Klikk Motor gir deg parkeringshjelp:

Kan du parkeringsreglene?

Vet du egentlig hvordan parkeringsreglene langs offentlig vei fungerer? Ikke? Da får du hjelp her.

Publisert Oppdatert

Du har bare vært en kjapp tur på butikken. Bilen ble hensatt litt fort og gæli på gata utenfor. I mellomtiden har det vært en parkeringsvakt innom og plassert en bot under vindusviskeren.

Se video om hva som er tillatt og ikke over!

Sto du ikke fem meter fra krysset? For nær fotgjengerfelt? Var det et "parkering forbudt"-skilt der? Du kikker febrilsk rundt deg etter både parkeringsvakt og skilt som kan støtte din sak.

På boten står det 500 kroner.

Nyttige videoreportasjer

Klikk Motor-redaksjonen har gravd litt i parkeringsregler for å finne de viktigste huskereglene. Leif N. Olsen, tidligere best kjent som UP-Olsen, er vår parkeringsekspert. Han er også leder i Parkeringsklagenemnda.

I 2005, da han var administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), uttalte han at han ble nedringt av bilister som spurte om regler for rundkjøringer, vikeplikt og parkering.

De to første områdene Olsen snakket om, har vi allerede sett på, i to videoreportasjer:

Slik kjører du i rundkjøring

Slik passer du på vikeplikten

Husk femmeteren

Vi har dykket ned i regelverket og sett på de mest vesentlige bestemmelsene. De fleste av dem finner vi i trafikkreglene. Vi har derimot ikke sett på bøtesatser eller klagesaker i denne omgang.

I by er den viktigste bestemmelsen at det er forbudt å stoppe eller parkere i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra kryss. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.

For å være sikker på dette punktet, kan det være greit å ha med seg en tommestokk i bilen. Om du tas på dette punktet, vil avhenge av hvor nidkjær utsendingen fra parkeringskontoret er.

For nidkjære kan de være. Et av medlemmene i motorredaksjonen har fått en bot der begrunnelsen var at bilen sto 4,60 meter fra krysset.

Kan parkere mot kjøreretningen

Det neste viktige punktet er parkering på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder. Femmetersregelen gjelder også foran planovergang.

Husk her, som Leif N. Olsen minner om i vår videoreportasje, at det er greit å parkere "mot kjøreretningen", det vil si på motsatt side av veien, inntil det samme fortgjengerfeltet.

En annen kjappis man kan se ofte, er parkering helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei. Dette er også forbudt. I kollektiv- og sykkelfelt må du også regne med å bli kjeppjagd ved stans.

Litt mer tvilsomt er forbudet for stans og parkering på såkalt veiutvidelse for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass.

For:

Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn. Ergo overlates noe til skjønn under denne posten.

Selvfølgelighetene

Mer selvsagt er det når trafikkreglene fastslår at det er forbudt å stanse i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.

Det samme gjelder på motorvei (og motortrafikkvei, som trafikkreglene også presiserer) eller på inn- eller utkjøringsvei til motorvei.

De aller fleste vet også at det er forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel, eller i gågate og på gatetun uten anviste plasser.

Vi nevner også at det er forbudt å parkere på forkjørsvei der fartsgrensen er høyere enn 50 km/t.

Hva trafikkreglene presist sier om parkering og alt det andre, kan du lese mer om her.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning