Parkeringsbøter

Derfor får du ulik bot for samme feilparkering

Det avgjørende er hvem som eier plassen.

FORTVILENDE: Det kan være dyrt å sette fra seg bilen - særlig dersom det er et privat selskap som driver p-plassen.
FORTVILENDE: Det kan være dyrt å sette fra seg bilen - særlig dersom det er et privat selskap som driver p-plassen. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

Størrelsen på boten avhenger av hvorvidt parkeringen drives av privat eller offentlig selskap. I det offentlige reguleres kontrollavgiften ved lovgivning, i det private ved vilkår.

Offentlig "billigst"

De offentlige aktørene er stat og kommune, og de opererer generelt med lavere avgifter enn de private selskapene.

De gir for eksempel 300 kroner i tilleggsavgift dersom du parkerer bilen utenfor oppmerket plass der det er avgiftsbetaling. Dersom det ikke er avgiftsparkering er gebyret på kr 500. Et privat parkeringsselskap kan ta 750 kroner for den samme overtredelsen.

- De private varierer veldig. Det kommer an på plassering av p-plassen, hvor stort trøkk det er på den, og på grunneier - hva de synes er passende. Enkelte steder, der det er gratis kundeparkering, begynner kanskje på rundt 300 kroner, andre steder på 700 eller 710, sier daglig leder Egil Østvik ved Norges Parkeringsforening (Norpark).

Selskap som ikke er medlemmer av Norpark og dermed også Parkeringsklagenemnda (et samarbeid mellom Norpark og Forbrukerrådet), kan operere med bøter på opptil 1000 kroner.

Her kan du lese hvordan du klager og slipper unna bøtene.

RIMELIGERE, MEN FORTSATT DYRT: Dersom du feilparkerer på offentlig vei eller kommunale anlegg, er det ""onkel"" som utsteder boten med mindre kommunen har inngått samarbeid med privat selskap. På offentlige plasser er gebyrene gjerne lavere enn på private.
RIMELIGERE, MEN FORTSATT DYRT: Dersom du feilparkerer på offentlig vei eller kommunale anlegg, er det ""onkel"" som utsteder boten med mindre kommunen har inngått samarbeid med privat selskap. På offentlige plasser er gebyrene gjerne lavere enn på private. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Nytt forslag på høring nå

I disse dager sendes et høringsutkast til interesseorganisasjoner og andre involverte over hele landet.

Forslaget går blant annet på å regulere hvor mye en kontrollavgift kan være på, slik at alle opererer innenfor de samme rammene.

Det finnes i dag ingen lover for hvor høye gebyrer du kan belastes med for parkeringsovertredelser på privatregulerte områder.

- Det var en sak oppe på Stortinget for flere år siden, som dreide seg om en høy kontrollavgift. På den måten begrenser det seg litt. I henhold til rettspraksis kan private parkeringsselskaper bøtelegge for å dekke kostnadene til kontrollen, forteller Østvik, som satt i arbeidsgruppen som laget høringsutkastet inntil for et år siden.

- Nå skal alle reguleres - alle selskap som har parkeringsplasser som er åpne, eller offentlige. Det skal lovreguleres, forteller han.

Dette må du betale

Overtredelse

Offentlig

Privat

Parkering utenfor oppmerket plass

300 *

Fra 500 - 750

Kvittering ligger ikke synlig

300 *

Fra 350

Oppgitt feil tid (på plasser med føreransvar)

300 *

-

Står for lenge/ikke betalt

300 *

-

Farlig parkering/til hindring

500 **

Fra 500

Brudd på private/kommunale p-bestemmelser

500 **

Ofte fra 700

Parkert lenger enn 14 dager på offentlig/privat vei

500 **

-

* Avgift: En tilleggsavgift etter offentlige satser (300).

** Gebyr: Gebyr er et pengebeløp som kreves inn av privat eller offentlig virksomhet for en tjeneste. Gebyret skal dekke de reelle kostnadene ved tjenesten (500).

- Overtredelsen sanksjoneres statlig/kommunalt

Les også:

Så fort må du kjøre for å miste lappen

Bruktbåtkuppene

Pent innpakket sportslighet

Sjekk dette før du kjøper brukt E-klasse

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning