På jobb med norsk grensepoliti

Maskinpistol og snøscooter

Møt politifolkene som er eksperter på å pågripe væpnede inntrengere langs russergrensen.

Grensepoliti
UEH Østfinnmark politikammer
Politi grense russland
Pasvik
Øvelse joint action
Grensepoliti UEH Østfinnmark politikammer Politi grense russland Pasvik Øvelse joint action Foto: Bonafede, Håkon
Publisert Oppdatert

Stopp! Bevæpnet politi. Ned på knærne. Legg dere ned!

Instruksen er ikke til å misforstå når politifolkene fra utrykningsenheten (UEH) ved Østfinnmark politidistrikt arresterer to rømlinger ved Storskog på grensen mot Russland.

Jakten har vært lang og har strukket seg over områder så store og utilgjengelige som bare Finnmark kan by på. Vi spoler tilbake noen timer til parkeringskjelleren i politistasjonen i Kirkenes en torsdags morgen.

Aksjonsleder for UEH-enheten, Lars Gaupset, har mottatt beskjed fra grensejegerne på Garnisonen i Sørvaranger (GSV) via operasjonssentralen til politiet om at en snøscooter med flere personer på sleden har krysset over isen på Pasvikelva fra Russland i nærheten av Svanvik. Minst en av personene er bevæpnet.

Mens Gaupset og innsatsleder Tor Erlend Anderssen gir de siste instruksene til UEH, får Vi Menn tilbud om å henge med scooter-innsatsteamet.

- Du får sitte bakpå hos meg, kjører du egen scooter er det fare for at du vil sinke oss unødig, sier politioverbetjent Arnt Gunnar Øvergaard mens politifolkene i firemannsteamet ifører seg tungt verneutstyr og MP-5 maskinpistoler under de hvite kamuflasjeuniformene.

Snøscooterne er allerede lastet opp på hengeren. Snart kjører vi utrykning på islagte veier mot Svanvik så raskt forholdene tillater det.

Ute på den islagte Pasvikelva får innsatsteamet beskjed på sambandet om at det er løsnet skudd. Speedometeret på scooterne viser 120 km/t før vi svinger inn på land, krysser riksveien og fortsetter opp scootertraseen til Øverli. Her oppdager vi snart et lag med norske grensevaktsoldater. I snøen foran dem en blodpøl. Fotavtrykkene til flere personer, noen av dem blodige, fortsetter innover i skogen.

Grensepoliti
UEH Østfinnmark politikammer
Politi grense russland
Pasvik
Øvelse joint action
Grensepoliti UEH Østfinnmark politikammer Politi grense russland Pasvik Øvelse joint action Foto: Bonafede, Håkon

Laglederen fra GSV gir en rask situasjonsrapport. De fire fra sleden har rømt videre til fots da en mann ble skutt i magen, mens scooterføreren som skjøt, har fortsatt på egen hånd. Vi får et signalement som inkluderer at mannen besitter tohånds våpen. Etter en rask rådslagning blir Øvergaard og fenriken fra GSV enige om at soldatene skal forfølge de som har fortsatt til fots, mens væpnet politi skal oppspore og arrestere mannen på scooter.

Scootersporet fortsette nordover, lett gjenkjennelig fordi beltebredden er smalere enn på de norske scooterne.

Men tidsaspektet er ikke på vår side. Det er gått en halv time siden han forsvant, en evighet å ta igjen.

Unntak fra Grunnloven

Det operative samarbeidet mellom politiet og Forsvaret langs grensen er unikt. Alle de andre landene langs Schengens yttergrense har eget grensepoliti, mens den norske bruken av vernepliktige soldater til å utføre den praktiske grenseovervåkingen er hjemlet i en unntaksbestemmelse fra Grunnloven om ikke å bruke militær makt mot sivile i fredstid.

Det innebærer at grensejegerne har politimyndighet og reagerer på mindre forseelser som grenseoverskridelser mens politiet gjennomfører oppdrag med høy risiko. En ordning som har fått bifall av inspektørene fra Schengen.

Øvelsen vi er med på, heter Joint action og blir utspilt to ganger i året hvor hele kommandostrukturen i politiets og Forsvarets staber samtrener. Det er heller ikke dagligdags at sjefen for GSV overlater kommandoen over grensevaktene til politimesteren i Kirkenes. Under siste Schengen-inspeksjon fikk samarbeidskonseptet mellom politi og Forsvaret topp karakter.

Håndplukket politi

joint action
grensepoliti
joint action grensepoliti Foto: Aabø, Wemunn

Operasjonen fortsetter i høyt tempo. Tre mil lenger nord etter en ny fartsetappe på isen oppetter Langfjorden, får Øvergaard ny beskjed om at vår mann er observert ved Munkefjord. Den neste etappen blir over fjellet vestover i høyfjellsterreng. En påminnelse om at politifolkene i UEH-enheten er håndplukket til scooterlaget. En dag kan de gå vanlig fotpatrulje i Kirkenes sentrum, for så i neste øyeblikk bli kalt ut på væpnet oppdrag på vidda. Uten etterforsyninger skal de kunne klare seg i godt og vel et døgn på egen hånd.

Grensepoliti
UEH Østfinnmark politikammer
Politi grense russland
Pasvik
Øvelse joint action
Grensepoliti UEH Østfinnmark politikammer Politi grense russland Pasvik Øvelse joint action Foto: Bonafede, Håkon

- Alle har en interesse for friluftsliv, mange er dessuten tidligere jegersoldater, forteller Øvergaard.

Vi har tilbakelagt bortimot 100 kilometer i høyt tempo og krevende terreng når sambandet melder om at gjerningsmannen har forlatt scooteren og fortsatt i bil ved Neiden fjellstue. Han blir pågrepet ved grensen til Finland litt senere. Samtidig blir to rømlinger fra fengselet i Vadsø, også de en del av øvelsen, arrestert på grensen i Storskog.

- Ikke akkurat noe sjakktrekk å prøve seg på en grensepassering med hele Østfinnmark politidistrikt, Forsvaret og finsk grensevakt i alarmberedskap, kommenter Lars Gaupset når vi avslutter etter åtte timers jakt.

Siste gang enheten pågrep en flyktning fra øst, skjedde i 2012. Det var en usbeker som hadde klart å forsere det russiske grensegjerdet før han tok seg over Pasvik på en flåte. Årlig pågriper russisk grensevakt 20-30 personer som forsøker å ta seg ulovlig over grensa.

Samtidig vil det være 400 000 lovlige passeringer over grensa ved Storskog.

- Det er et poeng at selv om antall reisende har økt kraftig, har ikke kriminaliteten i Kirkenes-området økt. Tvert imot, trafikken mellom Norge og Russland har vært en berikelse, påpeker stabssjef Lars Blix Olsen.

Les også:

Spøkelsesflyet

Blodsporet gjennom Sibir

Ville holde Norge nøytralt

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning