Fotobokser

Her kommer det nye fotobokser

De nye fotoboksene er langt mer effektive enn de gamle. Nå kommer enda flere strekninger med gjennomsnittsmåling.

STREKNINGS-ATK: Riksvei 7 gjennom Hallingdal, mellom Bromma og Nesbyen, har fått streknings-ATK. Strekningen ble åpnet i mai 2011. (Foto: Martin Jansen)
STREKNINGS-ATK: Riksvei 7 gjennom Hallingdal, mellom Bromma og Nesbyen, har fått streknings-ATK. Strekningen ble åpnet i mai 2011. (Foto: Martin Jansen)
Publisert Oppdatert

Kun fire strekninger med de nye fotoboksene har vært operative i 2011. Likevel er 5313 bilister tatt for fartsovertredelser på disse strekningene i 2011.

- Tallet er høyere enn vi hadde forventet, sier Kjell Arne Hestad, leder av Politiets ATK-senter i Farstad.

- Vi ser på streknings-ATK som et supplement til ordinære kontroller. Vi regner med at streknings-ATK vil ha stor effekt med tanke på å redusere antall alvorlige trafikkulykker, sier Hestad.

AUTOMATISK TRAFIKKONTROLL: Vegdirektoratet og Statens vegvesen vil gjerne ha enda flere strekninger med gjennomsnittsmåling. - Streknings-ATK får ned farten og er kommet for å bli, så lenge veistandarden er som den er, sier Anne Beate Budalen, senioringeniør i Vegdirektoratet. (Foto: Egil Nordlien HM)
AUTOMATISK TRAFIKKONTROLL: Vegdirektoratet og Statens vegvesen vil gjerne ha enda flere strekninger med gjennomsnittsmåling. - Streknings-ATK får ned farten og er kommet for å bli, så lenge veistandarden er som den er, sier Anne Beate Budalen, senioringeniør i Vegdirektoratet. (Foto: Egil Nordlien HM) Foto: Egil Nordlien HM Foto

40 nye strekninger

STREKNINGS-ATK: Fotoboksskilt med skilt som angir kilometer under betyr at strekningen har gjennomsnittsmåling.
STREKNINGS-ATK: Fotoboksskilt med skilt som angir kilometer under betyr at strekningen har gjennomsnittsmåling.

Og nå kommer enda flere strekninger med såkalt streknings-ATK. I løpet av de neste tre årene kan så mange som 40 strekninger være utstyrt med de nye fotoboksene.

- Streknings-ATK har vist seg som en kjempeeffektiv måte å få ned farten og minske ulykkesrisikoen på. Jeg håper derfor vi får bygge ut flere strekninger med gjennomsnittsmåling, sier Arild Ragnøy, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Han mener tiltak som streknings-ATK har bidratt til at dødstallene i 2011 er de laveste siden 1950-tallet.

- Vi oppnår opp mot tre ganger større fartsreduksjon med streknings-ATK enn med tradisjonelle fotobokser, sier Ragnøy.

Omdiskuterte bokser

Vegvesenet mener å ha dokumentasjon på at streknings-ATK ikke forverrer trafikken grunnet rykk og napp-kjøring.

FLASH: Etter fotoboksene på strekninger med gjennomsnittsmåling står en lysstolpe. Dersom den blinker gult betyr det at du har kjørt for fort, og kan vente deg en bot i posten. (Foto: Martin Jansen)
FLASH: Etter fotoboksene på strekninger med gjennomsnittsmåling står en lysstolpe. Dersom den blinker gult betyr det at du har kjørt for fort, og kan vente deg en bot i posten. (Foto: Martin Jansen)

- Vi har evaluert strekningene og kengurukjøring har ikke vist seg som noe problem, sier Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet.

En svært liten andel bremser før fotoboksen på en slik måte at det blir farlig for andre bilister, viser Vegvesenets evalueringsrapport av streknings-ATK.

Datatilsynet kritisk

Streknings-ATK ble etablert i Norge for første gang sommeren 2009 - ikke uten motstand.

Datatilsynet har vært kritisk til etableringen av streknings-ATK, og mener de representerer et betydelig inngrep i personvernet fordi alle kjøretøy som passerer punktene blir fotografert.

- Vi er bekymret for en utglidning av formålet, for eksempel ved at en hendelse fører til et krav om at alle bildene lagres uansett. Dette kan dreie seg om oppklaring av ran og annen alvorlig kriminalitet, men også ordinære lovbrudd som manglende bruk av bilbelte, ubetalt årsavgift og lignende. Infrastrukturen for slike nye formål er jo etablert, sier Ove Skåra i Datatilsynet.

- Men så lenge Vegvesenet sletter bildene slik de sier at de skal gjøre, er dette en grei løsning, sier han.

Her er det streknings-ATK:

E18 Bakkevann, Bamble i Telemark

E6 på Dovreskogen øverst i Gudbrandsdalen, Oppland

Rv 3 Langodden, Østerdalen i Hedmark

Rv 7 Bromma-Nesbyen, Hallingdal, Buskerud.

Se kart: Her kommer de nye fotoboksene

Her kommer det streknings-ATK:

Rv 653 Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal. Åpner snart*

E6 Helltunnelen i Sør-Trøndelag. Åpner snart*

E18 Bakkevann, Bamble i Telemark, var blant de første veistrekkene som fikk streknings-ATK. (Foto: Staten vegvesen)
E18 Bakkevann, Bamble i Telemark, var blant de første veistrekkene som fikk streknings-ATK. (Foto: Staten vegvesen)

E39 Byfjordtunnelen i Rogaland. Åpner snart.

Fakta om ATK

Det finnes to typer ATK (automatisk trafikkontroll) i Norge. Punkt-ATK og streknings-ATK.

Punkt-ATK ble innført i 1988. Det finnes 360 anlegg i drift. Med punkt-ATK måles farten ved én fotoboks. Føreren blir bøtelagt hvis farten i dette punktet er for høy.

Med streknings-ATK måles gjennomsnittsfarten mellom to fotobokser på en strekning. Føreren blir bøtelagt hvis gjennomsnittsfarten mellom de to punktene er for høy. Ellers blir føreren ikke bøtelagt, uansett hvor høy farten er ved fotoboksene. Oppgaven med å sammenligne skiltnumrene og regne ut farten er over i løpet av noen sekunder.

Det benyttes en nyutviklet teknikk med infrarød blits for å ta bildene. Har du kjørt for fort, lyser et gult lys som står plassert litt etter den siste boksen. Det gule lyset har ingen funksjon ut over å varsle at du er tatt.

De aller fleste fotoboksene er nå utstyrt med digitale kameraer som i teorien kan stå på 24-timer i døgnet.

Tromsøysundtunnelen. Åpner snart*

Rv 23 Oslofjordtunnelen. Åpner snart*

Rv 475 Flekkerøytunnelen, Vest-Agder. Trafikkregistrering foregår. Når de er klare vil streknings-ATK bli vurdert.

E16 Lærdalstunnelen, Sogn og Fjordane. Arbeidet med å koble eksisterende punkt-ATK til streknings-ATK vil skje i løpet av 2012.

Rv 25 Elverum-Trysil, Hedmark. Strekningen er under arbeid, men forventes ikke ferdigstilt før etter vinteren 2012.

Rv 4 Stryken - Grua, Oppland. Strekningen er under arbeid, men forventes ikke ferdigstilt før etter vinteren 2012.

* Åpner så snart alt det tekniske er på plass. Tidspunktet er ikke klart, men det vil bli i nærmeste fremtid.

Disse strekningene får likevel ikke streknings-ATK

E8 Lavangsdalen. Denne strekningen får midtdeler på deler av strekningen, streknings-ATK er derfor ikke aktuelt.

Fv 57 Lindås - Lauås syd, Hordaland. Her vil det bli gjennomført andre trafikksikkerhetstiltak i stedet for streknings-ATK. Lavere fartsgrensene er et av tiltakene som vurderes.

Les også:

Slik fungerer de nye fotoboksene

Så fort kan du kjøre forbi fotoboksene

Så fort må du kjøre for å miste lappen

Politiet vurderer mobile fotobokser

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning