Venn med kollega

Vennskap med kolleger kan gi problemer du ikke har tenkt på

Se opp for disse fallgruvene.

KOLLEGA: En god kollega er gull verdt. Mange finner også venner i jobbmiljøet. Men det trenger ikke å være bare positivt.
KOLLEGA: En god kollega er gull verdt. Mange finner også venner i jobbmiljøet. Men det trenger ikke å være bare positivt. Foto: FOTO: GettyImages
Publisert Oppdatert
ARBEIDSPSYKOLOG: Eva Tryti mener mange kan gå på en smell når vennskapet plutselig tar slutt idet en av av partene slutter i jobben eller bytter stilling.
ARBEIDSPSYKOLOG: Eva Tryti mener mange kan gå på en smell når vennskapet plutselig tar slutt idet en av av partene slutter i jobben eller bytter stilling. Foto: FOTO: Sturlason

Vi tilbringer minst halvparten av den våkne tida vår på jobb. Da er det viktig å ha folk du trives med rundt deg. Gode samtaler i lunsjen eller over kaffekoppen kan utvikle seg til vennskap. Nære vennskap. Bestevenner, kanskje. Så herlig å treffe en ny god venn på jobb! Eller?

- Når et forhold er problemfritt, gir det samhold, mer energi og lyst til å jobbe, sier organisasjonspsykolog Eva Tryti.

Hun advarer likevel mot å knytte veldig tette vennskapsbånd på jobb. Det er særlig to farer hun peker på. For det første kan mange bli skuffet når dere ikke lenger jobber i samme bedrift og sklir fra hverandre. For det andre kan det profesjonelle forholdet settes på prøve.

- Mange tror de er bedre venner enn de er

Mange forventer mer av et vennskap på jobb enn de burde, og blir såret om det vennskapet ikke fortsetter, mener Tryti.

For selv om dere er kjempegode venner nå, er det dessverre fare for at det dabber av når en av dere får en ny stilling eller slutter i bedriften. Tryti mener et nært vennskap på jobb kan være fint, så lenge du vet hva du kan forvente av det.

- Men det er mange som tror de er bedre venner enn de er, sier hun.

Hun referer til Aristoteles som snakket om tre forskjellige typer vennskap; nyttevennskap, lystvennskap/hyggevennskap og gode vennskap. Gode vennskap er dypere og har større potensiale for å leve lenge enn de to første, som baserer seg på at dere har noe å tilby hverandre.

- Er du klar over at det er et hygge- eller nyttevennskap, og ikke forventer så mye, så er det hyggelig og bra for arbeidsplassen, sier Tryti, som også legger til at spesielt kvinner ofte forventer mye av et vennskap, og dermed står i fare for å bli såret.

Gode forhold bedrer effektiviteten

At det å ha et godt forhold til kollegene dine øker både trivsel og effektivitet, er det imidlertid ganske bred enighet om.

TILLIT ER VIKTIG: Ifølge psykolog Tor-Åge Eikerapen er tillit mellom kolleger noe av det viktigste for at de skal arbeide godt sammen i team. Men for nære vennskap mellom noen på arbeidsplassen, kan gi utfordringer.
TILLIT ER VIKTIG: Ifølge psykolog Tor-Åge Eikerapen er tillit mellom kolleger noe av det viktigste for at de skal arbeide godt sammen i team. Men for nære vennskap mellom noen på arbeidsplassen, kan gi utfordringer. Foto: FOTO: Skagestad+Eikerapen

- Fra forskningen rundt team vet vi at tillit mellom teammedlemmene er avgjørende for at teamet skal fungere og levere gode resultater, sier psykolog Tor Åge Eikerapen, som jobber med leder- og organisasjonsutvikling i konsulentselskapet Skagestad + Eikerapen AS.

- Tillit handler om en opplevelse av at de andre vil meg vel og at de stoler på at jeg gjør en god jobb, sier psykologen, og viser til den amerikanske forfatteren bak en rekke bøker om lederskap, Patrick Lencioni. 

I boken «The Five Dysfunctions of Trust» argumenterer han for at tillit er den aller viktigste faktoren i et effektivt team.

Hans oppskrift på et godt team handler om å unngå fem fallgruver - i denne rekkefølgen:

  • Mangel på tillit
  • Frykt for konflikt
  • Mangel på engasjement
  • Ansvarsfraskrivelse
  • At man ikke bryr seg om resultater

Med andre ord er en god og trygg relasjon ifølge ham helt essensielt.

- Det å skape tillit er en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å håndtere uenigheter og forskjeller på en god måte. En forutsetning for å skape tillit er at man blir kjent med hverandre utover det man deler på Facebook, sier Eikerapen.

- Det handler om å tørre å vise sårbarhet og involvere hverandre i det som skjer både på jobb og hjemme, og by både på sine styrker og svakheter. Kolleger som oppleves som lukkede og som ikke deler noe fra livet utenfor jobb, eller kun presenterer glansbilder, vil sjelden bli gitt tillit.

Misunnelse og usikkerhet

Det kan være glidende overganger mellom å by på seg selv og dele fra livet sitt og å utvikle genuine vennskap med kolleger. Men det er flere grunner til å tenke seg om.

Et element som kan gjøre det vanskelig med vennskap på jobb, er at dere gjerne også er konkurrenter. Dere vil begge stige i gradene, og er ute etter klapp på skulderen fra sjefen. Når én av dere får det, kan vennskapet bli komplisert. 

- For mange er det å sammenligne seg med de som har lik alder og lik bakgrunn viktig for å justere sin egen selvfølelse. Dersom venner blir oppfattet som dyktigere, eller får raskere forfremmelse, så kan det skape usikkerhet, sier Gunvor Langva, som er psykolog og rådgiver i Senter for ledelse og team.

Hun mener dessuten at om du har gode venner, som du også omgås privat, på jobb, tar du lettere med deg både jobben og denne usikkerheten hjem.

- Godt forhold til kolleger er svært viktig, naturlig nok, men idet det går over til å være private vennskap, så kan det å ikke lykkes på jobben også forflytte seg til den hjemlige arenaen. For mange vil det være uheldig, sier hun.

- En får på en måte ikke være i fred privat med det prestasjonspresset som ofte hører jobben til. Det er ikke så lett dersom en venn og kollega gjør karriere og ikke en selv under ganske like vilkår.

«Klikker» på jobb kan gjøre andre usikre

Det er også fare for å skade forholdet til de andre kollegene deres, og spesielt om en av dere er, eller kommer i, en lederposisjon.

- På en arbeidsplass er det sjeldent at man er like gode venner med alle. Når noen utvikler et nært vennskap på jobb, kan det være en god ting, men det har også noen potensielle feller, sier Eikerapen.

Han forklarer det med at en nær privat relasjoner mellom enkelte på en arbeidsplass, kan føre til at noen «innenfor» og andre er «utenfor».

- Det kan medføre ulike former for forskjellsbehandling der man for eksempel tolererer mye mer fra de man er venner med, enn de man ikke har tett relasjon til. Vennskap mellom en leder og medarbeidere kan være spesielt utfordrende. Følelsen av at noen blir favorisert på bakgrunn av privat relasjon kan være en kime til konflikt, sier han.

Langva er enig, og mener tilliten mellom de ansatte kan svekkes.

- De gangene vi ser at det kan være direkte uheldig med vennskap på jobben, er når den ene er leder for den andre. Uansett hvor profesjonelt man opptrer, så vil omgivelsene ofte tolke det som et problem. Kolleger lurer på om de snakker jobb og påvirker beslutninger utenfor de vanlige arenaene, eller om noen favoriseres, sier Langva.

TAR MED JOBBEN HJEM: Tilbringer du tid med kolleger på fritiden, kan det føre til at du aldri får helt fri, mener psykolog og arbeidsrådgiver Gunvor Langva.
TAR MED JOBBEN HJEM: Tilbringer du tid med kolleger på fritiden, kan det føre til at du aldri får helt fri, mener psykolog og arbeidsrådgiver Gunvor Langva. Foto: FOTO: Privat

Sjekkearena nummer én

Enda mer komplisert blir det om vennskapet utvikler seg ytterligere. Til tross for at åtte av ti, ifølge den svenske Work-Life-undersøkelsen er positive til kjærlighet på jobb, kan det by på problemer.

- Blir man svært gode venner, kan det skli over i et kjæresteforhold. Og da har det med habilitet å gjøre. Blir du leder eller mellomleder for en du har et nært forhold til, kan det bli komplisert, og det kan føre til at folk velger å slutte i jobben, sier Tryti.

Jobben sies nemlig å være en av våre aller viktigste sjekkearenaer, og også et sted der de som bedrar partneren sin, ofte møter den andre.

I den svenske undersøkelsen, der 15 prosent svarte at de hadde vært i et forhold med noen på jobb, kommer det også frem at kun 7 prosent av arbeidsplassene har regler når det gjelder kjærlighetsforhold på jobb. 24 prosent av arbeidsgiverne mener det er uskrevne regler rundt dette på deres arbeidsplass. Tryti forteller at forholdene vi har til kolleger i dag er friere enn tidligere.

- Det er mye kjæresteforhold på jobb, enten man er i et forhold fra før eller ei. Da blir det vanskelig når det ikke funker likevel. Det er ikke lett å sitte på ledermøte etterpå da, sier Tryti.

- Man tilbringer mye tid på jobb sammen med sine kollegaer. Tette vennskap som stort sett dyrkes på jobb, kan ha potensialet til å utvikle seg til noe mer, sier hun.

- Det er ikke få julebord eller firmaturer som ender med at det som egentlig var et jobbvennskap ender opp med ødelegge det som var en velfungerende familie.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning