Alternativ behandling:

- Homeopatisk medisin er bare vann

Myte eller fakta? Sjekk dette.

SKEPTIKER: Bloggeren Gunnar R. Tjomlid er blitt kjent for å gå alternative behandlingsformer grundig etter i sømmene.
SKEPTIKER: Bloggeren Gunnar R. Tjomlid er blitt kjent for å gå alternative behandlingsformer grundig etter i sømmene.
Publisert Oppdatert

Hva er homeopati?

  • Homeopati er en av de mest brukte alternative behandlingsformene i Norge.
  • Homeopatiens teori går ut på at sykdom skal kunne behandles med ekstremt fortynnede doser av midler som i større doser vil fremkalle symptomer på nettopp den sykdommen de er ment å kurere.
  • Homeopatiens fortynningsgrader ligger utenfor vitenskapens grenser for virkning av det opprinnelige midlet. Effekt av homeopatiske midler er i all hovedsak ikke solid vitenskapelig dokumentert.

Kilde: Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM)

Klikk Helse tar tempen på homeopati-debatten ved å se nærmere på fem vanlige myter om homeopati.

Mytene kommenteres av m.p.h. Dana Ullman (master in public health, red.anm.) som regnes for å være verdens fremste talsmann for homeopati og Norske Homeopaters Landsforbund, ved leder Solveig Kjeserud (på intervjutidspunktet, red.anm.).

Deretter har vi latt skeptiker og samfunnsblogger Gunnar R. Tjomlid kommentere, slik han er blitt kjent for å gjøre det i sin blogg Unfiltered Perception.

Les også: Alternativ sjekkliste

Homeopati - hva er greia?

Mange blander homeopati med naturmedisin, som i vid betydning er behandling av sykdommer ved hjelp av urter og medisinplanter.

Homeopatisk medisin derimot er melkesukkertabletter som er gjennomtrukket av utgangsstoffer fra planter, dyr eller mineraler, og er kraftig fortynnet og potensert. Det vil si at de er ristet på en spesiell måte mellom hvert ledd i fortynningsprosessen, så kraftig at det ved de høye fortynninger ikke er noe stoff igjen i dem.

Så hvordan kan medisinene virke da?, er et nærliggende spørsmål å stille seg.

Skeptikerne kaller homeopatiske piller for sukkerpiller, som det er dryppet «magisk» vann på.

Homeopatene mener at vannet har hukommelse, og at virkningen av den grunn ikke forsvinner selv om virkestoffet gjør det.

Homeopatiens teori går ut på at sykdom skal kunne behandles med ekstremt fortynnede doser av midler som i større doser vil fremkalle symptomer på nettopp den sykdommen de er ment å kurere. .

Hvis et stoff frembringer symptomer som tilsvarer de symptomer man ønsker å forsterke for at kroppen raskere skal bli frisk, så antar homeopatien at dette stoffet vil være effektiv medisin.

Eksempel: Brennesle gir rødt utslett på huden, ergo må et remedie basert på brennesle virke mot lidelser som gir rødt utslett, f.eks. elveblest. Koffein gjør deg våken, samme «symptom» som søvnløshet, ergo må et remedie basert på koffein være et godt sovemiddel.

Dette er teorien om miasmene, som er omstridt og kontroversiell innen homeopati, selv i moderne tid.

HOMEOPATI-DEBATT: Homeopatiske medisiner kan være fortynnet så mye at det i teorien ikke skulle eksistere ett eneste molekyl i sluttpreparatet. Hvordan kan de virke da?, lurer skeptikerne.
HOMEOPATI-DEBATT: Homeopatiske medisiner kan være fortynnet så mye at det i teorien ikke skulle eksistere ett eneste molekyl i sluttpreparatet. Hvordan kan de virke da?, lurer skeptikerne. Foto: FOTO: Thinkstock

Myte 1: Det er ingen forskning som viser at homeopatiske medisiner virker.

I en fyldig artikkel på Naturalnews.com forsvarer Ullman denne myten med at det er snakk om kreativ bruk av statistikk; «lies, damn lies, and statistics».

Han hevder at de fleste kliniske studier av homeopatiske medisiner viser en positiv effekt og at man henger seg opp i store studier der kun én homeopatisk medisin er blitt testet på flere pasienter, fremfor individuelle behandlingsopplegg tilpasset enkeltpasienter, selve essensen i homeopatien.

Kjeserud fra Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) sier at forskning på homeopati av grunnen nevnt ovenfor, ikke kan gjøres på de samme premisser som forskning på skolemedisinske preparater.

Skeptiker Tjomlid sier:

Ja, hva er sannhet i mengden av studier?

Enkeltstudier er ganske verdiløse alene, derfor må man gjøre systematiske analyser av flere studier og se hvilket resultat som fremtrer i sum. Dette er gjort på de beste homeopatiske studier, og: Homeopati viser ingen effekt utover placeboeffekt. Jo bedre kvalitet på studiene, jo mindre effekt.

Det vil si, man ser ofte en effekt, men den opplevde effekten er like stor i både den gruppen pasienter som får homeopatiske piller som den som får narrepiller, såkalt placebo.

Det er heller ingenting i den vitenskapelige metoden som ekskluderer muligheten til å teste såkalt individualisert homeopati, og dette er blitt gjort ved at noen har fått utskrevet narrepiller i stedet for homeopatiske remedier, basert på den homeopatiske konsultasjonen.

Effekten blir av noen tolket som at homeopati virker, men sier egentlig bare at alle som mottar en behandling, spesielt dersom den inkluderer gjentatte møter med en behandler som lytter, diagnostiserer og forespeiler en kur, kan få pasienten til å føle seg bedre.

Les også: Dette må du vite om reseptfrie medisiner

Myte 2: Forskningsstudiene som viser at homeopatiske medisiner ikke virker er dårlig gjennomførte studier.

Ullman mener at de effektene av homeopati som er blitt forsket fram er publisert i en rekke tunge vitenskapelige tidsskrifter. Studiene er randomiserte dobbelt-blind studier som er placebo-kontrollerte.

Den studien skeptikerne særlig støtter seg til (Shang et al, 2005), er deriimot dårlig utført. Han kritiserer også kritikerne for å hevde at homeopatene håndplukker positive studier, for da er det mange å plukke fra.

NHL ser helst at vi snur på det og spør oss hvorfor homeopati er så populært at det i dag praktiseres på alle verdenskontinenter og inkluderer 500 millioner mennesker årlig (tall fra Verdens Helseorganisasjon, red.anm.)?

Fordi det er rimelig, effektivt, uten sideeffekter og setter hele mennesket i fokus, er blant de tingene NHL nevner som årsaker til det.

Skeptikeren sier:

I korte trekk; Da britiske myndigheter i 2009 gikk gjennom all forskning på homeopati for å finne ut om homeopati skulle støttes av det offentlige helsevesen konkluderte de etter en lang høringsprosess utvetydig med at forskningen ikke var positiv i sum.

Sveitsiske myndigheter gjorde for noen år siden samme øvelse, og kom også frem til at forskningen ikke viste noen effekt av homeopatisk behandling utover placeboeffekt.

Shang-studien er blitt reanalysert av flere andre forskere, som har kommet til den samme negative konklusjon for homeopati.

Mange av studiene Ullman og andre homeopatitilhengere viser til er basert på selvrapportering hvor man spør folk som har fått homeopatisk behandling om de føler seg bedre. Når vi vet om placeboeffekten som er knyttet til enhver behandling, så ser vi at dette er en meningsløs fremgangsmåte for å finne ut om en behandling virker medisinsk.

Hva gjelder «argument for popularitet», spør skeptikeren: Da må vi jo erkjenne at flere andre populære behandlingsmetoder, som baserer seg på prinsipper stikk i strid med homeopatien, også er sanne og korrekte bare fordi de er populære? Det faller på sin egen urimelighet, sier han.

Les også: Unngå medisintabbene

Myte 3: Potensen 12 C er som en dråpe i hele Atlanterhavet.

Skeptikere kan finne på å si at en eneste homeopatisk medisin krever mer vann enn det som eksisterer på planeten, og glemmer at løsningene som blir brukt øker proporsjonalt med hver fortynning. I stedet tror de at hver nye fortynning krever 10 eller 100 ganger mer vann. Slik er det ikke og det er helt elementær kunnskap, skriver Dana Ullman i artikkelen på Naturalnews.com.

Men det stemmer at homeopatiske medisiner kan være fortynnet så mye at det i teorien ikke skulle eksistere et eneste molekyl i sluttpreparatet, forteller NHL oss, men det skjer også en systematisk risting (potensering) mellom hvert ledd, der løsningsstoffet overtar visse egenskaper.

Skeptikeren sier:

Foto: FOTO: Thinkstock

Dette er ikke hva argumentet mot homeopatiske fortynninger dreier seg om. Man trenger ikke mye vann for å lage en høy fortynning. Man trenger bare 12 reagensglass med vann hvor man etter hver fortynning overfører «en dråpe fortynning» til neste glass, for å sitte igjen med en fortynning så høy at det tilsvarer en dråpe «medisin» fortynnet ut i alle verdenshav.

Seriefortynning

Et homeopatisk remedie fremstilles gjennom noe vi kaller seriefortynning. Det vil si at man fortynner et stoff i vann eller alkohol i et forhold på 1:10 eller 1:100 mange ganger etter hverandre, slik at det gradvis blir mer og mer fortynnet. Når man har gjort en 1:100-fortynning mer enn 12 ganger, er det kun en teoretisk mulighet for at et eneste molekyl av det aktive stoffet fremdeles er å finne i oppløsningen. Man sitter igjen med rent vann eller ren alkohol. Mellom hver fortynning må også blandingen ristes kraftig på en spesiell måte. Dette kalles potensering.

Man tar en dråpe aktivt stoff i 100 dråper destillert vann. Rister. Så tar man en dråpe av denne 1:100 fortynningen og drypper i 100 dråper destillert vann, og rister igjen. Da har man en 1:10000 fortynning. Og slik fortsetter man gjerne 30 eller 200 ganger etter hverandre, selv om all fortynning etter den 12. bare er å dryppe rent vann i rent vann.

Kilde: Gunnar R. Tjomlid og NAFKAM

Den mest vanlige homeopatiske fortynning, 30C, tilsvarer at man må drikke en vannmengde stor nok til å fylle en kule som strekker seg fra solens sentrum og ut til jordens bane for å få i seg et eneste molekyl med medisin. Den vanlige fortynningen 200C ville kreve mange universer fylt med vann for å finne et eneste molekyl medisin.

Homeopatisk «medisin» inneholder ofte ikke noe aktivt stoff, men homeopatene hevder det virker gjennom magisk risting fordi vannet har «hukommelse», fortsetter skeptiker Gunnar R. Tjomlid.

Men dersom det nå er slik, hvordan overføres det til «sukkerpillen»? Vann fordamper jo.

Hopper dette «minnet» fra vannmolekylene og over på sukkermolekylene før vannet rekker å fordampe? Og hvorfor har ikke alt vann på jordkloden homeopatiske egenskaper ettersom alt vann på et tidspunkt i sin flere hundretalls millioner års levetid har vært i kontakt med alt stoff og blitt ristet på alle mulige måter?

Les også: Kan du avsløre løgnere?

Myte 4: Det er ingenting annet i homeopatiske medisiner enn vann.

Ignoranse og direkte misinformasjon, er Dana Ullmans skriftlige respons til dette.

Såkalte «lave potenser» som du får på apoteket og på helsekosten, inneholder en liten dose medisin i samme mengde som de kraftige hormonene og immuncellene som sirkulerer naturlig i kroppen vår.

For det andre, forskere ved Department of Engineering ved Indian Institute of Technology har slått fast at den substansen man starter med fremdeles er til stede i form av nanopartikler av de opprinnelige mineralene, til tross for hundrevis av seriefortynninger.

For det tredje, ledende tidsskrifter innen fysikk og kjemi har publisert forskning som bekrefter forskjeller mellom vann og «homeopatisk vann».

Skeptikeren sier:

Jo mer fortynnet, jo bedre...

Ettersom mange av stoffene brukt innen homeopatien er direkte farlige, f.eks. arsenikk, må stoffene fortynnes svært mye for å være trygge å bruke. Innen vitenskapen vil man si at når et stoff ikke lenger er til stede i et medikament, så kan heller ikke medikamentet ha noen effekt på kroppen. Innen homeopatien mener de at oppløsningsmiddelet (vann eller alkohol) «husker» effekten av stoffet selv om det er borte. Når det ikke er noe aktivt stoff igjen i medikamentet, hevder man også at bivirkninger ikke kan opptre.

Kilde: Gunnar R. Tjomlid og NAFKAM

Avogadros lov

Tenk deg at du har tusen blå klinkekuler blandet sammen med hundre tusen røde klinkekuler i en eske. Du fyller en liten bøtte som rommer ca tusen klinkekuler og tømmer i en annen kasse med hundre tusen røde klinkekuler. Da vil det være kanskje bare være noen titalls blå klinkekuler i denne blandingen. Gjentar du dette vil det bli færre og færre blå klinekuler til det bare er røde klinkekuler igjen. Avogadros lov forteller oss at etter 12 slike 1:100 fortynninger, altså det homeopater kaller en 12C-fortynning, vil det ikke være noen molekyler igjen av det opprinnelige stoffet.

Kilde: Gunnar R. Tjomlid

Studier som hevder å vise at homeopatisk vann er annerledes enn vanlig vann er ikke publiserte i noen vitenskapelige tidsskrifter, men ofte publisert i eksempelvis tidsskriftet «Homeopathy».

Studiene Ullmann nevner er heller ikke gjentatt av andre uavhengige forskere og er ikke fagfelle-vurderte. Flere studier viser motsatt resultat. Som skeptiker må man alltid ha et åpent sinn og se på all forskning, ikke bare den ene flisen som støtter det synet man selv har.

Om det stemmer at man har funnet «nanopartikler» av det aktive stoffet i den homeopatiske medisinen, så har dette ingenting med om den homeopatiske medisinen faktisk virker eller ikke. Det blir som å si at fordi Märtha har funnet fjær i lommeboken sin, så må engler eksistere.

Hvis man har fortynnet remediet mer enn til 12C så er det ikke noe aktivt stoff igjen. Har man funnet partikler av det opprinnelige stoffet i vannet, så må det skyldes urenheter i produksjonsprosessen. Dette kan man si fordi Avogadros konstant (*) tilsier at det ikke kan være noe av det opprinnelige stoffer igjen i slike fortynninger. Det er ren matematikk og grunnleggende kjemi.

Les også: Drikker du for mye vann?

Myte 5: Hvis vi ikke forstår hvordan homeopatiske medisiner virker, kan de heller ikke virke. Det er trolldom.

Bare fordi vi ikke forstår alle naturens mysterier, gjør det dem ikke mindre reelle, mener Dana Ullman.

Han kobler trolldoms-argumentet til en frykt for det uvisse og viser til tidligere tiders heksejakter og det faktum at ...leter man etter en heks, finner man en». Det er kanskje en liten, men likevel en alt for betydelig vitenskapelig del til at den kan overses, som har vist fysiske og biologiske effekter av homeopatiske medisiner, fremholder han.

Homeopatiens styrke er at behandlingen er trygg og skånsom, påpeker NHL, samtidig som man går til dybden av symptomene. Homeopater er opptatte av hvorfor et symptom oppstår for så å behandle årsaken, fremfor å maskere dem. Da kan man også begynne snakke om ekte helse. Forskningen på homeopati fortsetter og det er flott å ha fokus på dette!

Skeptikeren sier:

Flere medisiner som for eksempel Paracet eller Ritalin vet man heller ikke helt hvordan virker, men vi ser likevel at de gjør det i kontrollerte studier. Derfor bruker vi dem innen skolemedisinen.

Vi trenger ikke forstå mekanismene. Vi trenger bare å se at medisinene virker i mange gode studier for å akseptere en effekt.

Hvis homeopati hadde vist en slik effekt i kontrollerte studier, hadde det blitt tatt inn i skolemedisinen. Etter snart 200 år har man ennå ikke klart å vise en effekt i gode, kontrollerte og fagfelle-vurderte studier. Det er på tide å kaste homeopatien på søppeldynga.

Merk at samtliges uttalelser i denne artikkelen er kortet ned. Informasjonen om hva homeopati er, er godkjent, kvalitetssikret og nøytralisert av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM).

Les også: 8 tegn på at du har et helseproblem

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

Les også:

Slik finner du din biologiske alder

Gladnyhet til menn med liten penis

Dette gjør du feil når du vasker hender

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning