Hage og trær

Ta treet før høststormen gjør det

Frykter du at hagetreet skal falle i sterk vind, bør du vurdere å felle det.

BESVÆRLIGE TRÆR: Hva skal du gjøre med trær som kan skade eiendommen din om de faller?
BESVÆRLIGE TRÆR: Hva skal du gjøre med trær som kan skade eiendommen din om de faller? Foto: FOTO: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Trær kan være et vakkert syn, og mange boligeiere har gjerne et eller flere trær stående i hagen sin. Utfordringen er at trærne kan være kilder til problemer. Nabokrangler om trær som skygger for solen eller strør løv, bar og grener er en velkjent problematikk. Noe annet er at trærne kan bidra til uvelkomne gjester i hagen.

Ett forhold som berører mange hageeiere og som kan få langt større konsekvenser enn skygge på terrassen, er trær som faller i sterk vind. De kan enten gjøre skade på din egen eiendom eller også på naboens.

Spørsmålet er i så fall om man bør være føre vâr og felle treet før det selv faller, og hvilke tegn skal man i så fall se etter for å avgjøre om treet er i risikosonen.

- Risikoen for vindfall vil blant annet være avhengig av hvor utsatt det står, uttaler forsker ved skog og landskap, Kjersti Holt Hanssen, til klikk.no.

- Men på den annen side er mange engstelige for trefall uten at det nødvendigvis er grunn for det.

- Er man usikker på om et tre bør felles, skal man ta kontakt med en trepleiespesialist, en såkalt arborist, råder førsteamanuensis ved Universitetet for miljø og biovitenskap, Per Anker Pedersen, overfor klikk.no. Han legger til at én av årsakene til at trær går over ende er at de har dårlig feste på grunn av skader på rota eller svakt rotsystem som følge av høyt grunnvann .

Norsk Trepleieforum er en ideell organisasjon og har en oversikt over arborister på sine nettsider.

Rådet fra eksperthold er imidlertid å styre unna å felle treet selv.

- La fagfolk felle trærne. Jeg har sett mange eksempler på hvor galt det kan gå, sier gartner og trepleier ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Anders Løvold, til klikk.no.

Prisen på felling av trær vil avhenge av treets størrelse, plassering og kjøring til og fra jobben.

- Det er vanskelig å gi en forhåndspris, men vi har et utgangspunkt på 2000 kroner for å felle et tre, sier Jarle Lind hos Oslo Trefelling til klikk.no.

Fint på utsiden råttent på innsiden

Hagetrær er ifølge Andreas Løvold et vanskelig tema, blant annet fordi et tres levetid kan variere med art, trepleie og vekstmiljø.

- Furutrær kan leve i mange hundre år, mens levealderen hos lauvtrær varierer veldig, fra bøk og særlig eik som kan bli mange hundre år gamle, til osp og pil som raskt er over «middagshøyden», utdyper Holt Hanssen.

Løvold trekker frem poppel i tillegg til osp og pil som løvtrær med kortere levetid.

Det som imidlertid er utfordringen med trær som kan være råtne, er at de kan se friske ut på utsiden. Men ifølge Løvold er det nødvendigvis ikke dramatisk dersom kjernen i et tre er råtten.

- De fleste gamle trær har litt råte, og 70-80% råte kan et tre leve godt med styrkemessig. Det er også viktig å være klar over at også helt friske trær kan velte.

Tegn på et råttent tre

Men hva skal man se etter for å avgjøre om et tre er råttent eller skadet.

- Man skal blant annet se etter om treet eller trærne har sopplignende utvekster, utbuling på stammen eller glisne trekroner, forklarer Løvold.

Per Anker Pedersen legger til at trær som har stoppet opp vekstmessig kan være i risikosonen.

- Tørre grener er også et tegn. Og dersom forholdsvis unge trær begynner å se gamle ut, kan det være noe galt på ferde.

Treets historikk har betydning

Den som har overtatt en bolig med trær i hagen, bør skaffe rede på hva som har skjedd med og rundt treet.

- I hovedsak vil alle typer inngrep påvirke et tre negativt, sier Andreas Løvold.

- Men det er ofte en historie som ikke blir med ved eierskifte, beskriver Pedersen, som fremhever at særlig grantrær vil være utsatt ved inngrep.

- Derfor kan store grantrær i et byggeområde være en risiko, fordi de lett angripes av råtesopper etter skader på røttene. De har ofte også et ganske grunt rotsystem, og utfordringen med rotskader er at det vil kunne gå lang tid før skaden gir synlige symptomer.

- Furu og eik er imidlertid mer robuste og kan tåle mer, legger han til.

Feilaktig beskjæring og trefelling

Beskjæring av trær kan ha en tosidig effekt. Gjort på en riktig måte kan det ifølge Andreas Løvold bidra positivt til treets levealder, mens det motsatte inntreffer ved feil beskjæring.

- Feil beskjæring kan gi råteskader, blant annet kan topping av treet eller fjerning av svært store grener gi skader, supplerer Pedersen.

Han trekker også frem at felling av trær kan gjøre de gjenstående trærne mer utsatt for vindfall.

- Trefelling kan føre til endrede vindforhold som kan utsette et gjenstående nabotre for mer vind, og man skal også være klar over at i ekstreme vindsituasjoner kan selv en minimal skade på treet være kritisk for om det knekker eller velter.

Nabolovens bestemmelser

Ifølge Aftenposten hører trær til det vi krangler mest om med naboen. Ett av de forholdene som preger nabokrangler er trær, som skygger for solen, feller løvet sitt på naboeiendommen eller bare er til generell irritasjon. Og det er ikke slik at man er uten juridisk grunnlag for å kreve et tre fjernet. I den såkalte grannelova står det følgende: "Er det ikkje nemndande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda".

I praksis betyr dette at eiketreet som er 15 meter høyt og som skygger for solen på din terrasse, ikke kan stå nærmere enn fem meter fra din eiendom.

Utover dette må det skje en avveining mellom ditt krav om sol og naboens interesser. Det kan for eksempel være slik at treet, sammen med andre trær, skjermer for unødig innsyn.

I en rettslig vurdering vil ikke følelsesmessige argumenter bli tillagt vekt, men kun objektive forhold. At naboen synes treet er vakkert, vil derfor neppe holde mot ditt argument om at treet forringer din bruk av terrassen.

Erstatningsansvar når et tre faller

En ting er trærne som sender skygger inn over terrassen din, noe annet er det når hele treet faller inn over hagen din, i verste fall opp på boligen din. Hvem skal bære den økonomiske skaden, du eller naboen?

- Treets eier, for å kalle ham det, kan få det dekket på ansvarsdelen i sin villaforsikring, forklarer informasjonssjef hos Gjensidige forsikring, Bjarne Aani Rysstad, til klikk.no.

Forutsetningen er imidlertid at vedkommende er erstatningsansvarlig, og for å bli holdt ansvarlig må tre forhold inntreffe: Det må foreligge et økonomisk tap eller en personskade, det må foreligge et ansvarsgrunnlag (f.eks uaktsomhet) og det må være faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden/tapet.

I praksis betyr det at dersom naboen skal kunne være erstatningspliktig, må han eller hun har foretatt seg noe (eller unnlatt å foreta seg noe) som direkte er årsaken til at treet faller over din eiendom.

- Uaktsomhet kan for eksempel dreie seg om manglende vedlikehold, som at man har unnlatt å felle et tre som burde vært fjernet, utdyper Rysstad.

Dersom naboen ikke kan kan holdes ansvarlig for at treet falt inn over din eiendom, vil det være din egen villaforsikring som dekker skadene. Det samme vil gjelde dersom det er snakk om trær på din egen eiendom.

Les også:

Slik klargjør du hagen for nattefrost

Roten til det onde

I dette huset har man plantet trærne innenfor huset

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning