Test av kredittkort

Den store kredittkorttesten

Landkreditt vinner vår kredittkorttest.

TRE FÅR FEM: Vi har sammenlignet kredittkort på grunnlag av transaksjonskostnader, effektiv rente, og rentefri kredittid.
TRE FÅR FEM: Vi har sammenlignet kredittkort på grunnlag av transaksjonskostnader, effektiv rente, og rentefri kredittid. Foto: FOTO: Kortutstedere
Publisert Oppdatert

Om testen:

Vi har utelukkende sammenlignet kortene på målbare verdier, og vi har konsentrert oss om de verdiene som gjelder for alle kortene. Derfor har vi utelatt fordeler som rabatter (cashback), fordi disse varierer fra kort til kort og ofte er knyttet til personlige avtaler eller arbeidsforhold.

Kriteriene vi har sammenlignet på er: Transaksjonskostnader, effektiv rente og rentefri kredittid.

Transaksjonskostnadene er vektet med 70 prosent, med bakgrunn i Finansportalens råd om å bruke kortet til handel, ikke som en kredittkilde.

Deretter har vi gitt effektiv rente 20 prosent, fordi vi antar at kredittkortet i noen tilfeller likevel blir brukt som en kredittkilde. Til slutt ga vi rentefri kredittid 10 prosent, fordi vi antar at dette parameteret har minst betydning av disse tre.

De 14 kortene i sammenligningen er i all hovedsak plukket ut fra Finansportalens rangering av kredittkort. Tallene for effektiv rente har vi hentet fra Finansportalens rangering. Deres tall baserer seg på modellen i Forskrift om kredittavtaler, som setter opp krav til hvordan effektiv rente skal beregnes. Bare for ett av kortene, Cresco sitt, har vi vært nødt til å bruke deres egne tall, fordi kortet ikke finnes i Finansportalens oversikt.

Vi har lagt inn følgende parametre for kortbruk: 10 varekjøp innland, tre varekjøp utland, ett innenlands minibankuttak etter åpningstid og ett utenlands kontantuttak. Hver transaksjon er satt til 1000 kroner.

For parameteret "kredittid" var det lite variasjon mellom kortene, bortsett fra kortet fra Sandnes Sparebank, som hadde 0 dager. Vi har derfor valgt å bruke karakterene 5 og 6, selv om det metodemessig hadde vært riktigere å bruke mer av skalaen. Men fordi kredittiden er tillagt så liten vekt (10 %), vil den uansett ha liten betydning.

De årlige transaksjonskostnadene varierer med drøyt hundre kroner mellom dyreste og rimeligste. Det er derfor ikke gjort bruk av hele karakterskalaen. Flere av kortene, også de som får laveste karakter i denne testen, kan være helt utmerkede om man er bevissst på hva deter som koster ekstra. 

Informasjonen om de mer kvalitative betingelsene for kortene er hentet fra utstedernes egne nettsider.

Privatøkonomi kan mange ganger være en utfordring. Har du akkurat kommet deg ut i arbeidslivet, er det noen som mener at du allerede nå bør begynne å tenke på pensjonen. Og selv om det også rådes til å begynne sparing tidlig, kan det kanskje til tider være vanskelig. En privatøkonomisk nødløsning kan derfor noen ganger være aktuelt.

Vi har sammenlignet et utvalg av mye benyttede kredittkort i Norge. Vi har i sammenligningen bare tatt utgangspunkt i de årlige transaksjonskostnadene, fordi disse er de eneste betingelsene som er konsistente for alle kortene.

Det kortet som kom best ut var Landkreditts kredittkort.

Skandiabankens kort, som har kommet best ut i mange andre tester, nådde ikke helt opp. Først og fremst fordi vi har vektlagt brukskostnadene mest og fordi Skandiabanken er det eneste kortet med årsavgift.

- Ikke bruk det på kreditt

De fleste velger kredittkort fra den produktpakken de allerede har gjennom sin bank, men når man på et uavhengig grunnlag skal velge kredittkort, er rådet fra daglig leder i Finansportalen, Elisabeth Realfsen, å fokusere på det kortet skal være, nemlig et betalingsmiddel.

- Ingen bør bruke kredittkort som en kilde til kreditt. Kredittkortrenter er så høye at man rett og slett bør unngå dem. Derfor bør for eksempel ikke den effektive renten ha vesentlig betydning for folks valg av kort, sier hun.

- Det er prisene på transaksjonene som bør betyr noe, men samtidig vet vi at de fleste velger kredittkort som allerede ligger i den produktpakken de har i sin bank.

For selv om alle kortene i vår test har flere tilleggsytelser, er rådet fra Realfsen å tenke mindre på disse. Blant annet har mange av kortene reiseforsikring, men den forutsetter at minst 50 prosent av reisen betales med kortet.

- Og mange opplever at de i ettertid har problemer med å dokumentere tilstrekkelig med utlegg. Vårt råd er derfor å ta vare på alle kvitteringer i forbindelse med reisen.

Smart å betale alt

På sine nettsider gir Finansportalen råd for hvordan du skal bruke kredittkortet ditt best mulig. Blant annet er anbefalingen å betale opptrukket kreditt i sin helhet.

"Når kredittkortfakturaen kommer i posten kan det være fristende å ikke betale utestående kreditt i sin helhet slik man hadde tenkt, men heller bare betale minstebeløpet eksempelvis 3 % av opptrukket kreditt. Men betaler du ikke opptrukket kreditt i sin helhet, begynner de dyre kredittrentene å løpe", skriver de blant annet på sine nettsider.

Lite mislighold

Ifølge administrerende direktør i Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), Anne-Lise Løfsgaard, opplever selskapene lite mislighold av kredittkortgjelden.

- De fleste betaler gjelden innen kredittidens utløp, bare fem til seks prosent misligholder, sier hun til klikk.no.

Hun mener at en av de største fordelene ved bruk av kredittkort er at den gir trygghet, både når man handler på nettet og i utlandet og at man slipper å benytte kontanter.

- Kortene gir for eksempel en garanti dersom varene ikke blir levert ved at man i siste instans kan gå på kortutsteder og kreve pengene tilbake.

Sosialpolitisk funksjon

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) gjør årlige undersøkelser av husholdningenes privatøkonomi, og der analyserer de også kredittkortbruken. Ifølge rapporten for 2012 fremkommer det at kredittkortbruken er økende, og at den er i ferd med å få en annen funksjon enn bare som et betalingsmiddel.

Et iøynefallende trekk ved utviklingen i kredittmarkedet de siste tiårene har vært veksten i utbredelsen av kredittkort i husholdningene. Kredittkortene spiller en vesentlig rolle i demokratiseringen av kreditt, det vil si at kreditt blir tilgjengelig for alle sosiale lag av befolkningen.

- På den måten oppfatter vi at kredittkortet er med på å finansiere fattigdom, ved at utsatte husholdninger bruker kortene for å holde seg flytende, sier forsker ved SIFO, Christian Poppe, til klikk.no, som imidlertid er betenkt over denne sosialpolitiske funksjonen kredittkortene har fått.

- Tilgangen på kredittkort er stor. Informanter har fortalt oss at det er enklere å få et kredittkort enn å få penger fra NAV. Det er bare å gå på nettet, så har man et kort.

Les også:

Betal håndverkeren over nettbanken

Derfor låner du mer enn du trenger

Du burde faktisk ha et kredittkort

Noen av produktene vi i Klikk.no tester kan ha to priser, Veil. pris og Beste pris. Beste pris er prisvarsling levert av Prisguide.no, en kommersiell partner av Klikk.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning