Veien til førerkortet

Vil ha elg på timeplanen

Det har vært en økning på 30 prosent i viltpåkjørsler - tross tiltak. Nå vil forsikringsbransjen ha ny læreplan.

FARLIG: Bil og elg er en farlig kombinasjon. Denne kalven måtte bøte med livet, men heldigvis for personene i bilen var han ikke stor nok til å kreve deres liv også. Denne typen kollisjoner er imidlertid de som oftest krever liv - en voksen elg kan fort veie rundt 800 kilo.
FARLIG: Bil og elg er en farlig kombinasjon. Denne kalven måtte bøte med livet, men heldigvis for personene i bilen var han ikke stor nok til å kreve deres liv også. Denne typen kollisjoner er imidlertid de som oftest krever liv - en voksen elg kan fort veie rundt 800 kilo. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix.no
Publisert Oppdatert

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå registreres nå mer enn 6500 viltpåkjørsler i året. Det er en økning på 30 prosent siste tiår, og tilsvarer 18 slike sammenstøt hver dag.

Nå vil forsikringsselskapet Tryg ha elg og hjort inn i pensum for den trafikale grunnopplæringen for nye sjåfører, ifølge en pressemelding sendt til Klikk Motor.

Må lære seg elgens reaksjonsmønster

- På samme måte som både glattkjøring og mørkekjøring er en naturlig del av kjøreopplæringen for nye sjåfører, bør de også få opplæring i hvordan elg, hjort og rådyr oppfører seg i møte med trafikken og hvordan denne faren best kan forebygges, sier Kjerstin Fyllingen, som er landssjef for Tryg Forsikring i Norge.

Hun håper større kunnskap om dyrene, sammen med økt bevissthet hos sjåførene kan bidra til å redusere dette ulykkesomfanget.

God nok opplæring

Rikke Mo Veie er dekan ved Avdeling for trafikklærerutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Hun mener dagens opplæring er tilstrekkelig.

- Dette er et viktig tema å sette på dagsorden, men viltpåkjørsler er allerede dekket som tema i dagens opplæring. Som Fyllingen nevner, har vi mørke- og glattkjøring. Viltpåkjørsler er særlig vektlagt i mørkekjøring, som er Trinn 1 i opplæringsplanen, sier Veie til Klikk.no.

Klar sikt

Veie peker også på andre tiltak, som å sikre god sikt, for å få ned viltpåkjørslene.

- Også Trinn 3 - trening på å tilpasse hastighet i forhold til sikt og sannsynlig risiko, samt trening i å unngå påkjørsel av vilt i sikkerhetskurs på bane, og trinn 4, som innebærer landeveiskjøring og sikkerhetskurs på vei, handler om vilt. Gode råd for å minske antall viltpåkjørsler er også å rydde veikanter, noe som vektlegges flere steder i landet, sier hun.

Et eget tema

- Vi ønsker at viltpåkjørsler blir et eget tema og kapittel i kjøreopplæringen i dag, og at det blir obligatorisk undervisning i dyrenes reasjonsmønster, vinkling av lys på bilen, sjåførens reaksjon og hva rutinene er i etterkant av en eventuell påkjørsel, sier Roald Stigum OIsen, pressetalsmann i Tryg forsikring til Klikk.no.

- Det er det tilsynelatende ikke stort nok fokus på i dagens kjøreopplæring, selv om den stadig blir bedre.

Elgen størst fare

Selv om statistikken viser nærmest dobbelt så mange påkjørsler med rådyr, er det elgen som utgjør den største faren.

Hvert år omkommer to til tre personer i slike ulykker, mens fem til ti blir alvorlig skadet.

- Risikoen for å bli drept eller meget alvorlig skadet er sju ganger så stor i en elgpåkjørsel som i påkjørsler av annet hjortevilt. Vi snakker om store dyr - en elg kan veie opptil 800 kilo og en hjort opptil 200 kg. Det ligger i sakens natur at en kollisjon dessverre ofte resulterer i omfattende menneskelige og materielle skader, påpeker Fyllingen.

Oppfrisking

- Når det kommer til sikkerhet i trafikken, har vi mer tro på en gjennomført opplæringsplan som helst følger undervisningen i ordinær skole. Dernest kommer tiltak som siktrydding - som i tillegg til å gi økt sikt for bilfører, øker tryggheten ved en eventuell utforkjøring, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, som minner om at oppfrisking av kjørekunnskapene alltid er positivt.

Siktrydding i soner på flere meter langs veien, sammen med viltgjerde og skilting om elgfare, antas å være de mest effektive titakene mot elgpåkjørsler - sammen med fôringsplasser, viltspeil og luktstoff, ifølge en evaluering utarbeidet av Høgskolen i Hedmark i samarbeid med Statens Vegvesen, Naturdata og Norsk institutt for Naturforskning.

Mer bekymret for ungdommen

Trygg Trafikk, en interesseorganisasjon for de fleste trafikkforbundene i landet, er enig i at temaet er viktig, men at dagens læreplan har godt nok fokus på viltproblematikken.

- Vi er i grunnen enige med Rikke Mo Veie, vi synes dette er tilstrekkelig spesifisert i læreplanen, og at temaet blir godt nok dekket når kjøreskolene følger opp denne, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.

- Vi er nok helt generelt mer opptatt av de mange ungdomsulykkene, som veldig ofte skyldes fart, overvurdering av egne kjøreferdigheter og undervurdering av risiko ved for høy fart - enn viltulykker, som tross alt har mindre omfang, sier Øyen.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under!

Slik oppleves det

Påsken 2007 kjører en guttegjeng langs en uoversiktlig norsk skogsvei på vanlig vinterføre. Brøytekantene står halvveis opp på bilsiden, sikten er dårlig, farten høy og brått hopper en elg ut i veibanen. Dessverre er lydklippet borte fra opptaket, som er et godt bilde på hvor raskt en viltpåkjørsel kan skje.

</p> <p>Også myteknekkerne i det amerikanske tv-programmet MythBusters har krasjet med elg. De gjorde det derimot under kontrollerte former, og med vilje. Og "elgen" var laget av trestokker og gummi.</p> <p> <strong>Myten, at det er bedre å øke farten i møtet med elg enn å bremse ned, ble bønnhørlig avkreftet - og er absolutt ikke en anbefalt taktikk dersom uhellet først er ute.</strong> </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/zYkheZfjEUk" width="608"/> </p> <p> <strong>Les også:</strong> </p> <p> <a href="http://www.klikk.no/motor/bil/article623701.ece">Disse spørsmålene ryker vi på til førerprøven</a> </p> <p> <a href="http://www.klikk.no/motor/bil/article672165.ece">Så lenge sitter promillen i</a> </p> <p> <a href="http://www.klikk.no/motor/bil/article380440.ece">Trafikkregelen ingen kan</a> </p> <p> <a href="http://www.klikk.no/motor/bil/article560455.ece">Så sakte må du kjøre med tilhenger</a> </p> </div>

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning