Tema strømsparing og e-post

Søppelpost er en energisynder

For hver søppelpost du mottar på PC'en din, sendes 0,3 g CO ut i atmosfæren.

SPAM: I en rapport hevdes det at spam er en stor energisynder på verdensbasis-

SPAM: I en rapport hevdes det at spam er en stor energisynder på verdensbasis- Foto: Foto: Crestock

Publisert

I en undersøkelse gjennomført av det amerikanske antivirusfirmaet McAfee påstås det at spam er en stor energisynder. Det hevdes at det på verdensbasis sendes ut 62 trillioner søppelpost årlig. Man har regnet seg frem til at dette konsumerer 33 terawattimer (TWh), som igjen tilsvarer energiforbruket til 2,4 millioner hjem.

Rapporten hevder også at hver spam skaper et CO2-utslipp på 0,3 gram. For alle søppelposten som sendes ut, betyr det et utslipp som tilsvarer 1,6 millioner bilturer rundt ekvator.

- Når de presenterer slike tall, blir jeg skeptisk, sier prosjektleder for Grønn IT, Benedicte Fasmer Waaler.

- Mye kan gjøres for å optimalisere energibruken innen IKT, men jeg tror ikke reduksjon av spam er et viktig grep i så måte.

Les også: Derfor blir vi ikke kvitt e-post søppla

Nettet trekker energi uansett

Rapporten refereres blant annet i tidsskriftet Scientific American.

Der uttrykkes det imidlertid en viss skepsis til resultatene. Blant annet stiller magasinet PC Mag seg totalt negative til studien. De mener at en PC vil stå på, og således trekke energi uansett om man basker med spam eller ikke.

I tillegg, skriver de, "er det generelt lite søppelpost man må håndtere på sin jobb-PC, fordi spamfiltrene fjerner det meste."

- Nettet er jo oppe uansett om det går spam gjennom det eller ikke, og man vil jo ikke stoppe et fly selv om en passasjer blir borte, utdyper Fasmer Waaler.

Hun forteller at kapasiteten på servere rundt om i verden bare utnyttes 20 til 30 prosent. Hadde man klart å optimalisere denne bruken, ville energibruken innen IT halveres.

Les også: Er du dum nok til å gå på denne?

Spam et problem

- VI vet at nesten 75 prosent av den e-posten som sendes er spam, sier administrerende direktør Trygve Aasland hos Norman, som er et verdensledende selskap innen datasikkerhet. - Og det er uten tvil en stor økonomi omkring dette.

Aasland er imidlertid i tvil om gyldigheten av et slikt regnestykke som McAfee legger frem. Utvilsomt er det mange dataressurser som kun er dedikert til å sende ut og håndtere søppelpost, men han har vanskelig for å tro at det summerer seg opp til tallene i rapporten.

Ifølge Aasland stengte amerikanske myndigheter to store spamservere i fjor, og da falt mengden betydelig. Nå skal det være oppe på det samme, gamle nivået igjen.

Les også: Skadelig programvare øker eksplosivt

IKT en energisynder

Ifølge Enova representerer all unødvendig e-postkommunikasjon en belastning på IT-strukturen.

- Vi er bekymret for den energisløsingen dette gir, sier kommunikasjonsrådgiver i Enova, Arne Morten L. Johnsen.

Han forteller at Enova jobber målrettet mot et stadig voksende energiforbruk knyttet til IKT generelt.

- Vi registrerer at kravene til kapasitet og ytelse øker markant, og at utbredelsen av strømkrevende IKT-utstyr er voksende.

Les også:

Gratistjeneste for strømsparing

Hvordan unngå virus

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning