Elbil-insentivene

Kollektivfeltet ryker først

Elbilen er kommet for å bli. Det er ikke elbil-fordelene. Først ryker adgangen til kollektivfeltet.

FOTO: Geir Svardal
FOTO: Geir Svardal
Publisert Oppdatert

Så du har kjøpt deg elbil? Eller vurderer å gjøre det?

Da er du helt sikkert spent på hva som kan skje med de såkalte elbil-insentivene etter 2017 - så lenge er nemlig alle fordelene elbilen har i dag fredet fra politikernes side.

Det vil si, fredningstiden gjelder ut 2017 eller til det er solgt 50 000 elbiler. I dag er tallet 13 000. Fortsetter utviklingen av elbilsalget slik vi har sett det den siste tiden, kan vi oppleve opp i mot 10 000 nye elbiler i året fremover.

Men dette er uansett ikke så relevant. Mer relevant er det at det norske elbilsalget er eventyrlig, sett i forhold til hva resten av verden opplever, selv om 95 % av nye biler i Norge fortsatt går på fossilt brennstoff.

Årsaken kjenner vel alle til etter hvert. Vi har elbil-insentiver hinsides det noe annet land har, noe som gjør elbilen relativt konkurransedyktig, til tross for høye priser og betydelige begrensinger på rekkevidden. Insentivene favner bredt, og handler nok for mange vel så mye om personlige trafikale og økonomiske fordeler som om tekno-interesse og/eller bekymring for miljøet.

Men hvor lenge varer dette?

Så spør man seg - hvor lenge varer herligheten? Hvor lenge kan elbilene suse avgårde i kollektivfeltene, og parkere gratis på kommunale p-plasser med eller uten strømladere? Hvor lenge kan de passere våre tallrike bomstasjoner uten at det koster ei krone? Hvor lenge kan de selges uten engangsavgift og moms?

Et knippe profilerte politikere, med samferdsel og miljø som viktige arbeidsområder, var i går samlet til debatt om elbilens fremtid i Norge. Regien hadde miljøstiftelsen Zero i form av Zerokonferansen 2013, og som innleder var Vidar Eide fra Thema Consulting Group hentet inn.

Thema Consulting Group har levert en rapport ved navn "Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler", bestilt av Zero, Volvo Norge, Transnova og EnergiNorge.

I rapporten påpekes det betimelig at det er ingen grunn til å ruse seg på elbilens suksess i Norge. Tross alt utgjør den i dag bare 0,5 % av antallet personbiler på veiene, og møter fortsatt betydelige hindre som frontkjemper for klimamålene mot 2020 (85 gram CO2-utslipp pr. km i snitt for nye biler).

Derfor konkluderer da også rapporten med at det fortsatt er en vei å gå, og særlig når det gjelder situasjonen innen leasing (elbiler får moms) og firmabil (ladbare hybrider har ingen skattefordeler i forhold til vanlige biler selv om de er dyrere i innkjøp).

"Og så må plug in-hybrider få lavere engangs- eller merverdiavgift", påpekte Vidar Eide i sitt foredrag.

Fordeler i 7-15 år

Så var det "kjør debatt" ! Og skal vi konkludere etter en times relativ jovial klingekryssing (politikerne er rørende enige hva såkalte miljøbiler gjelder) om elbil-insentivenes fremtid, må det være at de selvsagt ikke vil bestå til evig tid, men i hvert fall bør vare til elbiler og miljøbiler med andre teknologier klarer å stå på egne ben i konkurransen med stadig mer drivstoffgjerrige biler på fossile drivstoff.

Og det insentivet som ryker først - i hvert fall lokalt her og der - er adgangen til å kjøre i kollektivfeltet. Et bruksinsentiv, og etter politikernes uttalelser er det kanskje grunn til å tro at det er disse som står først for fall, og ikke kjøpsinsentivene.

Thema Consultings rapport konkluderte ellers med at elbiler fortsatt vil trenge diverse insentiver i en periode på 7-15 år. Her spiller det selvsagt en rolle hvordan elbil-teknologien og batteriprisene utvikler seg.

Nær null prosent elbiler

Et interessant spørsmål fra salen var hvordan Norge kan påvirke resten av verden til å kjøpe elbiler, all den tid resten av verden knapt kjenner til den (ca. 0,02 % av verdens personbiler er elbiler).

Ingen overbevisende svar å få her. Norge er jo i en helt spesiell gunstig økonomisk situasjon, med en velfylt statskasse som muliggjør insentiver i den størrelsesorden vi har. Så kanskje er det bare symbolpolitikk, uten reell virkning på verden for øvrig, et ørlite antall mennesker i furet værbitt bedriver?

Vi har stilt to sentrale personer tre spørsmål om elbilinsentivene og fremtiden.

Spørsmål 1: Tror du elbilinsentivene vil bestå som i dag etter 2017?

Spørsmål 2: Hvilket insentiv mener du er mest utsatt for å bli fjernet etter 2017, og hvorfor?

Spørsmål 3: Hvilket enkelt-insentiv tror du er sterkest kjøpsutløsende for dagens elbil-kunder?

Her er svarene:

Marius Holm, Zero:

1 Det er politisk flertall for å videreføre insentivene så lenge de er nødvendige for å sikre fortsatt økende markedsandel for elbil. Vår rapport viser at insentivene først bør trappes opp, ved at leasingbiler inkluderes. Rapporten viser at det å fase ut insentiver før 2020 vil bremse utviklingen, men angir også hvordan de gradvis kan reduseres senere, på en måte som sikrer at elbil til enhver tid er økonomisk attraktivt for forbruker.

2. Kollektivfeltadgang vil kuttes noen steder, der kø hindrer busser. Men Zero vil arbeide for at vi får eget miljøfelt på stor innfartsveier, der for eksempel miljøbiler og tungtransport får kjøre. Dette er mulig på veier med tre felt, som E18 fra Asker til Oslo.

3. Fritak for kjøpsavgifter er trolig svært viktig for Tesla-salget, mens kollektivfeltet nok har vært viktigst for de mindre elbilene.

Snorre Sletvold, Norsk Elbilforening

1. Kjøps- og skatteinsentivene vil bestå til 2017. Om bruks insentivene har stortinget sagt at lokale forhold/trafikkutvikling vil avgjøre. I hovedsak tror vi at de vil gjøre det.

2. Vanskelig å svare på. Jeg tror mer på en differensiering av insentivene, for eksempel i bomanlegg, hvor elbiler fortsatt kommer fordelmessig godt ut, og at tradisjonelle petroleumsbiler vil få ytterligere ulempe.

3. Vi har spurt medlemmene våre om dette; de svarer at gratis bompasseringer det viktigste, foran avgiftsfritak.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning