Jobbe i åpent kontorlandskap

Derfor blir du plassert i åpent kontorlandskap

Åpne kontorlandskap kan gå hardt ut over arbeidsmiljøet.

ÅPENT KONTORLANDSKAP: Kan gi dårligere arbeidsmiljø.
ÅPENT KONTORLANDSKAP: Kan gi dårligere arbeidsmiljø. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

De siste årene har det vært en sterk trend å legge om bedriftslokalene fra cellekontorer til helt eller delvis åpne kontorlandskap.

Seniorrådgiver Inger-Christine Lindstrøm i AS3 Companies Norge påpeker at åpne landskap kan være en stor overgang for mange.

- Åpne landskap er blitt veldig vanlig, og det er en stor overgang for alle som er vant til eget kontor med dør som kan lukkes. En av ulempene er at det krever tilvenning, og noen nye vaner og rutiner må kanskje innarbeides.

- Kontorplassene i landskapet må være planlagt og organisert slik at støyproblemene minimeres og det bør være tilstrekkelig med tilknyttede rom der en kan trekke seg tilbake for å ta telefonsamtaler eller samtaler som ellers vil kunne forstyrre kolleger.

Videre understreker Lindstrøm at det lettere kan oppstå irritasjon over kolleger som har uvaner eller snakker veldig høyt.

- Viktig å ha lav terskel for å ta opp slikt på en profesjonell måte slik at en tilpasser seg best mulig.

Ansatte må føle seg komfortable

1.nestleder Bjørn Mietinen i Handel og Kontor i Norge er også av den oppfatning at det er viktig at de ansatte føler seg bekvem med å jobbe i åpne kontorlandskap.

- Det betyr at arbeidsgivere som vurderer å gå over til åpne kontorlandskap tar de ansatte med på drøftelser i forhold til utfordringene ved å jobbe i åpent kontorlandskap.

Videre understreker Mietinen at hvis arbeidsgivers ønske om åpent kontorlandskap kun er økonomisk motivert uten å tenke på konsekvensene for de som har sin arbeidsplass i dette landskapet, så er ikke det bra.

Dette misliker vi med åpne kontorlandskap

- Det de ansatte klager mest på, er støy og følelsen av å ikke alltid mestre arbeidsoppgavene sine - fordi de ikke får konsentrert seg, forklarer Mietinen.

Selv samarbeid mellom kolleger kan iblant være en utfordring fordi støy fra åpent landskap kan være sjenerende og slitsomt.

Videre forteller 1.nestlederen at ansatte ofte er veldig slitne etter arbeidsdagen er over på grunn av støy og konstante inntrykk fra telefoner, pc-er og skjermmonitorer.

- Resultatene kan også i blant bli dårligere enn planlagt fordi fokus flyttes over på de negative effektene og hva andre kolleger gjør fremfor å konsentrere seg om eget arbeid.

Når du trenger ro

Hvis du som ansatt en dag ikke er helt i form, mener Mietinen at det er vanskelig og få lov å ha det stille rundt seg fordi du har en rolle på arbeidsplassen.

- Dette er særlig påtagelig i et åpent kontorlandskap. Dersom du avviker fra denne rolleforståelsen, blir det ofte stilt spørsmål rundt din oppførsel, målprestasjon og arbeidsresultater.

- I kontorlandskap der det ikke er faste plasser så går det i tillegg mye tid til å stille inn på stoler, og eventuelt andre hjelpemiddel som rullemus og hev/senk-pult. Det er ikke tilpasset den enkelte arbeidstaker, og det gjør noe med arbeidsmiljøet.

Gir nedsatt konsentrasjonsevne

Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold ved Universitetet i Oslo har blant annet skrevet doktorgrad om kontormiljøer.

- De som jobber i åpne kontorlandskap opplever problemer med støy og avbrytelser, og har problemer med å få gjort det de skal fordi det hele tiden foregår ting i landskapet. Man må være flinke multi-taskere for å få det til, og vi er egentlig ikke så flinke til det, uttaler Fostervold til Aftenposten.no.

Han sier at det vil være vanskelig å sammenligne mål på effektivitet i typiske kunnskapsbedrifter, men viser til måling av hukommelse i åpent landskap.

- Det er nedslående resultater, med nedsatt konsentrasjonsevne. Driver man imidlertid med rutinearbeid, viser det ikke store forskjeller. Effekten av åpne landskap avhenger derfor av hva slags type arbeid man gjør.

Åpne landskap kommer også med fordeler

Mietinen vil imidlertid påpeke at det også er fordeler med åpne kontorlandskaper:

- Det er veldig sosialt, de ansatte blir sett av kolleger og ledere. I tillegg vil det for arbeidsgivere være enkelt å kontrollere hva og hvor de ansatte er og hva de gjør.

- Kostnadene for leie av lokaler vil også bli lavere da flere får plass.

Samtid supplerer 1.nestlederen med at arbeidstilsynet anbefaler syv kvadratmeter per person, og i åpne kontorlandskap kan det være halvparten av dette.

Også Lindstrøm trekker frem noen fordeler med åpne kontorlandskap.

- Informasjon blir lettere å dele. Det blir mer fleksibelt og for mange åpner det også opp for at en kan gjøre jobben sin mer uavhengig avkontorplasseringen.

- Ofte åpnes muligheter for hjemmekontor opp samtidig som åpne landskap innføres, men det kommer naturligvis an på hva slags jobb en har.

En trend på vei bort?

Ifølge Mietinen er dette med åpne kontorlandskap en trend man faktisk holder på og gå bort fra på grunn av ulempene det medfører.

- I Sverige har man forsket mye på ringvirkningene av dette som ikke er positive.

- Grunnen til at åpne landskap fortsatt brukes mye i Norge må nok skyldes lavere kostnad og at arbeidsgiver har bedre "kontroll" på de ansatte.

Ta hensyn i åpne kontorlandsskap

Personlig uvaner som å snakke veldig høyt, rot og matrester på pulten er ifølge Lindstrøm noe du bør unngå.

- Vær sensitiv for når du eventuelt kan forstyrre kolleger.

- Noen har symboler som flagg eller figurer som markerer om de er tilgjenglig eller behøver å være uforstyrret. Det vil variere mye fra arbeidsplass til arbeidsplass hva som er ok og hva som ikke er ok oppførsel i et landskap. Finn ut av kodene, og ta gjerne opp "småting" før irritasjon over dem vokser seg større.

Les også:

Slik sier du opp jobben

Dette gjør deg upopulær på jobb

Svarer du ja på disse spørsmålene bør du bytte jobb

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning