Refusjon av engangsavgift:

Snart kan du selge bruktbilen din til utlandet

Regjeringen ønsker å innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbiler. Men først i fra 2015.

UT AV LANDET? Med en refusjonsordning kunne norske bruktbiler konkurrere på et internasjonalt marked. FOTO: Terje Bjørnsen
UT AV LANDET? Med en refusjonsordning kunne norske bruktbiler konkurrere på et internasjonalt marked. FOTO: Terje Bjørnsen
Publisert Oppdatert
Statssekretær Kjetil Lund. FOTO: Geir Svardal
Statssekretær Kjetil Lund. FOTO: Geir Svardal
Adm. dir. Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund. FOTO: Andreas Handeland/NAF
Adm. dir. Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund. FOTO: Andreas Handeland/NAF

Som viden kjent betaler norske nybilkunder en høy engangsavgift, noe som er sterkt medvirkende til våre høye bilpriser.

Mindre bevissthet er det kanskje rundt det faktum at ingenting av denne engangsavgiften vil bli refundert om du selger bilen ut av landet etter en periode. Noe som fører til at våre bruktbiler er håpløst høyt priset i et internasjonalt marked der de fleste land har lav eller ingen engangsavgift.

En unik situasjon for Norge!

Denne praksisen fører dermed til at bruktbiler forblir i landet til vrakpanten innhenter dem, i stedet for at en del av dem kunne eksporteres - noe som igjen ville bidra til en nyere bilpark.

EØS-tilpasning

Det ønsker Regjeringen nå å gjøre noe med.

- Vi vil vurdere å innføre en refusjon av engangsavgift, og det gjelder både bruktbiler generelt og biler som har gått i leasing. Eventuelle endringer vil imidlertid tidligst skje i 2015, sier statssekretær i Finansdepartementet, Kjetil Lund - og forklarer ventetiden med at et omfattende vurderingsarbeid vil måtte gjennomføres først.

- Det vil gi en mer nøytral engangsavgift, og dessuten samsvare bedre med vår EØS-avtale, legger han til.

Om man skal få refundert et beløp tilsvarende den engangsavgiften man måtte ha betalt ved import av et tilsvarende kjøretøy, vites ikke i dag.

- Det er flere forhold som må vurderes nærmere. For å unngå utilsiktede tilpasninger bør for eksempel ordningen virke mest mulig nøytralt. Også hensynet til statens inntekter og administrative kostnader må ivaretas. Foreløpig er det ikke mulig å si hvordan en eventuell refusjonsordning vil kunne se ut.

Godt tiltak

For Norges Bilbransjeforbund (NBF) har dette vært en viktig sak i flere år.

- Vi har arbeidet i mange år for å få dette til, da Norge er det siste landet i Europa som har denne innelåsningseffekten for brukte biler. Hvis en personbil først blir registrert i Norge, må den bli her hele sitt liv på grunn av størrelsen på engangsavgiften, sier adm. dir. Stig Morten Nilsen i NBF.

- Dette er sterkt konkurransevridende for norske bilforhandlere, og skaper i tillegg utfordringer når det skjer endringer i tilbud og etterspørsel, som for eksempel i forholdet mellom bensin- og dieselbiler.

Nilsen er derfor selvsagt svært positiv til signalene fra Regjeringen.

- At Regjeringen nå vurderer å etablere et system for at man kan få refundert en relativ andel av engangsavgiften ved eksport, er meget bra. Vi har gitt våre innspill både til Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet gjennom vinteren, men må allikevel nå grundig sette oss inn i de løsningen som Regjeringen lander på.

Åpner nytt marked

For NAF har dette vært en viktig sak i mange år.

- Finansdepartementet har ikke vært spesielt lydhøre tidligere, så nå er vi veldig glade for at de endelig vil vurdere en refusjonsordning, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

- Dette er veldig viktig for norske bileiere. Det vil åpne et langt større marked for den som vil selge bruktbilen sin, og gjør at man blir mindre sårbar for svingninger i etterspørselen i Norge. Det vil også kunne bidra til en nyere og sikrere bilpark, understreker Sagedal

Les også:

Med trekk på seks hjul

Kia Carens - billig flerbruksbil

Elsykkel-test

Slik vil de endre bilavgiftene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning