Tegn på kols

EKSPERTER: Seksjonsoverlege ved Glittreklinikken og spesialist i lungesykdommer og indremedisin, Morten Sand og spesialist i lungesykdommer og professor dr. med. ved Universitetet i Bergen, Per Bakke. FOTO: Privat

- Det er viktig for livskvaliteten til personer som har KOLS at de kommer tidlig til behandling. Det sier seksjonsoverlege ved Glittreklinikken og spesialist i indremedisin og lungesykdommer, Morten Sand.

Behandling vil ikke kunne gjøre lungene friske igjen. Men riktig behandling vil kunne begrense videre sykdomsutvikling, forklarer han.

En befolkningsundersøkelse fra Hordaland i 1996-97 viste at rundt sju prosent av befolkningen mellom 26 og 82 år hadde KOLS. Dersom forekomsten er likt fordelt utover landet, vil det bety at 200 000 nordmenn har en KOLS-sykdom. I befolkningsundersøkelsen fra Hordaland, der deltagerne blant annet fikk testet lungefunksjonen, viste det seg at halvparten ikke var klar over at de hadde sykdommen.

Udiagnostisert KOLS

Senere har Helsedirektoratet publisert en beregning som viser at det riktige tallet antagelig er enda høyere, kanskje så høyt som 300 000. Det betyr at det kan være så mange som 150 000 nordmenn som har en udiagnostisert KOLS.

- Målet med behandlingen er å få sykdommen til å stabilisere seg, og bidra til at du som pasient får en best mulig hverdag. Det er det større sjanse for dersom du går til legen og blir undersøkt når de første tegnene melder seg, sier Sand.

Røykere mest utsatt

Den største risikofaktoren for å utvikle KOLS er røyking. Og selv om du har sluttet for en stund siden, vil du fremdeles ha økt risiko for å få sykdommen.

Det betyr at også personer som har røkt tidligere, har grunn til å være spesielt oppmerksomme på tegnene på KOLS. Faktisk har eks-røykere 3,6 prosent høyere risiko for å utvikle KOLS enn ikke-røykere, mens nåværende røykere har 4,2 prosent økt risiko, ifølge Folkehelseinsituttet.

- Røykere som får vite at de er i ferd med å utvikle KOLS, kan få god motivasjon til røykeslutt av vite om sykdommen. Røykeslutt vil kunne bidra til å begrense risikoen for at sykdommen utvikler seg til alvorlig KOLS, sier Sand.

Når du slutter å røyke, skjer det også flere gunstige prosesser i kroppen.

- Å stimulere til røykeslutt er den viktigste grunnen til at pasienter bør få diagnosen så tidlig som mulig, sier spesialist i lungesykdommer og professor dr. med. ved Universitet i Bergen, Per Bakke.

Bakke, som er en av forskerne bak befolkningsundersøkelsen fra Hordaland, legger til at KOLS hos noen skyldes yrkeseksponering. I de tilfellene er det viktig å gjøre noe med det fysiske arbeidsmiljøet.

Teste seg

Sand mener det kan være en god idé for røykere eller tidligere røykere å teste seg hos fastlegen hvis de lurer på om de har KOLS.

- Mange fastleger har spirometri, sier han. Dette er en maskin som måler lungekapasiteten, og som vil kunne avdekke en begynnende KOLS.

Dette er KOLS:

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en kronisk betennelsestilstand i lungene. KOLS gir nedsatt lungefunksjon. Røyking er den viktigste årsaken til KOLS. Men også langvarig jobbing i luft med skadelige gasser, kjemikalier eller svevestøv øker risikoen. Også passiv røyking, astma og genetikk kan øke risikoen.

Kilde: helseleksikonet.no

Bakke støtter oppfordringen.

- Har du røykt i mange år og er over 40-50 år, er det lurt å ta en pusteprøve, sier han.

Bakke forteller at det er store individuelle variasjoner i hvor fort KOLS utvikler seg. Hos noen går det bare få år før pusten blir svært dårlig, andre kan leve med symptomer som utvikler seg langsomt over ti år eller mer.

- Storrøykere har som regel røykhoste uansett. Da kan det være vanskelig å legge merke til forandringer. Og likedan er det med tung pust. Pasienter som får tung pust av å gå i bakker, kan bare senke farten litt, og så blir pusten bra igjen. På den måten tilpasser man seg til sykdommen uten å tenke over forandringene, sier han.

Sand oppfordrer personer som er i risikosonen til å lytte til de nærmeste. Noen ganger er det de som først blir oppmerksom på forandringene.

- Det kommer ofte frem etter at en person har fått KOLS-diagnosen at de pårørende har merket forandringer en god stund, og oppfordret pasienten om å oppsøke lege gjentatte ganger, forteller han.

6 tegn på KOLS

LEGESJEKK: Hvis du får noen av symptomene på KOLS, er det viktig å gå til legen og sjekke seg, oppfordrer seksjonsoverlege ved Glittreklinikken, Morten Sand. © ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX.COM

Ikke bare eldre

KOLS er ikke en sykdom som kun rammer eldre personer, selv om risikoen øker med høyere alder.. Personer ned i 40-årene kan få sykdommen. Og mens det tidligere var flest menn som fikk KOLS, er kjønnsfordelingen i dag ganske lik. Symptomene er også uavhengige av kjønn.

- Men symptomene varierer mye fra person til person. Det samme gjør sykdomsutviklingen. Derfor er det vanskelig å si noe generelt om hvordan sykdommen utvikler seg, forklarer seksjonsoverlegen.

- Det som imidlertid er klart, er at dersom sykdommen får utvikle seg, er det en alvorlig og mulig livstruende sykdom, slår han fast.

Trening hjelper

I tillegg til røykeslutt vil det for de aller fleste med KOLS være gunstig å trene. Selv om ikke skadede lunger blir friske igjen, vil du likevel kunne oppnå mer stabil sykdom og bedre fysisk form med trening, og dermed bidra til å hindre forverring av sykdommen.

- Nesten alle med KOLS har utbytte av å trene. Og all aktivitet er positivt, men trening med en viss intensitet har best effekt, forteller Sand.

Det finnes også medisiner som har virkning mot KOLS. Hvor godt de virker, er individuelt, forteller seksjonsoverlegen.

Her er de tidlige tegnene som bør få deg til å oppsøke lege for å bli testet:

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!