Aldersforskjell mellom søsken

Perfekt timing for søsken

18-23 måneder er ideell avstand mellom fødsel og neste unnfangelse, ifølge forskere.

TO BARN: Ifølge forskere bør dere vente minst 18 måneder etter den første fødselen før 
dere prøver igjen.
TO BARN: Ifølge forskere bør dere vente minst 18 måneder etter den første fødselen før dere prøver igjen. Foto: Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / Scanpix
Publisert Oppdatert

Det betyr at den perfekte alder mellom søsken er et sted mellom 2 og 3 år (nøyaktig: 2 år og 3 måneder og 2 år og 8 måneder), ifølge forskning.

Kommer an på det første svangerskapet

Det er mange faktorer å ta hensyn til når man skal vurdere hva som er den beste tiden for barn nummer to.

Om mor opplevde det første svangerskapet som tungt, hadde en svært negativ fødselsopplevelse eller slet med depresjoner etter fødselen, må dette gjerne bearbeides en tid før hun eventuelt vil føle seg klar på nytt.

Godt voksne må følge den biologiske klokken

Annerledes da kanskje for et par som har fått barn i godt voksen alder, og som er engstelige for den biologiske klokken ikke gir dem tid til å vente særlig lenge før de prøver igjen.

I tillegg må foreldrene ta hensyn til om de er under utdanning, i arbeid eller er arbeidsledige, hvordan boforholdene er og hvordan forholdet er dem imellom.

For noen passer det "aldri", og da kan kanskje kan forskningen være til hjelp.

Studier: 18-23 måneder ideelt

En tidligere studie publisert i The New England Journal of Medicine (NEJM), som inkluderte informasjon fra 173.205 fødsler, konkluderer med at 18 til 23 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt.

Dette ble senere bekreftet i en såkalt oversiktsstudie, publisert i The Journal of the American Medical Association, skriver NHI.no.

Best for svangerskapet: halvannet til ca fem år

Der så forskerne på hva som var det optimale tidsrommet mellom en fødsel og neste unnfangelse, vurdert opp mot negative hendelser i svangerskapet hos mor og barn.

Det viste seg at både for lang tid mellom to svangerskap og for kort tid øker risikoen for komplikasjoner.

Forfatterne konkluderer med at et tidsrom på mellom 18 og 59 måneder (fire år og elleve måneder) mellom en fødsel og neste unnfangelse er det beste, ettersom kortere tid enn 18 måneder, eller lengre tid enn 59 måneder, øker risikoen for negative hendelser.

Risiko for komplikasjoner

Dette fant de ut ved å se på hvilke hvilke tidsrom som gav lavere risiko for blant annet spedbarnsdød, barnedød og undervekt hos barnet.

  • For mor kan for kort tid mellom to fødsler gi økt risiko for blødning i svangerskapet, for tidlig vannavgang, og økt risiko for død.
  • Dessuten kan seks måneder eller mer etter avsluttet amming anbefales for at mor skal klare å gjenoppbygge ernæringslagrene sine, skriver NHI.no.

Tett alder kan skape mer sjalusi

Selv om det kan være slitsomt for foreldrene å få to barn kort tid etter hverandre, kan barn som er nær i alder bli gode lekekamerater.

Problemet kan da være søskensjalusi, som kan være ekstra tøft å takle for en toåring.

- En 2 1/2-åring kan bli overveldet av en sjalusireaksjon, har psykolog Knut Halfdan Svendsen tidligere forklart for klikk.no.

Enten det kommer nye familiemedlemmer inn eller noen forsvinner ut, vil det innebære at rollene våre endres. For et lite barn er det krevende å finne sin nye rolle, ifølge psykologen.

Vondt å dele på oppmerksomheten

- Selv for oss voksne er det en utfordring å takle en slik rolleendring, enda vi er utviklet og har språk og erfaring å hjelpe oss med. Tenk da hvor vanskelig dette er for en to-tre-åring som aldri har gjort det før.

Ifølge den amerikanske barnelegeforeningen er barn i to-tre års-alderen svært selvsentrerte, og de synes det er veldig vanskelig å dele foreldrene med søsknene, skriver NHI.no.

Les mer om hvordan foreldre kan takle søskensjalusi

Bra med tydelige roller

Med tre til fire års aldersforskjell kan det være enklere å følge opp hvert enkelt barn, og det kan også se ut som det er mindre søskensjalusi når det er større aldersforskjell mellom søsknene.

Det kan også være bra at barna får tydelige roller som storebror/søster eller lillebror/søster. Er de tettere i alder, går foreldre fort i fella og behandler barna "samlet", i stedet for å oppfatte det enkelte barnets personlighet.

Men samtidig vil disse barna være på ulike stadier i oppveksten, leke mindre sammen og kanskje ikke få et like tett forhold, skriver NHI.no.

Hva synes du er den idelle alder mellom barna? Del din mening i kommentarfeltet under.

Hva er den "perfekte" aldersforskjell mellom barna? spør en mor på forumet til BarniMagen.com.

Meningene er delte, men flere trekker fram cirka to år som en fin avstand i alder.

Bli ferdig med spedbarnstiden først

"For barnas skyld er vel cirka to års aldersforskjell perfekt (synes jeg). For foreldrenes skyld (og spesielt for moren, som skal bære fram et nytt barn), vil jeg på den ene siden si tre-fem år, men også cirka to år. Dette for å bli ferdig med svangerskap og spedbarnstiden, som jeg ikke er spesielt glad i, men som mange andre er glad i," svarer en mor.

Mye krangling

En annen mor har to sønner med 14 måneders mellomrom, noe hun selv føler er for tett.

"Det er 14 måneder mellom mine gutter, på noen måter er det flott, men jeg anbefaler det egentlig ikke", svarer hun, og fortsetter:

"Jeg syntes det var slitsomt å være gravid med nummer to, masse plager og en liten en i tillegg. Hektisk med to så tett, to bleiebarn. Nå krangler de om alle leker, dytter og slåss."

Aldersforskjellen vil jevne seg ut

"Studentmammaen" mener at tre-fire år er perfekt aldersforskjell:

"Jeg vil svare tre-fire år, som det blir mellom våre barn. [...]

Storebror er gammel nok til å ta hensyn, og til å glede seg over å bli storebror, samtidig som aldersforskjellen ikke er så stor at de aldri vil kunne leke sammen.

Ja, det vil ta mange år før de er jevne, men det er jo baksiden ved å ikke få "to tette". Likevel tror jeg ikke det skal så mange år til før de vil finne stor glede av hverandre," skriver hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning