Legetime

Sjekk hvilken lege du bør velge

Nettlegen vil ofte gjøre den samme nytten som fastlegen.

IKKE ALT PÅ NETT: Alt kan ikke gjøres på nett. Vil du at legen skal undersøke deg, må du nesten ta turen til fastlegen.
IKKE ALT PÅ NETT: Alt kan ikke gjøres på nett. Vil du at legen skal undersøke deg, må du nesten ta turen til fastlegen. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

- Mange av spørsmålene man ønsker å stille legen er enkle og lar seg lett løse over telefon eller nett, og da er det en fordel å kunne kontakte en nettlege. Dette er effektivt både for pasient og lege. Det kan jo også være temaer man ikke ønsker å ta opp med familielegen, sier allmennlege Dagfinn Aarskog, som jobber for rådgivingstjenesten Eksperthjelp.no.

Det er heller ikke alle som har en fastlege de er fornøyd med. Men det er enkelt å bytte fastlege.

Allmennlege Kjell Vaage, som svarer på spørsmål hos helsetjenesten Doktor Online, er enig.

- Man kan nå nettlegen når man måtte ønske, og pasienten kan bruke all den tid som ønskes på å formulere spørsmål de normalt aldri får formidlet på et legekontor. Også legene får bedre tid og kan gi mer fyllestgjørende rådgivning enn hva de klarer i en hektisk legedag, sier han.

Har begrensninger

Noen ganger bør man gå til legen, og visepresident i Legeforeningen og leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, mener det er viktig å være klar over nettlegens begrensninger.

- En viktig forskjell på fastlegen og nettlegen er at fastlegen kjenner deg. Han eller hun kan vurdere deg individuelt blant annet ved å se nye plager i sammenheng med din totale situasjon og eventuelle tidligere helseplager, sier han.

Kun generelle råd

Nettkonsultasjon er greit når du:

- Har generelle plager

- Ønsker å drøfte en problemstilling med en lege

- Har spørsmål du opplever som pinlige

- Har enkle plager og ikke ønsker å bruke mye tid på reise til legen og legebesøk

- Ønsker en "second opinion".

- En tilfeldig nettlege kan kun gi helt generelle helseråd. Hvis du forteller om mulige sykdomstegn, må derfor nesten alltid rådet fra nettlegen bli å oppsøke fastlegen, sier han.

Han forteller at det nå arbeides med å få i stand muligheten for e-konsultasjon med fastlegen gjennom sikker elektronisk kommunikasjon.

- Dette vil nesten alltid være et bedre tilbud enn å sende spørsmål til en tilfeldig nettlege, mener Hansen.

Mindre sikker vurdering

LEGETIME PÅ NETT: Har du enkle spørsmål du vil stille legen, kan en nettlege ofte gjøre samme nytten som en annen lege.
LEGETIME PÅ NETT: Har du enkle spørsmål du vil stille legen, kan en nettlege ofte gjøre samme nytten som en annen lege. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

- I legers daglige arbeid brukes det mye klinisk skjønn. Da er det legens erfaring og summen av alle funn og inntrykk som legen får under konsultasjonen, som resulterer i diagnose eller faglig vurdering, sier Aarskog.

Besøk hos fastlegen er best når du:

- Ønsker individuell vurdering

- Har plager som bør ses i sammenheng med tidligere helseplager og din totale situasjon

- Ønsker å være ansikt til ansikt med legen

- Du trenger å foreta undersøkelser

- Du trenger behandling av legen

Over telefonen eller nett er inntrykkene mer begrenset og vurderingen kan derfor bli mer usikker eller vanskelig.

I enkelte tilfeller mener også han at pasienten vil nyte godt av muligheten til å få en komplett undersøkelse og vurdering.

Andre ganger er det behov for mer akutt hjelp, og da bør du ringe 113.

Sparer tid

Samtidig mener han at det er mange vurderinger som gjøres like bra av nettlegen som av fastlegen.

Da slipper også pasienten å bestille time, reise, vente og møte en lege personlig.

- Hver enkelt pasient bestemmer selv hva de ønsker å ta opp med nettlegen. Egentlig kan alle spørsmål stilles over nettet, og en god lege kjenner begrensningene som en slik konsultasjon gir, sier han.

Han forteller at han som nettlege får spørsmål om det aller meste. Kun et fåtall av henvendelsene dreier seg om intime ting, der nettlegen tydeligvis er valgt for å få svar uten at man må møte legen personlig.

Mer makt til pasienten

Vaage hos Doktor Online har erfaring med at pasientene på nett bruker ham for å få en "second opinion".

- Muligheten til å stille spørsmål på nett gir pasienten mer makt. Pasientene får ta del i, og øke egen sykdomsinnsikt, sier han.

Han mener at for menn i særdeleshet kan et lavterskeltilbud være av vital betydning.

- Dessuten får de «dumme, enkle, flaue og vanskelige» spørsmålene vi gruer oss for å nevne, men som bekymrer, en trygg plass, sier han om legehjelp på nettet.

Hjelp på veien

Når mer komplekse tilstander drøftes med nettlegen, vil legen kanskje ikke kunne komme med noen klar konklusjon.

Likevel har pasienten forhåpentligvis kommet et skritt nærmere en løsning fordi problemstillingen er blitt sett på med nye øyne.

- Kanskje kan man som lege da komme med nye vurderinger som hjelper ham eller henne med å komme videre i prosessen, sier Aarskog.

Ingen undersøkelser

- Fordelen med nettlege er at du kan få svar på generelle helsespørsmål fra din egen datamaskin, sier Hansen.

Ulempen mener han er at du ikke får individuell vurdering og at man mister den ansikt-til-ansikt kommunikasjonen man får på kontoret til fastlegen.

- Det er heller ikke mulig å gjennomføre kliniske undersøkelser og foreta behandling, sier han.

De færreste henvises videre

- Når det gjelder fastlegen, kan han eller hun kontaktes for alle helserelaterte spørsmål - enten det gjelder psykiske og kroppslige plager. Fastlegen vil så vurdere hva vedkommende selv kan håndtere og hva som eventuelt må henvises videre i helsevesenet, sier Hansen.

Han forteller at bare omtrent 10 prosent av pasientene blir henvist videre fra fastlegen, mens hele 90 prosent av problemstillingene blir ivaretatt av fastlegen selv.

- Det at pasientene har en fastlege betyr at det alltid er noen til å følge opp vår rådgivning, sier Vaage hos Doktor Online.

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

Les også:

15 ting som hjelper mot forkjølelsen

Her er tegnene som betyr legebesøk

Slik vet du at du har hudkreft

Se hva som skjer når vi løsner BH-en

Forum: - Får beskjed om at det er psykisk, men kan det virkelig være det?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning