Trafikkregler det syndes mot:

Trafikkregelen ingen kan

Kaos, ja. Det er snarere regel enn unntak. Klikk Bil rydder i jungelen.

Publisert Oppdatert

Trafikkreglene

Dagens trafikkregler er fastsatt 21. mars 1986 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965. Det er imidlertid gjort mindre endringer på en rekke punkter siden den gang. §7 om vikeplikt er sist endret 6. mars 1998, altså for over 10 år siden.

Her er reglene om vikeplikt i sin helhet:

§ 7. Vikeplikt

1. Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.

2. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det samme gjelder når kjørende som vil svinge til venstre, vil få kjøretøy på sin høyre side.

3. Kjørende som vil svinge, har vikeplikt for gående eller syklende der det skal kjøres inn.

4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder. Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.

5. På veg med fartsgrense 60 km i timen eller lavere har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare.

6. Om nødvendig skal kjørende som møtes, i god tid vike tilstrekkelig til høyre og kjøre sakte eller stanse. Er en del av vegen sperret, har den vikeplikt som har sperringen på sin side.

Kilde: Lovdata.no

"Tuuuuuut! Din fjomp der foran, kjør - du har forkjørsrett!". OK, scenen er konstruert, det kan vi innrømme. Men den er også representativ for norske bilisters hverdag, det kan vi se fra kontorvinduet vårt.

Kan du kjøre rundkjøring? Se video!

Trafikkreglenes paragraf 7

Av samtlige regler i " Forskrift om kjørende og gående trafikk" (altså trafikkreglene, som totalt består av 20 paragrafer, men inneholder langt flere regler) antar vi det er paragraf 3 det syndes mest mot. §3.1 inneholder nemlig anvisninger om hvordan en skal forholde seg til fartsgrenser.

Men: Som en god nummer to er det vår bestemte oppfatning at paragraf 7 om vikeplikt er den dagens trafikkanter hater mest. Eller gir mest beng i.

Tre trøbbelkryss

Bare rundt dette bygget i en avkrok i Oslo (Nydalen) kan vi lett utpeke tre kryss som oser av høy puls og inett banning. Det er akkurat samme type kryss som bilister rundt i Norges land daglig forholder seg til.

I tekst og bilder under beskriver vi de enkelte kryssene. I vår video (klikk på de store bildet over) forklarer Leif N. Olsen, tidligere UP-Olsen, nå sjef for kjøreskoleorganisasjonen ATL, hva som er rett og galt i hvert enkelt tilfelle.

Er du enig? Svar gjerne i kommentarfeltet i bunn av artikkelen.

Eksemplene, først T-kryss 1:

Vi begynner med det enkle - Nydalsveien møter Sandakerveien som et T-kryss. Sandakerveien ser ut som hovedferdselsåre.

Problem: Kjørende som kommer fra Nydalsveien oversees av kjørende fra venstre i Sandakerveien. Ofte feiler begge trafikkantgrupper.

img

T-kryss 2

Tilsynelatende likt, men litt vanskeligere - Gullhaugveien møter Nydalsveien på samme måte som i eksempel 1, men er utstyrt med kun halvt nedsenket fortauskant.

Problem: I utgangspunktet ser det ut som et vanlig T-kryss, men noe skurrer. Er det egentlig en utkjørsel? Er det en privatvei?

img

X-kryss i Maridalsveien

Dette er det mest corny eksempelet - Maridalsveien er en gjennomfartsåre, men ikke forkjørsvei, og med mange små stikkveier som munner ut i den. Likevel skiltes Nygårdsveien med privat skilting vikeplikt, mens tilsvarende utkjøring fra Blåsbortveien rett over på andre siden ikke har vikeplikt.

Problem: Her er det full forvirring - hva er rett og galt, og hvorfor?

Se video!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning