Bilulykker

Prat med passasjer fører til flere ulykker enn prat i mobil

Det har vært skrevet mye om faren ved å prate i mobiltelefon mens man kjører. Men prat med passasjerer fører til langt flere ulykker.

FARLIG: Prat med sidemannen kan ta mye oppmerksomhet bort fra kjøringen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
FARLIG: Prat med sidemannen kan ta mye oppmerksomhet bort fra kjøringen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert Oppdatert
Fridulv Sagberg, TØI
Fridulv Sagberg, TØI Foto: Svein Erik Dahl

- Resultatet er uventet for oss, også. Og det bør tas med et visst forbehold, sett opp mot hvordan undersøkelsen er gjort. Men det å prate med medpassasjerer er utvilsomt en vesentlig risikofaktor i trafikken.

Trafikkforsker Fridulv Sagberg ved Transportøkonomisk Insitutt sier dette. I årene 2005-2010 har han gjennomført en undersøkelse ved navn "Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i trafikken". Den er basert på følgende:

1) Statistiske analyser av innblanding i dødsulykker

2) En omfattende spørreundersøkelse blant uhellsinnblandede førere om mobiltelefonbruk og andre distraksjonskilder, trøtthet og sovning, samt helseplager og medisinbruk

3) Analyser av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper

4) Beregning av ulike risikofaktorers bidrag til totalt antall trafikkulykker

Og det konkluderes i undersøkelsen med at prat med medpassasjerer har en ti ganger høyere risikofaktor enn prat i mobiltelefonen. Noe som sjelden har vært påpekt fra noe hold.

- Men vi kan jo ikke regulere og forhindre at man snakker med sine passasjerer. Da er det langt enklere å regulere bruken av mobiltelefon i bil, og derfor har fokuset vært der, mener Sagberg.

SMS en versting

Nå er det viktig å presisere at undersøkelsen tar utgangspunkt i to ting - relativ risiko, som står for hvor mye risikoen øker når du utsettes for en faktor i forhold til når du ikke har den faktoren, samt risikobidrag, som er en funksjon av hvor ofte en risikofaktor forekommer.

En faktor som i seg selv ikke øker risikoen så mye, kan altså likevel føre til mange ulykker hvis den forekommer ofte. Og dette antas å være en medvirkende årsak til at prat med passasjerer scorer så høyt som risikofaktor i trafikken. Det skjer nok oftere enn at man prater i mobilen.

Men det siste er også blitt svært vanlig, selv om det faktisk er forbudt såfremt du ikke bruker håndfritt-system. Derfor overraskes forskerne over at utslaget for prat med passasjerer er såvidt mye større i undersøkelsen.

- Tar undersøkelsen for seg all slags bruk av mobiltelefon?

- Ja, men vi har ikke gode nok data til å kunne skille mellom de forskjellige måtene å bruke den på.

- Hvordan ser dere på risikoen med å sende sms under kjøring?

- Amerikanske undersøkelser viser at det å tekste mens man kjører har en ekstremt mye høyere risiko enn noen av de andre faktorene vi har med i undersøkelsen. Gjør du det øker du risikoen for å bli innblandet i en trafikkulykke med over 20 prosent, opplyser forsker Fridulv Sagberg hos TØI.

Høy fart farligst

VERSTING: Å sende sms under kjøring er selve verstingen når det gjelder å miste fokus på trafikken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
VERSTING: Å sende sms under kjøring er selve verstingen når det gjelder å miste fokus på trafikken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Ellers bekrefter undersøkelsen mye av det vi har visst før. Særlig at høy fart viser seg å være den viktigste risikofaktoren i forhold til dødsulykker.

Andre risikofaktorer som scorer høyt, er manglende beltebruk, ruspåvirkning, sykdom, distraksjon (herunder mobil og prat med passasjerer) og sovning bak rattet.

Når det gjelder førere av motorkjøretøy er det særlig tre grupper som havner i kategorien høyrisikogrupper: unge mannlige bilførere, tunge kjøretøy og MC/moped. Men bakgrunnen for disse gruppenes bidrag til høy risiko er helt forskjellig.

MC- og mopedførere har høy risiko for selv å bli drept, mens det er omvendt for førere av tunge kjøretøy, som kan være en stor fare for andre, men selv har liten risiko for å bli drept. Gruppen unge mannlige bilførere havner et sted midt i mellom disse to.

Faktorene som bidrar mest til ulykker:

Risikoatferd

Risikobidrag % (* = dødsulykker).

Fart over fartsgrensen

*23,0

Syklister og fotgjengere

*15,3

Manglende bruk av bilbelte (bilfører)

*14,6

Tungt kjøretøy

*12,3

Mannlig fører under 25 år

*11,8

Sykdom

*9,3

Alkoholpåvirkning

9,1

Påvirkning av medisiner eller narkotika

*7,2

Bilfører over 75 år

7,1

Briller under kjøring

6,2

Samtale med medpassasjer

6,1

Trafikkovertredelser generelt (unntatt fart, rus og beltebruk)

6,1

MC eller moped

6,0

Brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser

5,0

Trøtthet under kjøring

4,5

Brudd på vikeplikt i kryss

*3,8

Manglende bruk av bilbelte (passasjer)

*3,6

Barn i baksetet

3,0

Brudd på vikeplikt for gående i gangfelt

*2,6

Kjøring mot rødt lys

*1,9

Søking etter gatenavn eller husnummer

1,2

Betjening av musikkanlegg

1,1

Ulovlig forbikjøring

1,0

Betjening av radio

0,7

Reklame langs veien

0,6

Bruk av mobiltelefon under kjøring

0,6

Gjenstand som faller ned i bilen

0,6

Vi har ikke tatt med alle faktorene som har lavt risikobidrag!

Les også:

Disse bilene redder liv

UTSATT: Kombinasjonen av unge mannlige førere og høy fart ender dessverre av og til fatalt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
UTSATT: Kombinasjonen av unge mannlige førere og høy fart ender dessverre av og til fatalt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Sjekk hvor sikker bilen din er

Dødvinkler som dreper

Disse ulykkene dør vi av

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning