter likevel ikke å møte til mekling dersom "t vingende grunner" foreligger. Det er mekleren som avgjør hvorvidt det foreligger tvingende grunner. Etter bestemmelsens andre ledd fremgår det videre at det ikke kreves mekling for en part som er bosatt i utlandet, og det ikke er denne parten som begjærer mekling.

Kilde: Line Orderud Øian, rådgiver for Seksjon for rettferdsvederlag, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet

- Ved større formuer, i tilfeller hvor den ene har arvet mye eller det generelt er viktig at den andre ikke får noen andeler av ektefellens formue, så kan ektepakt være nyttig, sier Jensen.

- Skjevdelingsreglene vil dekke opp for mye av det som en ektepakt gjør, men det vil ofte være en stor fordel med en ektepakt som faktisk er et skrevet dokument, sier Jensen.

En ektepakt er også tinglyst i Ektepaktregisteret, slik at det er helt klart hva som faktisk er avtalt.

Fordeling av barn

Barnet har krav på samvær med begge foreldrene, selv om foreldrene ikke bor sammen.

- Begge foreldrene har ansvar for at samværet blir gjennomført, sier Orderud Øian.

Omfanget av samværet fordeler foreldrene seg i mellom.

- Dersom foreldrene ikke kommer til enighet, blir saken gjerne brakt inn for retten, sier Orderud Øian.

- Retten kan også avgjøre at samvær ikke skal finne sted, dersom retten finner at samvær ikke vil være til det beste for barnet, sier hun videre.

Det er hensynet til barnets beste som skal være avgjørende når foreldrene avtaler omfanget av samværet.

Dersom det blir avtalt eller fastsatt "vanlig samvær", vil dette si en dag i uken med overnatting, samt annenhver helg, tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jul-, vinter-, og påskeferie.

Tøft for barna

- Slike destruktive samspillsmønstre er en tøff belastning for barna og kan skade dem mye mer enn en vanskelig skilsmisse vil, sier Søyland.

- Vær obs på at barn som smiler og sier at de har det bra kan spille rollen som "det snille, velfungerende barnet" for at mamma og pappa ikke skal bli bekymret eller lei seg, sier Søyland.

Barn som viser ytre tegn på at de syns det er vanskelig med foreldrenes krangling er sunne friske barn med naturlige reaksjoner.

- Det bør foreldre lytte til og ikke minst ta på alvor, sier Søyland.

Frustrasjon

- Mange blir svært frustrert over at partner praktiserer en annen type oppdragelse og regler enn det paret gjorde i fellesskap da de bodde sammen, sier Søyland.

KRANGLER FORAN BARNA: Pass på å ta hensyn til barna ved et samlivsbrudd. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
KRANGLER FORAN BARNA: Pass på å ta hensyn til barna ved et samlivsbrudd. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com

- Å prøve å rettlede din ekspartner kan fort bli oppfattet som at du prøver å styre og bestemme, og da responderer den andre ofte negativt, sier Søyland.

Økonomi er et betent tema for mange par som skiller lag.

- Men dersom partene finner gode løsninger som begge opplever som rettferdige, vil heldigvis økonomikranglene være av forbigående art, sier Søyland.

7 tips til par som irriterer hverandre:

Søyland har følgende råd til par som opplever konflikter og uenigheter.

 1. Snakk ut om bruddet. Enten dere snakker sammen alene eller sammen med en parterapeut - det er viktig å få en felles definisjon av hva som egentlig skjedde.
 2. Kom hverandre i møte. Et samlivsbrudd er tøft for begge parter, selv for den som vil ut av forholdet. Sett ord på hva dere trenger for å få til et godt foreldresamarbeid.
 3. Ikke prøve å forandre eksen. Du kan ikke forandre partneren din, bare deg selv. Glem stolthet og bitre følelser, ta noen positive initiativ til forsoning og dialog. Gjør det for barnas skyld.
 4. Respekter eksens meninger. Respekter at dere kan ha ulike meninger om viktige temaer. Fokusere på det dere er enige om og bygge videre på det.
 5. Lag en god samværsavtale. Jo høyere konfliktnivå, jo viktigere er avtalens innhold. Det er viktig at begge er med å utarbeide den. Da vil den fungere positivt for barna i hverdagen. Denne kan deretter evalueres en gang per år, eventuelt oftere hvis behov.
 6. Ikke ta opp vanskelige temaer når du er sint . I stedet bør du avtale et møte med den andre forelderen og si at det er noe vanskelig som du har behov for å prate om. Husk å formulere deg på en måte som inviterer til åpen dialog. Du kan ikke forvente at alt skal gjøres etter "din pipe".
 7. Gå i forebyggende terapi. Det å snakke med en tredjeperson med fokus på barna og foreldresamarbeidet kan hjelpe dere å få etablert en god kommunikasjon rundt barna. Det vil spare de små for mange bekymringer og vil kunne gi barna en lanngt lykkeligere barndom.

LES OGSÅ:

Det er én ting du aldri skal gjøre med kjæresten din

Sovestillingen avslører forholdet

Forum: - Hvordan enes om store investeringer?

Faresignaler for forholdet

 • Din partner kjeder deg
 • Sextørke og generelt lite nærhet
 • Ikke samsvar mellom ord og handling. Eks: "Jeg syns ikke at vi har noen problemer. Du vet jo at jeg elsker deg. Det med utroskapen var bare sex."
 • Overflatisk kommunikasjon
 • Mangel på initiativ
 • Du tenker ikke "oss" lenger
 • Mangel på respekt og tillit
 • Parforholdet er blitt noe du grubler over
 • Romantikk og spontanitet er borte
 • Dere lever parallelle liv, men er flinke med barna og det praktiske
 • Fasadeforhold, alt ser tilsynelatende flott ut, men en eller begge føler en tomhet i forholdet
 • Ulike interesser og verdier
 • Konflikter eller farlig likegyldighet
 • Utroskap, gjerne gjentatte ganger

Kilde: Kate Elin Søyland, samlivsterapeut ved Åpen Dialog

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning