Single er mest ulykkelige

Det kan hende et liv som singel passer best for deg

Single er, statistisk sett, oftere ulykkelige enn mennesker i parforhold. Det betyr ikke at du ikke kan bli lykkelig.

ULYKKELIG SINGEL: Undersøkelsen og diverse forskning viser at det å dele livet med en partner betyr svært mye for følelsen av lykke.
ULYKKELIG SINGEL: Undersøkelsen og diverse forskning viser at det å dele livet med en partner betyr svært mye for følelsen av lykke. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos.com
Publisert Oppdatert
PARTNER VIKTIGST: - Av de ulike «objektive levekårene», er det å ha en partner kanskje den faktoren som slår sterkest ut på lykke og tilfredshet, og mental helse, sier Thomas Hansen, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.
PARTNER VIKTIGST: - Av de ulike «objektive levekårene», er det å ha en partner kanskje den faktoren som slår sterkest ut på lykke og tilfredshet, og mental helse, sier Thomas Hansen, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning. Foto: NOVA.
TILTREKKENDE POSITIVITET: - De som er positive og glade blir i større grad gift eller finner en partner. De fleste treffer partneren sin når de er i godt humør, og godt humør er tiltrekkende, sier Ragnhild Bang Nes, psykolog og lykkeforsker ved Statens Folkehelseinstitutt.
TILTREKKENDE POSITIVITET: - De som er positive og glade blir i større grad gift eller finner en partner. De fleste treffer partneren sin når de er i godt humør, og godt humør er tiltrekkende, sier Ragnhild Bang Nes, psykolog og lykkeforsker ved Statens Folkehelseinstitutt. Foto: Statens Folkehelseinstitutt.
SOSIALE INDIVIDER: Katinka Strøm Lyngroth, parterapeut ved Ad Lib, forteller at mennesker er grunneggende sosiale vesener som er dårlig utrustet til å overleve alene som individer.
SOSIALE INDIVIDER: Katinka Strøm Lyngroth, parterapeut ved Ad Lib, forteller at mennesker er grunneggende sosiale vesener som er dårlig utrustet til å overleve alene som individer. Foto: Privat.

Gammelt, grettent ektepar, sier du? Vel, det er en grunn til at de er gift og ikke har valgt å gå fra hverandre.

En ny undersøkelse gjennomført av Kvinneguiden.no og Foreldre.no viser nemlig at de ugifte er mindre lykkelig enn de gifte.

Og forskerne kan fortelle at dette er helt i tråd med forskning fra hele verden:

- Dette er et funn som fremkommer i forskning fra hele verden, og blant menn og kvinner i alle aldre. Av de ulike «objektive levekårene», er det å ha en partner kanskje den faktoren som slår sterkest ut på lykke og tilfredshet, og mental helse, sier Thomas Hansen, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, til Kvinneguiden.

Lykkelig alene - lykkelig sammen

Hansen mener at studiene viser at selv om single kan være vel så lykkelige, er de likevel i gjennomsnitt noe lykkeligere i et samliv.

Dette skyldes ifølge forskeren to ting:

- Det ene er at personer som i utgangspunktet er nokså lykkelig og tilfredse med seg selv og livet, har større sjans for å få seg en partner. De er mer attraktive som partnere, sier Hansen.

Det andre er at det å leve i samliv har en tendens til å ha gunstige virkninger på levekår, helse og livskvalitet:

- Denne påvirkningen kan skje på mange måter. For det første får man romsligere økonomi av å dele på utgiftene. Videre har man lettere tilgang på sosial støtte og sosialt selskap, og gjerne får man et større nettverk ved at man også omgås partnerens venner og familie, forteller forskeren og fortsetter:

- En annen ting er at personer i samliv, og menn spesielt, lever sunnere og tar bedre vare på helsen - blant annet går de oftere til legen - dersom de har en partner. Menn drikker for eksempel mer dersom de er alene.

En siste ting er at noen enslige kan føle seg stigmatisert eller mislykkede, dersom de ikke finner seg en partner.

- Noen ønsker å leve alene, men for de som ønsker det motsatte, kan det være en sorg å ikke ha en livsledsager, og man føler man ikke lever opp til egne og andres forventninger, sier Hansen videre.

Likevel understreker han at forskningen også viser at det er vel så bra å leve alene dersom forholdet ikke er bra og det er mye konflikt. De gunstige virkningene finner man bare blant de som lever i et forhold som oppleves som positivt og der man støtter hverandre.

Ragnhild Bang Nes, psykolog og lykkeforsker ved Statens Folkehelseinstitutt peker på det samme som Hansen;

- Det finnes en stor litteratur på dette feltet. Delvis antar man at dette skyldes en seleksjonseffekt - det vil si at de som er positive og glade i større grad blir gift eller finner en partner. De fleste treffer partneren sin når de er i godt humør, og godt humør er tiltrekkende, sier Bang Nes til Kvinneguiden.

Hun forteller at en annen faktor er knyttet til at partnerskap og ekteskap medvirker til at man blir gladere.

Det kan være mange årsaker til dette.

- Gifte har for eksempel ofte bedre økonomi, mer sosial støtte, og ekteskapsinstitusjonen gir en form for trygghet, sier psykologen.

- Dårlig rustet til å leve alene

Katinka Strøm Lyngroth, parterapeut ved Ad Lib, forteller at mennesker er grunneggende sosiale vesener som er biologisk programmert til å formere seg.

- Vi er dessuten dårlig utrustet til å overleve alene som individer. Det er derfor ikke rart om vår opplevelse av lykke og tilfredshet er sterkt knyttet til relasjoner til andre mennesker, sier Strøm Lyngroth til Kvinneguiden.

- At de gifte i undersøkelsen i større grad gir uttrykk for at de opplever lykke, kan forklares med vårt behov for å føle trygghet og samhørighet, og andre grunnleggende menneskelige behov, - som å føle oss sett, verdsatt og elsket.

Parterapeuten vil likevel understreke at det å leve i et forhold ikke per definisjon er verken lykke- eller helsebringende.

- Destruktive forhold fremmer ikke lykke, og kan i verste fall være direkte helseskadelig.

Før og etter

Kvinneguiden.no og Foreldre.no har gjennomført en undersøkelse blant 444 respondender som handler om familie, oppdragelse, lykke og tilfredshet.

Ett av punktene i undersøkelsen går spesifikt på om man vil beskrive seg selv som lykkelig eller ikke.

Her kommer det fram signifikante forskjeller mellom de med sivilstatus gift, ugift og samboende/i et forhold:

  • Blant annet svarte 23 prosent av ugifte at de ikke er spesielt lykkelig, sammenlignet med de gifte hvor bare 2 prosent svarte det samme, og 6 prosent av samboende/i et forhold svarte det samme.
  • 38 prosent av de gifte svare at de er meget lykkelige. 41 prosent av samboende/i et forhold svarte det samme, mens bare 19 prosent av de ugifte svarte at de er meget lykkelig.

Hansen understreker at mange har det bra alene, og vil ikke nødvendigvis få det bedre i samliv, men de fleste av oss har det best dersom vi er i et positivt forhold.

- De største lykkegevinstene ser man selvsagt i starten av forholdet. Etter et par år er man nesten tilbake til utgangspunktet lykkemessig, men på et noe høyere stabilt nivå enn før.

- Det høres litt paradoksalt ut at gevinstene avtar og man er nesten tilbake til utgangspunktet, men de klare forskjellene mellom gifte og ugifte handler som sagt både om at man blir noe lykkeligere pluss at de ofte var relativt lykkelige også før de fant seg en partner, sier forskeren.

Kvinner klarer seg bedre enn menn

UGIFTE ULYKKELIGE: 38 prosent av de gifte svarte at de er meget lykkelige. 41 prosent av samboende/i et forhold svarte det samme, mens bare 19 prosent av de ugifte svarte at de er meget lykkelig.
UGIFTE ULYKKELIGE: 38 prosent av de gifte svarte at de er meget lykkelige. 41 prosent av samboende/i et forhold svarte det samme, mens bare 19 prosent av de ugifte svarte at de er meget lykkelig. Foto: Skjermdump Klikk.no.

Bang Nes mener at det er mange faktorer som er viktige for et godt liv, og de kan variere på tvers av mennesker.

Godt liv som singel

- Min erfaring tilsier at de fleste mennesker ønsker seg en livspartner. Men mange mennesker trives utmerket som single. For de som søker, men ikke har funnet «den rette» ennå, er det mange ting man kan gjøre for å ha et godt liv som singel, sier Katinka Strøm Lyngroth og tipser:

  • Plei ditt sosiale nettverk, eventuelt utvid det ved å søke fellesskap du føler tiltrekning til, - for eksempel interessegrupper innen sport, kultur eller annet
  • Snakk pent til deg selv, og tren på å akseptere deg selv akkurat som du er
  • Tren på å kjenne etter hva du har behov for, og gi deg selv omsorg
  • Gjør ting som gir deg glede og energi
  • Oppsøk en coach eller terapeut dersom du trenger å jobbe med tema fra fortiden og styrke selvfølelsen

- Over hele verden finner man at personer som lever i et forhold er litt lykkeligere enn de som er alene, men forskjellene er allikevel ikke store. Helseeffektene av ekteskap og samliv er imidlertid store - særlig for menn. De lever i snitt flere år lenger dersom de har en partner - blant annet fordi de reduserer usunne ungkarsaktiviteter og fordi de «passes på» av partnerene sine, opplyser psykologen.

Også Hansen kan også fortelle om forskning som viser at dersom en mann og en kvinne skilles etter flere år, har kvinnen størst sjanse for å klare seg bedre enn mannen.

- Forskning viser at menn som blir skilt eller etterlatt får noe større problemer enn kvinner i samme situasjon. Blant de eldre spesielt. Det kan handle om at menn oftere enn kvinner har hatt partneren som sin nærmeste og kanskje eneste nære venn, og at man etter overgangen til enslig står uten tilgang på nærpersoner som kan gi støtte. Kvinner er flinkere til å pleie relasjoner utenfor samlivet gjennom livsløpet, mener Hansen.

Bang Nes forteller at helseeffektene er mindre markante for kvinner.

- Kvinner generelt har større sosiale nettverk - noe som er bra for lykke og tilfredshet. I den grad helse, støtte og bedre økonomi er viktige faktorer for lykke er en partner - i alle fall dersom forholdet er bra - viktig for lykke og tilfredshet. Et dårlig forhold kan imidlertid være svært negativt for livstilfredsheten, sier hun.

- Ikke stress

Er du singel behøver du derimot slett ikke være ulykkelig.

Hansens råd er å ikke stresse med det:

- De som sterkt ønsker en partner men ikke lykkes, bør kanskje prøve å ikke stresse og overfokusere på det man mangler, men heller det man har, og gjøre mer av det man erfarerer at gjør en lykkelig, sier han.

Forskeren tror at det er lurt å tenke over i hvilke situasjoner, aktiviteter og relasjoner man har det bra, og så gjøre mer av dette.

- Det kan bli en negativ spiral ved at man blir ulykkelig av å fokusere på det man mangler, og da blir det vanskeligere å få seg en partner, sier han.

Bang Nes foreslår det hun kaller for Hverdagslykkens 5 som et holdepunkt til hva som kan gjøre en lykkelig, og lister opp:

1. Knytt bånd: - Ta vare på relasjoner, invester tid og omtanke i menneskene omkring.

2. Vær aktiv: - Gjerne fysisk aktiv/trening

3. Vær oppmerksom/tilstede i livet: - Både det som skje omkring en og hva en føler.

4. Fortsett å lære: - Å lære noe nytt er morsomt i seg selv og gir mestring.

5. Gi/bidra overfor andre: - Generelt er relasjonene våre det viktigste for lykke og tilfredshet.

Les også:

Disse fargene gjør oss kåte

Ta en sexpause

Derfor blir vi mer intime på Facebook

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning