Sikker forbikjøring

Slik kjører du trygt forbi

Vi viser deg både livsfarlige forbikjøringer og hvordan du bør gjøre det i denne videoen.

Publisert Oppdatert

Forbikjøringer kan være livsfarlig, og mange er usikre på hvordan de skal komme seg forbi en annen bil på veien. Vi tok konktakt med Margaretha Stenberg hos Halvorsen Trafikkskole, som ukentlig lærer opp elever i forbikjøring.

- Det er viktig å tenke på at du ikke skal bryte fartsgrensen når man kjører forbi. Må man det er det en unødvendig forbikjøring, sier hun.

Den vanligste feilen er at du feilbedømmer hasitigheten til de møtende bilene, og Stenberg. Hun understreker viktigheten av at du er100 prosent sikker på at det ikke kommer noen i mot når du skal kjøre forbi.

-Kommuniser med de andre bilene

- Det er viktig å kommunisere godt med bilene bak, og være sikker på at de ikke begynner forbikjøringen før deg.

Så gjelder det å planlegge og begynne forbikjøringen tidlig. Du kan godt forberede en forbikjøring når du har møtende trafikk, slik at du er klar til å kjøre forbi hvis det skulle bli fritt for motgående biler senere.

Stenberg forklarer at det er viktig å bruke blinklys, samt sjekke sidespeil og dødvinkler før du begynner forbikjøringen.

- Så må du vente til du ser bilen du har kjørt forbi i speilet i frontruta, før du svinger inn igjen.

Se vår video øverst, der Stenberg forklarer hvordan du skal kjøre forbi på en trygg måte.

Les også:

Slik kjører du rundkjøring

Slik lukeparkerer du

Kan du parkeringsreglene?

Slik passer du på vikeplikten

Under er trafikkreglenes paragraf 12 om regler i forhold til forbikjøring:

§ 12. Forbikjøring

1. Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde:

a) Når forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving, skal forbikjøring skje til høyre.

b) Forbikjøring av forankjørende eller stillestående sporvogn kan foregå til høyre.

c) Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.

d) Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter, kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.

2. Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at

a) vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover,

b) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring,

c) ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham,

d) det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen igjen uten å forstyrre den.

3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte.

4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.

5. Forbikjøring er forbudt like foran eller i vegkryss. Dette gjelder ikke

a) på kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen,

b) ved forbikjøring til høyre fordi forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving,

c) når trafikken i krysset reguleres av trafikklyssignal eller politi,

d) når trafikken på kryssende veg er pålagt vikeplikt ved offentlig trafikkskilt.

Forbikjøring er forbudt der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte. Unntatt er forbikjøring i kjørefelt der motgående trafikk ikke er tillatt.

Bestemmelsene i dette nummer gjelder så langt de passer også ved forbikjøring av sporvogn. De gjelder ikke ved forbikjøring av tohjulskjøretøy som er plassert til høyre i kjørefeltet.

6. Kjørende som nærmer seg gangfelt, må ikke kjøre forbi kjøretøy eller sporvogn som hindrer noen del av sikten til gangfeltet.

Les også:

Slik sitter du riktig i bil

Slik kommer du opp bakken

Slik rygger du med tilhenger

Slik pakker du sommerbilen

Slik skifter du til sommerdekk

Slik blir bilen sommerfin

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning