Seksuell nytelse

Menn, nyter eller yter dere i senga?

- Om menn tenker litt mer på partners nytelse i stedet for å storme mot målet, gir det økt nytelse også for dem.

MENN MÅ NYTE MER: Det mener i hvert fall mannsforskere. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
MENN MÅ NYTE MER: Det mener i hvert fall mannsforskere. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Sexologens tips

- Jeg foreslår en form for turtaking, der paret i en periode bytter på å være den aktive og passive - ytende og nytende part - fullt og helt, med fokus kun på den enes nytelse av gangen. Gjerne type «annen hver gang». Du kan øve opp sin egen nytelse både gjennom å bare motta og bare gi, på samme måte som begge «posisjoner» også lærer oss noe om det å gi - yte - nytelse til den andre. Turtakingen og «eksklusiviteten» tydeliggjør og forsterker dette, sier Dagfinn Sørensen, psykolog og spesialist i klinisk sexologi (NACS).

Forestillingen om at mannen skal være mest aktiv i sengevalsen, preger oss fremdeles.

Det mener i det minste tre menn som har skrevet fagbøker om menn.

Menn bør nyte, ikke yte

- Jeg må stadig minne menn om å nyte og ikke yte, sier Dagfinn Sørensen, psykolog, sexolog og bokaktuell med «Om menn og mus» (Cappelen Damm, 2015), og påpeker at dersom menn tenker litt mer på partners nytelse i stedet for å storme mot målet, gir det økt nytelse også for dem.

- Mitt råd vil være at menn prøver å slippe på det at de alltid skal prestere og være den aktive part, fordi det åpner opp for en mye større sensibilitet, sier Jørgen Lorentzen, mannsforsker, som har skrevet boken «Maskulinitet» og snakker om et meget problematisk kjønnet par i den seksuelle leken.

- Å rulle over på ryggen og være passiv, er kanskje ingen universaloppskrift på en dypere, mer omfattende eller intensiv lystopplevelse, men litt lave erotiske skuldre er ikke å forakte, sier filosof dr.art. Knut Kolnar, forfatter av bøkene «Mannedyret» og «Pornutopia». 

Aktive, «insensitive» menn

Det som skjer når mannen føler at han skal være den aktive, handlende part, er at nytelsen begrenses.

Ikke bare kvinnens, men mannens, da begge kjønn tjener på å ta ansvar for egen nytelse.

Lorentzen frykter at menn som går inn i rollen som den aktive, handlende part mister to ting:

- Menn kan miste evnen til å lytte til kvinnen; til hennes seksuelle uttrykk, ønsker og tilbakemeldinger, og samtidig miste en større bredde i sin egen sensitivitet, sier Lorentzen.

Nytelse, ikke ytelse

Sørensen, som ofte har sagt at menn bør være mindre opptatt av ytelse og mer opptatt av nytelse, er enig med Lorentzen.

- Jeg er også opptatt av at norske heterofile par bør utforske seksualiteten sin mer, og utfordre seg selv og hverandre på det tradisjonelle aktiv-passiv mønstret. Det gir mer nytelse for begge, sier Sørensen.

- Jeg pleier også å si at menn bør være noe mer opptatt av partner sin nytelse og litt mindre av sin egen. Kvinner bør derimot være noe mindre opptatt av partner sin nytelse og litt mer opptatt av sin egen, sier sexologen.

Litt lavere erotiske skuldre

Å rulle over på ryggen og være passiv, trenger likevel ikke å være veien til en dypere, mer omfattende eller intensiv lystopplevelse, ifølge filosof dr.art. Kolnar.

- Litt lave erotiske skuldre derimot, tillit til verden, humor, selvironi, empati og erotisk arbeidsmoral, det kan være erotiske innertiere, sier Kolnar.

Ifølge filosofen er empati som solen, som åpner kroppene innenfra og gjør dem sensitive og mottagelige. Erotisk arbeidsmoral gir respekt, skaper tillit og kan gi erotiske overraskelser av episke dimensjoner.

- Og bak det hele – en seksuell nysgjerrighet begge parter opplever eierskap til, sier Kolnar.

Kulturelle stereotypier

Kolnar forklarer at kulturen har noen innarbeidede skript, selv om den hele tiden er i forandring og normalitetsgrensene er i endring, sammen med kravene til kropp og forventningene om tilfredsstillelse.

- Et grunnleggende skript har vært at mannen er den aktive, den som tar det erotiske initiativet, legger til rette og bestemmer rammene for den seksuelle settingen, mens kvinnen er den passive, hvis lyst vekkes av mannens begjær, sier Kolnar.

- Det skal ikke mye fantasi til for å se at dette er et skript med noe morkne kulturelle fester, som tiden, på vår del av kloden, er i ferd med å løpe fra, sier han.

De kulturelle stereotypiene har likevel ulike fester i oss. De gir ulike gevinster og forskjellige ubehag.

Aktiv, passiv eller midt i mellom?

Så hvem får hva ut av hverandre på hvilken måte? Og hvordan kan lysten dyrkes bedre frem?

Vi har ulike erotiske repertoarer til rådighet, ulike sinn, kropper, sensibiliteter, som skal passe, for ikke å si smelte sammen med en annen. Hvordan skal det gjøres?, spør Kolnar.

- Skal du være aktiv eller passiv, - handlende eller den det blir handlet med, - noe midt i mellom eller noe helt annet?, utfordrer Kolnar.

Mulighetene ser ut til å være uendelige, gitt at du har et visst erotisk pågangsmot og en smule seksuell fantasi og utforskertrang.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning