Grønne planter og åpent kontorlandskap

Grønne planter på kontoret gjør deg mer effektiv

Dess grønnere det er, jo mer trives du.

MER PRODUKTIVITET OG TRIVSEL: Forskning viser tydelig at ansatte som jobber i kontorlandskaper med grønne planter opplever en større trivsel og har en høyere produktivitet.
MER PRODUKTIVITET OG TRIVSEL: Forskning viser tydelig at ansatte som jobber i kontorlandskaper med grønne planter opplever en større trivsel og har en høyere produktivitet. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Alexander Berg jr./Biooffice
Publisert Oppdatert

Opplever du at det åpne kontorlandskapet tapper deg for energi? Du er sannsynligvis ikke alene om det. Åpent kontorlandskap er omdiskutert, men nyere forskning viser at enkle tiltak kan gi deg og dine kollegaer et trivselsmessig løft.

"Grønne kontorlokaler med planter fører til at de ansatte blir gladere og mer produktive sammenlignet med sterile kontorlokaler, skriver nettstedet Science Daily.

Undersøkelsen er gjennomført ved The University of Queensland's School of Psychology og kan sees som et oppgjør med de minimalistiske kontormiljøene.

- Noen ganger er mindre faktisk mindre, uttaller en av forskerne, Alex Haslam, til Science Daily.

Forskerne har tatt utgangspunkt i de ansattes oppfatning av luftkvalitet, konsentrasjon og arbeidstilfredshet og målt hvordan dette påvirker deres produktivitet. Målingene ble foretatt over flere måneder og ble gjort i sterile kontra grønne kontorlokaler i både Storbritannia og Nedrland.

15 prosent høyere effektivitet

Og det er ganske tydelige effekter forskerne måler når grønne planter blir satt inn i et kontorlandskap. Hele 15 prosent steg produktiviteten.

- Vår forskning antyder at investeringer i et grønnere kontorlandskapet vil gi avkastning i form av økt livskvalitet og produktivitet hos de ansatte, sier seniorforsker Marlon Nieuwenhuis ved Cardiff University's School of Psychology til Science Daily.

Ifølge nettstedet viste undersøkelsen at grønne planter i kontorlokalene førte til økt arbeidstilfredsheten, egenrapportert konsentrasjon og opplevd luftkvalitet.

"Analyser av årsakssammenhengene antyder at grønne kontorlokaler øker de ansattes arbeidsengasjement ved å gjøre dem mer fysisk, kognitivt og følelsesmessig mer involvert i arbeidet sitt", skriver Science Daily.

Ifølge Nieuwenhuis strider resultatene sterkt mot den rådende, økonomiske og politiske tidsånden samt moderne ledelsesfilosofier.

- Resultatene viser en annen vei, som vil kunne gi en mer fornøyelig, mer konfortabel og mer profitabel måte å organisere kontorarbeid på, understreker han overfor Science Daily.

Kenneth Freeman, som jobber med innovasjon hos landskapsgartnerfirmaet Ambius, og som også var delaktig i studien, sier at virksomhetene bør tenke på nytt når det gjelder design av kontorlandskaper.

- Ikke bare på grunn av de ansattes helse, men også like mye på grunn av bedriftens finansielle helse", sier han til Science Daily.

Minsker stress

Ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (UMB) på Ås har de forsket en god del på hvordan grønne planter påvirker arbeidsmiljøet.

- Planter i kontorlandskaper har vært brukt lenge og forskningen viser at grønne vekster i et arbeidsmiljø gir positive resultater, sier førsteamanuensis Grete Grindal Patil til klikk.no.

De har ikke målt direkte hvordan plantene påvirker de ansattes arbeidsinnsats, men undersøkelsene viser at grønne planter gir en positiv psykologisk effekt.

- Det er ingen tvil om at planter har en positiv effekt på arbeidsmiljøet, og vi vet blant annet at grønne planter kan bidra til å redusere stress, understreker hun.

- Og det er ikke vanskelig å kunne tenke at det som påvirker arbeidsmiljøet i positiv retning også har en effekt på arbeidsinnsatsen.

Økt produktivitet

I en undersøkelse gjennomført på 90-tallet av Patils tidligere kollega, professor Tove Fjeld, fant man blant annet at plager relatert til hoste, tretthet og hodepine blant sykehusansatte ble tydelig redusert. Introduksjonen av grønne planter (og bredspektret, kunstig lys) førte også til en markant nedgang i korttidssykefraværet.

Noe av det samme fant man også i en undersøkelse gjennomført i et kontormiljø. Der satte man inn bare planter, planter og nytt lys og kun lys. Resultatet viste at den største nedgangen i plager oppsto både med planter og kunstig dagslys i kombinasjon.

På nettstedet Indoor Plants presenterer Fjeld noen av resultatene i sin forskning. I tillegg til de positive helseeffektene skriver hun at det er opplagt at grønne planter kan bidra til å redusere kostnadene ved korttidssykefravær.

"Produktiviteten på arbeidsplassen kan forbedres både ved reduksjon i helseproblemer og ved en økt opplevelse av velvære. Dette må ikke minst være interessant fra et økonomisk ståsted", utdyper hun.

- Kontoret er ikke for mennesker

Helt tilbake på 80-tallet drev den amerikanske romfartsorganisasjonen, NASA, foskning på hvordan grønne planter kunne forbedre inneklimaet. Resultatene var ganske entydig positive, og det har blant annet selskapet Bioffice fanget opp og utviklet noe de kaller biokontor.

- Et biokontor vil være den beste investeringen for inneklimaet, hevder styreleder i selskapet, Jørn Viumdal, overfor klikk.no.

- For kontorer er jo strengt tatt ikke laget for mennesker. Det er ute i naturen vi er ment å skulle oppholde oss. Så når vi bringer naturen inn i kontorlokalene og supplerer med rikelig mengder av dagslys, både fra naturlige og kunstige lyskilder, så får det en betydelig effekt, og det er vår oppfatningen at produktivitetsveksten blir større enn de 15 prosentene som undersøkelsen angir.

Viumdal mener biokontor også handler om å bygge en bedriftskultur.

- Mennesker er den viktigste konkurransefaktoren en virksomhet har og derfor handler biokontor også om kulturbygging.

Han forteller at offentlige institusjoner er deres største kunder, og at sykefraværet har gått kraftig ned der hvor det er satset på grønne planter og riktig belysning.

- Vi har også gjort en del installasjoner i skoler og barnehager, og særlig i barnehagene ser vi at stressnivået går ned.

Gode luftfuktere

Ifølge ISS Planteservice har grønne planter flere funksjoner i et åpent kontorlandskap, blant annet produserer de oksygen og tar opp karbondioksyd, samt at de har evnen til å nøytralisere skadelige og giftige gasser. De bidrar også med fuktighet.

"I tillegg er de grønne plantene også gode luftfuktere fordi de store bladoverflatene også avgir fuktighet", skriver de på sine sider.

Hygienefaktorer gir positive effekter

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Donatella Maria De Paoli, forteller at det de siste 30 årene er gjort mye forskning på produktivitet og hva som påvirker den.

- Og resultatene er entydig positive når det gjelder hygienefaktorer som blant annet grønne planter, fremhever hun overfor klikk.no.

- Det er ikke tvil om at det fungerer.

Når det gjelder de arkitektoniske utformingene av kontorlandskapene er det ifølge De Paoli ikke like entydige svar. Det er altså ikke slik at det nødvendigvis er foretrukket å ha egne kontor, fremfor kontorlandskap.

- Man finner like mange svar som det er forskningsprosjekter. Effektene er blant annet avhengig av typen arbeid. Muligheten til å sitte hjemme noen dager spiller også inn.

Les også:

- Vi er privilegerte som får jobbe her

Ti kule kontorløsninger

Kollegasex på jobben

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning