Allergi hos barn

Dette er symptomene

Stadig flere utvikler allergi - også barn. Nå er allergisesongen i gang.

ATSJO: Pollensesongen er i gang, og plantenes frøspredning sørger for at nesa tetner til, øynene klør og tårene renner hos mange barn og voksne.
ATSJO: Pollensesongen er i gang, og plantenes frøspredning sørger for at nesa tetner til, øynene klør og tårene renner hos mange barn og voksne. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert
ØKER: De forskjellige allergiske sykdommene blir dessverre mer og mer vanlige. Det antas at mer enn 40 prosent av befolkningen opplever allergiske reaksjoner én eller flere ganger i løpet av livet.
ØKER: De forskjellige allergiske sykdommene blir dessverre mer og mer vanlige. Det antas at mer enn 40 prosent av befolkningen opplever allergiske reaksjoner én eller flere ganger i løpet av livet. Foto: Foto: Colourbox

Å ha luftveisallergi vil si å være allergisk mot noe man puster inn. Og ifølge rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Grete Amdal, kan dette være husstøvmidd, pollenkorn fra gress og trær, muggsopp eller hudavfall fra husdyr, legemidler og enkelte metaller.

Symptomene kommer ofte i form av astma eller høysnue.

- Selv om vi tror at grunnlaget for luftveisallergi legges tidlig, utvikles symptomene sjelden før halvannen til toårsalderen, vanligvis enda senere, sier Amdal.

Arv og miljø

Astma og allergi skyldes både arv og miljø. I familier der begge foreldrene har en atopisk sykdom (allergi, astma eller eksem), vil risikoen for at barnet også utvikler allergi, være cirka 60-80 prosent.

Risikoen halveres dersom bare én av foreldrene har en atopisk sykdom. I familier der ingen av foreldrene er rammet, er risikoen for å utvikle allergi 10-15 prosent. Mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner én eller flere ganger i løpet av livet.

Hva er egentlig allergi?

Allergi er en fellesbetegnelse på tilstander hvor immunforsvaret vårt reagerer med overfølsomhet for visse stoffer som egentlig ikke er farlige.

Disse stoffene kalles allergener. Immunforsvaret reagerer med å danne spesielle former for antistoffer. Når kroppen kommer i kontakt med et allergen som den har dannet antistoffer mot, oppstår det en reaksjon.

Det finnes mange typer allergi og de kan oppleves forskjellig fra person til person. De fleste allergiformene hører likevel til innenfor tre kategorier.

Såkalte kontaktallergier er ikke "ekte" allergier, men en annen type overfølsomhetsreaksjon. Den mest kjente er nikkelallergi, hvor reaksjonen utløses av nikkel i for eksempel glidelåser, smykker og lignende. Matvareallergier er vanligst hos små barn. De aller fleste vokser denne typen allergi av seg. Luftveisallergier oppstår oftest i 8 til 12-årsalderen, men også denne typen er det mange som vokser av seg etter noen år. Det ser imidlertid ut til å være en tendens at stadig flere utvikler luftveisallergi senere i livet og at den varer lengre.

Symptomer på allergi

Symptomer ved allergi hos barn

Symptomene ved allergi er avhengig av hvilke organer som er utsatt for en allergisk reaksjon og barnets alder.

  • En allergisk reaksjon i huden fører til utslett, vanligvis elveblest.
  • Symptomer på allergi i tarmsystemet er kvalme, oppkast, diaré og magesmerter. Mindre barn kan reagere med irritabilitet, slapphet eller et kolikkbilde.
  • Vanligst er allergiske symptomer fra luftveiene, som oftest på grunn av inhalerte allergener.
  • Hos de minste barna vil slike luftveissymptomer ofte være astma-lignende med hurtig pusting, inndragninger, forlenget og pressende eller eventuelt hvesende og pipende utpust, ofte kombinert med tørrhoste.
  • Hos litt større barn vil høysnue med rennende nese, nysing og røde og rennende øyne være typiske tegn på allergiske reaksjoner fra luftveiene.

Kilde: syktbarn.no, nettdoktor.no

Symptomene varierer etter årsaken til reaksjonen, hvilken del av kroppen som er involvert og barnets alder.

En allergiker kan ha symptomer som tett nese, kløe, eksem, astmatisk pustebesvær og fordøyelsesproblemer. Allergi kan forårsake eller forverre atopisk eksem og astma, og gi symptomer som løs mage og elveblest.

Mange er sterkt allergiske allerede som barn, mens andre utvikler allergiske reaksjoner etter hvert.

Allergi og overfølsomhet

Ved overfølsomhetsreaksjoner er ikke immunsystemet involvert, men symptomene er ofte de samme, og kommer gjerne som følge av noe man har spist, pustet inn eller vært nær, som mat, parfyme, kjemikalier og røyk.

Hvor mange som opplever overfølsomhetsreaksjoner, er ikke kjent, og overfølsomheten lar seg sjelden påvise ved blodprøver eller andre allergitester.

Ligner på astma

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene som kan gi gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring kan pusten være normal. Halvparten av barna som har astma, har også allergiske plager.

Forekomsten av astma øker urovekkende. Over 20 prosent av barna i Norge har, eller har hatt, astma innen fylte 10 år. Til sammenligning har rundt åtte prosent av den voksne befolkningen astma.

Astma kan forverres i pollensesongen. Ubehandlet pollenallergi øker risikoen for at man utvikler astma. Voksne som har hatt astma som barn, har betraktelig økt risiko for å utvikle kols, særlig dersom de røyker.

Kilder: Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Folkehelseinstituttet (FHI)

Øvrige kilder: Tidsskrift for Den norske legeforening, syktbarn.no, nettdoktor.no

FØLG GLADE BARN PÅ FACEBOOK

Les også:

Kostrådet gravide kan droppe

Dette kan hjelpe mot pollenallergi hos barn

Disse dyrene er allergiverstingene

Ikke alle barn kan lukte på sommerblomstene uten å måtte kjenne på de velkjente pollenplagene med tett nese, kløende øyne og tårer som renner.
Ikke alle barn kan lukte på sommerblomstene uten å måtte kjenne på de velkjente pollenplagene med tett nese, kløende øyne og tårer som renner. Foto: Foto: Colourbox

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning