Økonomisk å gifte seg?

Kan være tabbe å signere ektepakt

Du kan lett bli lurt.

TABBE: Ikke skriv under på ektepakt hvis det innebærer at man blir svært dårlig stilt ved brudd.
TABBE: Ikke skriv under på ektepakt hvis det innebærer at man blir svært dårlig stilt ved brudd. Foto: Illustrasjonsfoto: THINKSTOCK.
Publisert Oppdatert

Utbetaling av tjenestepensjon ved død

Forhold til rett på utbetaling av tjenestepensjon dersom den som innehar den dør:

For Ytelsespensjon (ca 300.000 nordmenn har det) vil etterlattedekninger kun gå til ektefelle. Det må være tegnet samboerpensjon (få tilfeller) og da er kravet 5 års samboerskap eller felles barn. For Innskuddspensjon (ca 900.000 nordmenn) er ektefelle og samboere likestilt.

(Kilde: Nordea)

Joda, det er romantisk å gifte seg.

Men av og til gjør man det av rent praktiske og økonomiske grunner.

Vil dere derimot fortsette som samboere, er det for all del viktig å huske på dette.

Fordeler ved giftemål

Ser man bort fra det romantiske, kan det være flere fordeler ved å være gift.

Det mener Chistine Warloe, forbrukerøkonom ved Nordea.

- Som gift blir man favnet av et lovverk som regulerer hvordan verdier skal fordeles ved samlivsbrudd. Gifte har også større arverett sammenlignet med samboere. Samboere uten barn har for eksempel ingen arverett på hverandre med mindre de selv har opprettet et testamente - da kan man arve alt, sier Warloe til Kvinneguiden.

Man vet at det kun er et fåtall av samboere som tar jobben med å opprette samboerkontrakt og testamentet. Når dette er realiteten, så blir rådet fra et økonomisk perspektiv å gifte seg - hvis man har langtidsplaner for forholdet.

Men du bør tenke det nøye om før du signerer på særeie.

- Er det stor inntektsforskjell, så vil den som tjener og eier mest «tjene på» å leve i samboerskap. Hver tar med seg det de eier og har opptjent under samlivsperioden, i motsetning til gifte hvor det er krav til likedeling. Det er mange kvinner som har fått en trist økonomisk skjebne etter brudd med samboeren, advarer Warloe.

Likevel; ser man bort fra brudd og død, så er det kun i noen få tilfeller at det økonomisk lønner seg å være gifte fremfor samboere.

- Det ene er hvis den ene parten i forholdet har svært lav eller ingen inntekt. Da vil man som ektefelle ha rett på dobbelt personfradrag, noe som innebærer en skattebesparelse på cirka 13.000 kroner i året. En typisk situasjon kan jo være hvis den ene i forholdet er student og den andre yrkesaktiv, forteller forbrukerøkonomen.

I disse selvangivelsetider også kan være verdt å nevne at gifte fritt kan fordele gjeldsrenter mellom seg. Har man lav inntekt og ikke får utnyttet hele rentefradraget, så kan dette bare overføres til ektefellens selvangivelse. For samboere må gjeldsrentene som står oppført i selvangivelsen samsvare med det man faktisk svarer for i henhold til eierforholdet mellom de to.

Holdes utenfor deling

Silje Sandmæl, forbrukerøkonom ved DNB, forteller at eiendeler eller verdier som du tar med deg inn i ekteskapet, og arv eller gaver som er mottatt i løpet av ekteskapet, skal som hovedregel holdes utenfor en deling.

- Men, når det gjelder arv er det viktig å tenke på at den skal kunne spores for at den kan holdes utenfor delingen. Har du brukt opp arven på familieferien eller annet forbruk, har du ikke krav på å få de pengene tilbake, spist er spist. Rådet er derfor å investere arven i for eksempel en hytte, båt eller kunst, sier Sandmæl til Kvinneguiden.

Tenk over

- Ønsker man å gifte seg så har jeg følgende råd:

 • Ikke la ekteskap bli en økonomisk sovepute - dette rådet går spesielt til kvinner. Selv om man har felles økonomi og rett på likedeling ved brudd, så bør man være opptatt av å også kunne klare seg godt økonomisk hvis man skulle bli alene.
 • Vi vet at 50 prosent av ekteskapene går i oppløsning. Vær derfor opptatt av å være fult yrkesaktiv og ha en jobb som man kan leve av - dersom man skulle bli enslig.
 • Tenk på barna i denne sammenheng. De er nemlig argumentet for at mange kvinner jobber deltid. Men de blir også lidende dersom man får svært trang økonomi etter et samlivsbrudd.
 • Ikke skriv under på ektepakt hvis det innebærer at man blir svært dårlig stilt ved brudd.

(Kilde: Christine Warloe.)

Resten deles likt hvis dere ikke har særeie.

- Tenk deg også godt om før du skriver under på særeie. Gjelder det bolig, kan det bety at du ikke får noe av verdistigningen selv om du har bidratt til den. I noen tilfeller kan det kreves vederlag, men da skal du ha bidratt vesentlig til å øke din ektefelles særeie.

- Du må enten ha ektepakt eller gavebrev for at særeiemidlene skal holdes utenfor. En ektepakt må tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Hvis ektepakten også gjelder fast eiendom, må den i tillegg tinglyses på eiendommen, forteller Sandmæl videre.

Reglene

Her har du oversikten fra Brønnøysundregisteret:

En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller. Ektepakt er nødvendig først og fremst hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven - det vil si i disse tilfellene:

 • Hvis ektefellene ønsker å begrense fellesseiet ved å avtale særeie eller mellomformer mellom særeie og felleseie
 • Hvis ektefellene ønsker å utvide felleseiet ved å innskrenke retten til skjevdeling
 • Hvis ektefellene ønsker å ha mulighet til å dele felleseiet når som helst - ikke først når ekteskapet opphører, som er det vanlige
 • Dessuten må det opprettes ektepakt hvis ektefellene gir hverandre større gaver - uansett hvilken formuesordning de ellers har avtalt.

- For å kunne ta stilling til om man ønsker å avtale særeie eller begrense adgangen til skjevdeling, er det viktig å kjenne lovens bestemmelser om felleseie med mer. Brosjyren "Det økonomiske forholdet mellom ektefeller" gir en grei oversikt over disse reglene, sier Warloe.

Reglene om ektepakt er å finne i ekteskapsloven, lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap §§ 42-46. Særtrykk av loven er til salgs i bokhandlene.

Unngå kaos ved skilsmisse

Sandmæl forteller at det i motsetning av ved samboerforhold er verdier som opparbeides i ekteskapet felles, så hvis mannen sparer i aksjefond og kona på bankkonto, skal sparepengene deles likt.

FORBRUKERØKONOMER: Christine Warloe ved Nordea, Silje Sandmæl ved DNB.
FORBRUKERØKONOMER: Christine Warloe ved Nordea, Silje Sandmæl ved DNB. Foto: Foto: NORDEA/DNB.

- Det spiller ingen rolle hvem som har betalt for verdiene mens dere var gift. Formuen, etter fradrag av gjeld, skal deles likt i henhold til ekteskapsloven § 58. Bankinnskudd, aksjefond, boligformue og gaver som dere har gitt hverandre (unntak: hvis det står i ektepakt) skal deles likt. Det er nettoverdier som skal deles, etter at hver av ektefellene har trukket fra sin gjeld, sier Sandmæl.

Eksempel

Hvordan dere deler verdiene kan dere bli enige om dere imellom, men for noen kan det være lmer komplisert og da kan det være greit å oppsøke en advokat.

- Sett opp en liste over alle eiendelene deres, biler, båter, kunst, innbo, sparemidler osv. Personlige eiendeler som klær og lignende holdes utenfor. Rettigheter i offentlig trygdeordninger skal heller ikke deles. De spareproduktene som holdes utenfor en deling er IPS og livrente uten gjenkjøpsverdi. Det vil si "låste" produkter som du ikke kan ta ut når som helst, sier Silje Sandmæl.

Hun har laget et eksempel:

Ola og Kari:

 • Bolig 1 500 000 1 500 000
 • Eiendeler 60 000 60 000
 • Boliglån 1 000 000 1 000 000
 • Studielån 80 000
 • Netto 560 000 480 000
 • Sum netto 1 040 000
 • Det blir altså 520 000 kroner på hver.

Datoen for når skifte eller delingen skal gjelde er når Fylkesmannen mottar separasjonssøknaden eller når en av dere flytter ut, hvis det skjer først.

- Mitt råd er å skifte så fort som mulig slik at det blir mindre kaos, fortsetter hun.

Her lister Warloe opp reglene:

 • Ekteskapsloven inneholder skjevdelingsregler. De innebærer at det kun er verdier ervervet under ekteskap som deles likt. Verdier man tok med seg inn i ekteskapet (kanskje hadde man bolig fra før, fritidseiendom eller hva som helst) og arv (enten den kommer før eller under ekteskapet) holdes utenfor.
 • Problemet oppstår hvis denne type verdier ikke kan spores - hvis for eksempel penger fra arveoppgjør er gått inn i løpende forbruk.
 • Et annet eksempel er hvis den ene har med seg en hytte inn i ekteskapet fra sin familie - eller arver den underveis. Kanskje gjør man vedlikehold og utbedringer på «ektefellens hytte» - hvordan gjør man det da hvis samlivet går i stykker?
 • For å sikre verdier og unngå krangler så er rådet å opprette en ektepakt. Her kan man beskrive forhold rundt skjevdelingsmidler.

Hva er best for barna?

Warloe mener at det å være gift er best for barna, rent økonomisk.

- Spesielt ut fra at kvinnen, altså mor, ofte kommer dårlig ut etter samlivsbrudd ved samboerskap. Det kan for eksempel resultere i at man ikke har råd til å bosette seg i området hvor barna har vokst opp, sier hun og fortsetter:

- Hvis en av foreldrene i et samboerskap dør, så vil gjenlevende partner ha rett på 4 G (cirka 330.000 kroner), barna arver resten. Som gift har man rett på en fjerdeldel av verdien etter avdøde ektefelle. Dette gir store utslag dersom avdøde har store verdier. Hvis mor ikke har råd til å holde på huset fordi barna har arvet mesteparten, så er ikke nødvendigvis det det beste for barna - selv om de får en stor arv.

Les også:

Dere bør begynne denne sparingen nå

Så mye skal du klare deg på i måneden

Dette minsker faren for utroskap

Single blakkes av bryllup

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning