Senker fartsgrensen på flere 90-strekninger

Derfor blir 90-soner gjort om til 80-soner

Her er regnestykket som gjør at du må senke farta.

VEKK: Her fjernes 90-skitlet på E18 i Østfold og erstattes med 80-skilt. FOTO: Gunnar Fjellengen/Smaalenenes Avis
VEKK: Her fjernes 90-skitlet på E18 i Østfold og erstattes med 80-skilt. FOTO: Gunnar Fjellengen/Smaalenenes Avis
Publisert Oppdatert

Flere av 90-sonene i Norge blir erstattet med 80-soner. Årsaken er de nye fartsgrensekriteriene fra Vegdirektoratet.

De sier at veier som er uten midtrekkverk/midtdeler - og som har en trafikkmengde på mer enn 4000 kjøretøyer per døgn - ikke skal ha fartsgrense høyere enn 80 km/t.

Til grunn for de nye kriteriene ligger elementer som trafikkmengde, forventede skadekostnader og midtdeler. Vegdirektoratet har beregnet at investeringene vil gi rundt 10-15 færre drepte og hardt skadde per år.

Ifølge en gjennomgang som Statens vegvesen gjorde våren 2011 - før de nye fartsgrensekriteriene trådte i kraft - var det mellom 65 og 70 kilometer vei som hadde fartsgrense 90 km/t og en trafikkmengde over 4000 som ikke hadde midtrekkverk. Disse strekningene skal ifølge fartsgrensekriteriene ha en fartsgrense 80 km/t.

Med midtrekkverk tillates bruk av 90-sone fordi rekkverkene gjør det mer eller mindre umulig å komme over i motsatt kjørebane. En annen virkning er at det blir helt umulig å kjøre forbi.

Må oppgradere ny strekning

Flere steder er 90-skiltene allerede fjernet og erstattet med 80-skilt, som på E18-strekningen mellom Ørje og Hærland. Strekningen ble åpnet i 2003, men er for smal for midtrekkverk. Derfor nedjusteres fartsgrensen til 80 km/t.

- Veien mangler fysisk skille mellom kjøreretningene - med unntak av en kortere strekning (400 m) hvor det er midtrekkverk - og har en trafikkmengde på 5500 kjøretøy per døgn. Strekningen skal følgelig ikke ha fartsgrense 90 km/t, forteller Jan Antonsen ved Staten vegvesen Region Øst, seksjon for Plan og trafikk i Østfold.

- Vi ønsker å prioritere strekningen med tanke oppgradering og breddeutvidelse i langtidsprogrammet, slik at strekningen etter hvert bygges ut med midtrekkverk og deretter vil tilfredsstille kravene til 90 km/t, opplyser Antonsen.

- Helt ulogisk

De lavere fartsgrensene har skapt reaksjoner.

- Min erfaring er at lavere fartsgrense ikke nødvendigvis betyr høyere sikkerhet. Tvert imot blir du gjerne mindre oppmerksom. Høyere fart skjerper fokuset på selve kjøringen, sier Terje Sørby fra KNA Indre Ytre Østfold til smaalenene.no

Han mener 90 er helt riktig fartsgrense på E18-strekket mellom Ørje og Hærland.

- Å senke fartsgrensen fra 90 til 80 virker helt ulogisk for alle. Det er god standard på veien med lange oversiktlige svinger. Sammenligner vi med andre 80-soner i Norge ser vi at denne har en helt annen standard, sier Sørby, som viser til at det er 80-sone på smale grusveier utenfor tettbygde strøk.

Sørby, som er sjåførlærer og driver Sørby Trafikkskole, mener tiltaket vil virke mot sin hensikt, og frykter flere farlige forbikjøringer.

- Jeg tror dette vil føre til mange flere unødvendige forbikjøringer, og mer aggressiv kjøring, sier han til smaalenene.no

Mer bruk av 70

De nye fartsgrensekriteriene er definert i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013. Det er Statens vegvesen og politiet som har utarbeidet de nye kriteriene for fastsettelse av fartsgrenser utenfor tettbygd strøk.

BYTTE: Ned med 90, opp med 80. FOTO: Gunnar Fjellingen/Smaalenenes Avis
BYTTE: Ned med 90, opp med 80. FOTO: Gunnar Fjellingen/Smaalenenes Avis

Formålet med de nye kriteriene har vært å finne prinsipper som medfører at fartsgrensene er lette å forklare, blir respektert, er greie å håndheve og samtidig ivaretar trafikksikkerheten på en god måte.

Ifølge de nye fartsgrensekriteriene er 80 km/t den generelle fartsgrensen utenfor tettbygd strøk, men 70 km/t skal hyppigere benyttes.

Likeledes vil flere veier med 90-sone uten midtseparering, få nedsatt fartsgrense til 80 km/t.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning