Oslo kommune ønsket å kunne forby dieselbiler i Oslo på spesielt utsatte dager. Men det var en forutsetning for forbudet at Statens vegvesen ga sin tilslutning. Oslo kommune har bare myndighet på de kommunale veiene, men ikke hovedfartsårene som for eksempel Ring 3.

På bakgrunn av en rapport om konsekvensene av et dieselforbud har Statens vegvesen vendt tommelen ned for dieselforbud. De mener restriksjonene blir for kompliserte og ringvirkningene for omfattende.

I et brev til Oslo kommune skriver Vegvesenet:

- En helhetlig gjennomgang av de trafikale konsekvensene ved å innføre de restriksjoner Oslo kommune har fattet vedtak om, viser at det er for komplisert å iverksette kjøreforbud for kjøretøy som benytter diesel, til at Statens vegvesen vil innføre dette riksveinettet i Oslo.

Vegvesenet mener riksveinettet har en svært viktig funksjon som transportåre inn mot hovedstaden, og at den er en sentral transportåre til viktige mål som for eksempel sykehus og ferger. Oslo er i tillegg et viktig startpunkt for reiser fra Gardermoen. Konsekvensene ved å forby kjøring på veinettet er derfor store for de som blir berørt, mener Vegvesenet

Statens vegvesen ønsker derfor ikke å gjennomføre de vedtatte tiltakene for å redusere NOx-ustlippene

Les også:

Slik kjører du økonomisk (og forurenser mindre)

Derfor angripes dieselbilene

Dieselbiler dyrere - sjekk disse bensinbilene!

Bensin mot diesel - hva bør du velge?

Les hele saken
Les alt om:

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!