Bolig og vedtekter

Har du balkong, kan dette være ulovlig

Et borettslag kan bestemme hvordan en balkong kan brukes.

RØYKING PÅ BALKONGEN: Røyking på balkongen er et problem som stadig meldes inn til Helsedirektoratet, og flere borettslag har regulert dette i vedtektene sine.
RØYKING PÅ BALKONGEN: Røyking på balkongen er et problem som stadig meldes inn til Helsedirektoratet, og flere borettslag har regulert dette i vedtektene sine. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Artfoliophoto/ThinkStock
Publisert Oppdatert

Ikke noe sted bor man så tett på hverandre som i et borettslag eller sameie, og at det da blir nabokonflikter er ikke til å unngå.

I et leilighetskompleks handler det imidlertid sjelden om trær og hekker, slik det gjør i villa- og rekkehusområdene, men ofte om hva man har lov til å gjøre på balkongen.

- Gjennomgående er det ingen særskilte regler for hva man kan foreta seg på en balkong, sier advokatfullmektig i Huseiernes landsforbund (HL), Øistein Olsen Krokmoen, til klikk.no.

- Men både i eierseksjonsloven og borettslagsloven finnes det bestemmelser om at ens opptreden ikke skal være til ulempe for andre. På den andre siden vil det imidlertid være begrensninger på hvilke innskrenkninger et borettslag eller tilsvarende kan legge på folks bruk av sine balkonger. Derfor vil det alltid måtte gjøres skjønnsmessige vurderinger.

I vårt naboland Danmark finner man igjen det samme grunnprinsippet. "Fellesskapet kan ikke innføre et altanforbud som begrenser ditt eierskap eller dine råderett over altanen. Det kunne for eksempel være regler om når du kan bruke altanen og hvem som kan oppholde seg der ute", skriver det danske nettstedet bolius.dk om problemstillingen.

Og denne råderettsholdningen erfarer OBOS i stadig større grad.

- Vi ser nå at flere og flere verdsetter den lille plassen som en balkong er og benytter den i stadig større grad, forteller forvaltningssjef i OBOS, Johnny Ademaj, til klikk.no.

Brannsikkerhet

Det er generelt få sentrale bestemmelser som regulerer bruken av balkonger i sameier og borettslag, blant annet gjelder det brannsikkerhetsbestemmelser.

- Men vi har aktsomhetsregler som sier noe om varsomhet med hensyn på risiko for brann, sier senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Lars Haugrud, til klikk.no.

Grilling på balkongen

Mange som bor i større leilighetsbygg kjenner problematikken, naboens grillos som siver inn gjennom verandadøren. Men ifølge Lars Haugrud finnes det ingen generelle regler som forbyr bruk av grill på balkong.

- Borettslag og sameier kan lage egne regler som sier noe om grilling, blant annet fordi det kan være vanskelig å håndtere det varme kullet på en sikker måte. Men selvfølgelig også med bakgrunn i grillosproblematikken.

Problemstillingen er kjent hos OBOS, og ifølge Ademaj tas bestemmelser om bruk av grill ofte inn i vedtekter og husordensregler i boligselskap.

- Selv om det ikke finnes sentrale bestemmelser omkring dette, har selskapene anledning til å ta det inn vedtektene eller husordensreglene. Og vi erfarer at de fleste tillater bruk av elektrisk grill, og i en viss grad også gassgriller, men grensen går ved kullgriller.

Når det gjelder bruk av gassgrill og eventuell lagring av gassbeholdere på balkongen, er det en generell begrensning på to flasker på 11 kg per leilighet.

Tryggere med elektrisk grill og gassgrill

Brannvernforeningen er på sine nettsider mer eksplisitt når det gjelder bruk av kullgrill på balkong.

"På balkong skal man aldri bruke kullgrill på grunn av stor fare for brannspredning. Elektrisk grill og gassgrill er tryggere alternativer fordi man i større grad kan kontrollere varmen. Sørg for at grillen står stødig og i god avstand fra brennbart materiale. Det forutsettes også at balkongen har god utlufting langs gulv og tak uten noen form for innglassing, slik at røyk og eventuell lekket gass raskt luftes ut (røyken er lettere enn luft og stiger, mens propangassen er tyngre enn luft og synker)", skriver de.

Røyking på balkongen

Et annet problem som berører mange, er røyking på balkongene. Hos Helsedirektoratet får de mange henvendelser om problematikken.

- Vi mottar jevnlig henvendelser om dette. Henvendelsene er ikke tallfestet, men vi oppfatter at toleransen for å bli utsatt for passiv røyking blir stadig lavere på grunn av holdningsendringer i samfunnet, samtidig som at helseskadene, også av passiv røyking, er godt kjent, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Hilde Skyvulstad, til klikk.no.

Hun sier videre at tobakksskadeloven ikke gjelder i den private sfære.

- Det vil si at røyking i den enkeltes boenhet, inkludert balkonger, faller utenfor regelverket. Derimot vil det kunne reguleres i vedtekter fastsatt i borettslaget eller boligsameiet. Den som er plaget av naborøyking må derfor ta kontakt med styret der han/hun bor for å se på mulighetene for å fastsette ordensregler om dette.

Et borettslag i Tromsdalen løste problematikken ved å henge opp et oppslag. Der ba de beboerne ta hensyn og ikke røyke på verandaene. Og beboerne fulgte opp anmodningen.

- Vi har ikke fått noen reaksjoner på det. Det har ikke vært noen klager etter at vi tok det opp. Jeg innbiller meg at det fungerer ganske greit, uttaler borettslagets leder til NRK Nordnytt.

I OBOS blir de ofte presentert for problemstillingen, og Ademaj forteller at det er et vanskelig tema.

- Enkelte boligselskaper kan ha regler om dette, men det er ikke noe lovforbud i Norge. Vår anbefaling er at folk snakker sammen. Man må jo prøve å finne en løsning på problemet. Det å bo tett kan by på slike utfordringer, da må man ta hensyn og forholde seg til hverandre.

Klesvask på balkongen

En av de mer prosaiske problemstillingene som kanskje oppstår, er tørking av klesvask på balkongen.

Og ifølge Kvinneguidens diskusjonsforum, skaper klesvask på balkonger stor irritasjoner.

"Hadde en diskusjon i lunsjen i dag ang naboer som tørker klær på verandaen. De fire andre likte dette dårlig, de likte ikke å "måtte" se på naboens truser når de satt ute", skriver en av medlemmene i forumet. Selv bryr hun seg ikke, og diskusjonen i forumet viser at de fleste har samme holdning som henne.

Hos Snarøya sameie har de tatt affære og hengt klesvasken på tørk i vedtektene. "Tepper, sengeklær m.v. må ikke ristes eller luftes hengende over balkongrekkverket. Tørk av klesvask på balkong under rekkverkhøyde. Bruk tørkestativ", står det blant annet i vedtektene.

Parabolantenne

Man kan se det på balkonger og verandaer overalt, parabolantenner hengt opp for å gi beboerne maks tv-glede.

Dette er i følge Kristin Sletbak-Larsen en av de få tiltak man kan foreta på en balkong uten å måtte søke om det. Kristin Sletbak-Larsen er seniorrådgiver hos Direktoratet for byggkvalitet.

- Små antennesystemer, som en parabol, er det gitt unntak for i byggesaksbestemmelsene, men ellers er det lite man kan foreta seg, sier hun til klikk.no.

- Ønsker man for eksempel å glasse inn en balkong, vil man måtte søke om dette. Vårt råd er derfor, ta kontakt med kommunen dersom du har planer om å gjennomføre byggetiltak på balkongen.

Les også:

Dette må du vite når du skal selge boligen

Boligstyling: Leilighet med papegøyer, anyone?

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning