Fordeling av husarbeid

- Likestilling i hjemmet kan være uheldig

- Kan by på samlivsproblemer, mener parterapeut.

YNGRE KVINNER: De krever mer likestilling hjemme, mye på grunn av egen karriere. Samtidig viser undersøkelser at kvinnene fremdeles gjør mest husarbeid.
YNGRE KVINNER: De krever mer likestilling hjemme, mye på grunn av egen karriere. Samtidig viser undersøkelser at kvinnene fremdeles gjør mest husarbeid. Foto: Thinkstock.
Publisert Oppdatert
TRADISJONELT FORDELT: Thomas Hansen, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning hos Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), fant i sin studie blant annet at oppgavene hjemme er tradisjonelt svært kjønnsdelte. - Menn tar seg av reparasjoner, vedlikehold, fikse bil og så videre. Kvinner tar hovedstøyten i forhold til hus og barn, sier han.
TRADISJONELT FORDELT: Thomas Hansen, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning hos Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), fant i sin studie blant annet at oppgavene hjemme er tradisjonelt svært kjønnsdelte. - Menn tar seg av reparasjoner, vedlikehold, fikse bil og så videre. Kvinner tar hovedstøyten i forhold til hus og barn, sier han. Foto: Privat.
KAN BLI PROBLEMATISK: Parterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog,mener at likestilling i hjemmet kan by på samlivsproblemer dersom han kommer fra et tradisjonelt hjem hvor mor har gjort ""kvinneoppgaver"" og far ""manneoppgaver""; da har han blitt opplært til at det er slik det skal fungere i et samliv og i en familie mens partneren mener noe annet.
KAN BLI PROBLEMATISK: Parterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog,mener at likestilling i hjemmet kan by på samlivsproblemer dersom han kommer fra et tradisjonelt hjem hvor mor har gjort ""kvinneoppgaver"" og far ""manneoppgaver""; da har han blitt opplært til at det er slik det skal fungere i et samliv og i en familie mens partneren mener noe annet. Foto: Åpen Dialog.
KVINNER DIKTERER: - Mange kvinner ser det som en selvfølge at de dikterer hvordan det ser ut hjemme. Samtidig ville de aldri godtatt at partneren skulle være så egenrådig på et annet område, mener Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver ved REFORM - ressurssenter for menn.
KVINNER DIKTERER: - Mange kvinner ser det som en selvfølge at de dikterer hvordan det ser ut hjemme. Samtidig ville de aldri godtatt at partneren skulle være så egenrådig på et annet område, mener Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver ved REFORM - ressurssenter for menn. Foto: REFORM

I ekteskap hvor kvinnen gjør tradisjonelle damejobber som husarbeid, og mannen typiske mannsjobber som vedlikehold av bil og hage er sexlivet bedre. De tradisjonelle parene har også samleie oftere.

Dette hevdes i en studie publisert i American Sociological Review.

I den amerikanske studien som ble gjennomført i fjor, ble husarbeidet til 4500 ektepar kartlagt. Det viste seg at likestilt fordeling av oppgavene i hjemmet hadde en negativ sammenheng med hvor ofte parene hadde sex.

Parene som delte daglige gjøremål i «dame-og mannejobber» hadde samleie oftere.

Akkurat hva som gjør at de tradisjonelle parene hadde sex oftere, er ikke godt å si. Men resultatet kan ikke avfeies med enkle forklaringer som at de tradisjonelle ektemennene kommanderte sine slitne koner i seng, mener forskerne.

- Likestilling kan by på problemer

Kate Elin Søyland, parterapeut ved Åpen Dialog i Sandnes, tror at det kan ligge noe i den amerikanske undersøkelsen.

- Har man definerte oppgaver utfyller man hverandre bra, og da unngår man også misforståelser og unødige maktkamper i hverdagen. Hun kan synes at det er OK å stå på kjøkkenet mens han fikser andre ting som hun føler seg klønete på, sier Søyland til Kvinneguiden og understreker;

- Denne tradisjonelle fordelingen kan også være en del av tiltrekningen mellom dem.

Parterapeuten mener at om et par som deler opp husarbeidet i tradisjonelle oppgaver er fornøyde med det, er dette bare positivt.

- Men man kan selvsagt være misfornøyde med denne rollefordelingen uten at man tør å si ifra. Det som er farlig, er når misnøyen med arbeidsfordelingen strekker seg over flere år, eller at paret finner løsninger,men havner fort tilbake i det gamle sporet som ikke er tilfredstillende. At enkelte kan foreslå at mannen må få hjelpe mer til, kan provosere mange fordi mange har et naturlig forhold til lik fordeling hjemme - uten at kvinnen "lar" mannen få lov til å gjøre mer - eller at mannen "er snill som hjelper til", sier hun.

Samtidig mener terapeuten at likestilling i hjemmet ikke nødvendigvis er utelukkende positivt.

- Likestilling i hjemmet kan by på samlivsproblemer dersom han kommer fra et tradisjonelt hjem hvor mor har gjort "kvinneoppgaver" og far "manneoppgaver"; da har han blitt opplært til at det er slik det skal fungere i et samliv og i en familie mens partneren mener noe annet, sier Søyland videre.

Samtidig tror hun at nettopp denne tradisjonelle fordelingen skjer fra starten av for mange par.

- Man etablerer et mønster som bare fortsetter sånn uten endring, og det i seg selv kan da føre til hverdagsgruff, sier hun.

- Menn blir fremmedgjort i egne hjem

Ole B. Nordfjell, seniorrådgiver ved Reform - Ressurssenter for menn, mener at så lenge begge parter bestemmer like mye og er fornøyd med den oppgavefordelingen de har, så er det ikke et problem.

- Problemet er når voksnes valg gjøres til barnas valg. Er det far som skifter på bilen, bør også datteren lære å gjøre det, og se verdien av det. Og er det mor som baker kake til fest, så bør også sønnen lære å gjøre det. Barna må prøve og selv velge hva de vil gjøre mer av, sier Nordfjell til Kvinneguiden.

Han mener samtidig at interiør og oppussing er folkesport i Norge, og at mange menn er fremmedgjort i sine egne hjem.

- Mange kvinner ser det som en selvfølge at de dikterer hvordan det ser ut hjemme. Samtidig ville de aldri godtatt at partneren skulle være så egenrådig på et annet område, mener han.

I følge Nordfjell viser forskning at det nesten aldri er mannen som har hovedansvaret for at husholdet går rundt, at det holdes kontakt med venner og familie, at alle har det bra.

- Det kan være misnøye med at partneren monopoliserer dette arbeidet, eller omvendt - det kan være en misnøye med at partneren ikke ser eller ikke er interessert i å dele på dette arbeidet, sier han.

6 av 10 deler tradisjonelt

Thomas Hansen, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning hos Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), står sammen med Britt Slagsvold bak den omfattende rapporten "Likestilling i hjemmet" fra 2012.

I sin studie fant forskerne blant annet at oppgavene hjemme er tradisjonelt svært kjønnsdelte.

- Menn tar seg av reparasjoner, vedlikehold, fikse bil og så videre. Kvinner tar hovedstøyten i forhold til hus og barn, sier Hansen til Kvinneguiden.

Men her har det skjedd store endringer de siste 30 årene, menn er kommet langt mer på banen i forhold til «kvinneoppgavene».

- Spesielt gjør menn nå mer av barneomsorgsoppgavene, men det er fortsatt kvinner som er mest hjemme når barna er sykt, hvilket er et likestillingsproblem i forhold til arbeidslivet. To av tre par deler likt på barneoppgavene, sier forskeren videre.

Når det gjelder husarbeidet kan Hansen fortelle at det fortsatt er slik at seks av 10 par deler tradisjonelt, og at hun gjør klart mest.

Yngre menn gjør mer

MENN TAR ANSVAR: Dagens menn tar mer ansvar hjemme med både husvask og barn enn sine forfedre.
MENN TAR ANSVAR: Dagens menn tar mer ansvar hjemme med både husvask og barn enn sine forfedre. Foto: Thinkstock.

- Men yngre og høyt utdannede menn gjør mer, og det er derfor en dreining mot mer likedeling i yngre aldersgrupper. Spesielt gjør yngre menn stadig mer for eksempel når det gjelder matlaging, handling og oppvask. Men kvinner gjør fortsatt klart mest som klesvask, stryking av klær og rydding, sier Hansen.

Søyland tenker at det har skjedd mye i løpet av flere tiår, og hennes kliniske erfaringer med par er at husarbeid går mer på personlighet enn på kjønn - noen menn elsker å stå på kjøkkenet, for eksempel.

- Samtidig innrømmer en del kvinner at de har en slags sjefsrolle hjemme, og hun definerer når ting er bra nok eller ikke. Kvinner generelt er gjerne flinkere til å sette ord på det også, men det kan også være motsatt, at det ikke er like lett å si ifra, sier Søyland.

Hansen mener at menn og kvinner i utgangspunktet er like "egnet" til alle oppgavene hjemme.

- Men kvinner har nok en annen terskel for når det er "bra nok", altså en høyere standard, generelt sett. Kanskje gjelder dette spesielt for renhold, rydding og alt som har med klær å gjøre.

Høyere utdanning - mer likestilling

Ifølge forskeren er tilfredsheten med samlivet høyest når oppgavene deles likt, spesielt blant kvinner.

ULIK DELING: - Kvinner er rimeligvis noe mindre fornøyde når de gjør nesten alt hjemme. Men i hvilken grad likedeling er viktig, kommer an på, sier Hansen.
ULIK DELING: - Kvinner er rimeligvis noe mindre fornøyde når de gjør nesten alt hjemme. Men i hvilken grad likedeling er viktig, kommer an på, sier Hansen. Foto: Thinkstock.

- Kvinner er rimeligvis noe mindre fornøyde når de gjør nesten alt hjemme. Men i hvilken grad likedeling er viktig, kommer an på.

- Yngre kvinner og kvinner med høy utdanning og yrkesdeltakelse har mer positive holdninger til likestilling, og de vil også kreve dette hjemme oftere. Og de er særlig lite fornøyde dersom de gjør mesteparten hjemme. Mer "tradisjonelle" kvinner, derimot, er generelt fornøyd også når de gjør mesteparten hjemme, kan Hansen fortelle.

Søyland mener at det er naturlig at kvinner i den yngre genereasjonen vil kreve mer likestilling i og med at oppgavefordelingen hjemme vil endre seg i takt med at ting i samfunnet endrer seg.

- Likevel viser undersøkelser at kvinner fremdeles gjør mest av husarbeidet. Jeg opplever ikke likestilling hjemme som et problem i terapirommet. - Men det blir fort et problem dersom partneren ikke innser alvoret i hverdagsfrustrasjoner og finner løsninger eller paret ikke er bevisst at det kan handle om underliggende problemer eks lite kjærestefølelser og sextørke, da kan det være lett å skylde på husarbeid «Tror du dette er et hotell? Du gjør jo ingenting hjemme!», sier hun.

Samtidig tror ikke Hansen at det kommer an på hvilke oppgaver som han og hun gjør, men i hvilken grad delingene er rettferdig mer generelt sett.

- Dersom han gjør mest av noe, og hun mest av andre ting, oppleves det kanskje rettferdig totalt sett. Selv om det generelt sett er slik at man er mest fornøyd ved likedeling, er det overraskende mange kvinner som er fornøyde med delingen og samlivet også dersom de selv gjør "alt" hjemme. Det kan skyldes at han gjør mesteparten av "manneoppgavene" og kanskje i tillegg er mer yrkesaktiv og tjener mer, reflekterer Hansen.

De mest fornøyde parene

En en annen undersøkelse gjennomført av forskere ved University of Illinois i april i år viste at gifte par er mer lykkelige når mannen og kvinnen deler husarbeidet likt mellom seg.

I studien som ble publisert i journalen Sex Roles kommer det frem at kvinnene i ekteskap hvor mennene ikke bidro like mye som dem hjemme, var mindre fornøyde i ekteskapet, samtidig som mennene var mer ambivalente.

Søyland kan fortelle at noen kvinner gjerne har tjenester som sitt kjærlighetsspråk, og dersom mannen ikke tar ansvar hjemme, kan hun tenke at han ikke bryr seg nok om henne og familien.

- God arbeidsfordeling vil dermed ofte gi god sex. Det viktigste er nok å være fleksibel, det er for eksempel mange menn som trives godt på kjøkkenet i dag. Kjøkkenet har blitt den nye garasjen med masse tekniske redskaper!

Hansen har også sett i sin forskning at både mannen og kvinnen er mest fornøyde i ekteskapet når husarbeid og barneoppgaver er likt fordelt.

- Men når det er sagt, de fleste er fornøyd "uansett" hvilken deling de har. Man finner trolig en deling som passer en, som en ønsker, eller så lærer man seg å trives slik delingen er blitt, sier Hansen mens han påpeker;

- Men husk at vi bare har intervjuet par som er sammen, så de minst fornøyde parene er jo trolig ikke med, fordi de er skilt.

Les også:

Denne aldersgruppen er mest lykkelig

Det kan hende at et liv som singel passer best for deg

Du vil nesten ikke tro hva en klem gjør med kroppen!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen