Lynnedslag:

Ikke gjør dette når det lyner

13 ting du bør unngå i tordenvær.

PASS DEG: Blir du først truffet av lynet, kan det være for sent. Ta noen forholdsregler.
PASS DEG: Blir du først truffet av lynet, kan det være for sent. Ta noen forholdsregler. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

Fakta om lynnedslag:

- Lyn er en gnist som utløses ved at det har oppstått store elektriske spenningsforskjeller i atmosfæren: mellom jordoverflaten og en tordensky, mellom to tordenskyer eller inne i en og samme tordensky.

- Det er når lynet treffer jordoverflaten at farlige situasjoner kan oppstå. Lynet vil alltid velge den korteste veien. Det er derfor alltid det høyeste punktet under skya som er "det utsatte stedet".

- Om sommeren lyner og tordner det mest i Agder, Telemark og på Østlandet, mer i innlandet enn ved kysten.

- Vintertordenvær forekommer over hav og langs kysten, fra Lindesnes i sør til Finnmark i nord.

- I gjennomsnitt slår lynet ned melloom 100 000-120 000 ganger i Norge i året.

- Kongo har den tettest konsentrasjon av lyn i verden.

Kilder: Meterologileksikonet, Frank Dahlslett og Guiness World Records

Sensommeren og begynnelsen på høsten er høysesong for lynnedslag.

Og selv om det kan være dramatisk og flott å se på, kan det være skremmende hvis det kommer altfor nære.

Lynnedslag er ikke noen vanlig måte å dø på for nordmenn, selv om det har forekommet også her. Flere er blitt skadet, og i tillegg har lynet skylda i en rekke bygningsbranner hvert år.

Skader etter lynnedslag

Blir du truffet direkte, er sjansene små for å overleve. Men ifølge Bo Veiersted, overlege og forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, er det ikke så vanlig å bli truffet direkte av lynet.

- Som regel slår det ned i nærheten, noe som fører til stor strømmengde i området rundt nedslaget. Strømmen kan dermed gå opp i et menneske gjennom jorda. Dette er fortsatt store energimengder, men ikke så store som om man blir truffet direkte, sier Veiersted.

- Man kan få hjertestans, pustestans eller indre forbrenninger. I tillegg kan man få ytre forbrenninger, fordi man er i nærheten av høy temperatur, sier han.

Mange opplever akutte plager som svimmelhet og kvalme. Du kan også få andre typer skader, som øyesykdommen grå stær, etter store energimengder gjennom kroppen, eller kraftig lyspåvirkning.

- Vær oppmerksom på at strømulykker kan gi nerveskader over tid. Det er også større risiko for å utvikle muskel- og skjelettlidelser om du har fått store mengder strøm gjennom kroppen, sier Veiersted.

Oppsøk lege ved sykdomstegn

Hvorvidt man bør oppsøke lege eller ikke etter lynnedslag varierer.

- Om det er sjokket eller lyden fra lynet som har slått deg i bakken, da er ikke det nødvendig. Men om du føler deg påvirket på noen måte, ved at du føler kvalme, føleforstyrrelser i armer og ben, hodepine eller andre smerter, da bør du kontakte lege, sier Veiersted.

Det er ikke farlig å ta på folk som er blitt truffet av lynet. De blir utsatt for store energimengder, men når lynet er borte, er også strømmen borte.

- Om du er endel av en strømkrets, da er det noe annet. Da er det vanskelig å få vedkommende vekk fordi du selv risikerer å bli en del av strømmen. Men det er ikke tilfelle med lyn, sier Veiersted.

Utfør vanlig førstehjelp

Dersom du opplever at noen du er i nærheten av blir truffet av lynet, utfør førstehjelp etter vanlige kriterier.

- Fortsett gjerne med hjerte-lunge-redning litt lengre enn ellers. Strømmen lammer pustesenter og hjertefunksjoner, men vi ser at om man holder på litt lengre, kan det komme i gang igjen, sier Veiersted.

Menn mest utsatt

Ifølge amerikansk statistikk er mer enn 80 prosent av de som dør av lynnedslag menn.

- Menn er mer uforsiktige enn kvinner i tordenvær, sier John Jensenius ved amerikanske National Weather Service til L.A. Times, ifølge yr.no.

Halvparten av de drepte har ifølge L.A. Times bedrevet fritidsaktiviteter utendørs når de har blitt rammet.

- Det ser ut som om menn er mindre lystne på å avslutte den aktiviteten de holder på med, som ulike typer sport, sier Jensenius.

UTSATT: Menn er mer utsatt enn kvinner, og mange lynulykker skjer på golfbanen.
UTSATT: Menn er mer utsatt enn kvinner, og mange lynulykker skjer på golfbanen. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no

Dyr mer utsatt enn mennesker

Mange dyr søker ly under trærne når det er uvær. Det kan bli fatalt.

Dyr som sauer og kyr har relativt stor avstand mellom bena, og er de riktig uheldige, kan de fungere som en liten kortslutning, og bli del av en strømkrets, ved at strømmen går opp i forbeina, ut i bakbena og gjennom jorda opp igjen til forbena.

- Det kan også skje med mennesker. Stå med bena samlet og hendene i lomma, oppfordrer Frank Dahlslett, forsker i Sintef Energi.

Ifølge Guiness World Records er 68 det største antall buskap drept at et enkelt lyn. I 2005 hadde de 68 kuene søkt tilflukt under et tre i New South Wales, Australia, da lynet slo ned.

Ikke gjør dette hvis det lyner:

1. Ikke vær ute

De aller fleste som omkommer som følge av lynnedslag, befinner seg utendørs. Av 29 registrerte dødsfall etter lynnedslag i USA i 2010, befant samtlige seg utendørs, ifølge statistikk fra National Weather Service.

- Innendørs har du tak over hodet. Lynet vil følge metalliske gjenstander i huset, for eksempel en takrenne isteden for å slå ned i deg, sier Dahslett.

Likevel hender det folk omkommer også innendørs. Dahlslett forteller om en norsk dame som omkom da det slo ned i pipa i huset hun befant seg i. Men stort sett er vi altså trygge så lenge vi har en metallkonstruksjon over oss.

2. Ikke stå ved vinduet

- Glasset kan eksplodere når lynet slår ned, derfor bør man ikke oppholde seg ved vinduet, sier Frank Dahlslett.

KAN KNUSE: Ikke bli stående ved vinduet og se på lynet, ruter kan knuse ved lynnedslag.
KAN KNUSE: Ikke bli stående ved vinduet og se på lynet, ruter kan knuse ved lynnedslag. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no

Du bør heller ikke oppholde deg i døråpninger.

3. Ikke vær i nærheten av metallkonstruksjoner

Unngå strømførende ledninger og metallrør i huset. Disse kan lede strømmen ved et lynnedslag i huset, og skade en person som for eksempel ligger i badekaret eller står i dusjen, skriver Meteorologisk Institutt på Metlex.

Av samme grunn bør du holde litt avstand til veggen.

4. Ikke snakk i telefonen

Ikke bruk fasttelefonen. Et lynnedslag i nærheten kan følge telefonledningen og gi en lydimpuls i telefonapparatet som i verste fall kan skade hørselen, skriver Meteorologisk Institutt.

5. Ikke trekk ut støpsler

Å trekke ut støpsler av elektriske apparater kan redde flatskjerm og PC fra skader. Men for å unngå støt bør du du trekke ut støpslene før uværet kommer.

- Det kan slå ned en kilometer unna, og overspenninger som dannes i elnettet kan føre til skader, forteller Dahlslett.

Lyn kan skade boligen din:

Her er noen forholdsregler for å unngå at lynet skader bolig- eller inventar:

- Trekk ut stikkontakter fra elektriske apparater, helst før det begynner å lyne. (Se punkt 5 i hovedsak)

- Monter overspenningsvern. Det reduserer mulighetene for skader fordi vernet raskt fører spenningen til jord. Overspenningsvern monteres i sikringsskapet av en autorisert installatør.

- Monter pluggvern på TV, PC eller andre særlig følsomme elektriske apparater. Disse beskytter mot små rester som overspenningsvernet ikke har tatt vekk. Pluggvern monterer du selv, og husk at kontakten må være jordet.

- Får du skade på gjenstander under et uvær, er det lurt å kontakte elektriker som kan kontrollere hele huset.

- Skader etter lynnedslag erstattes hvis du har en hjem/villa-forsikring. Skadene dekkes under brannforsikringen som er en obligatorisk del av hjem/villa-forsikringen.

Kilde: FNO og Tryg Forsikring

6. Ikke opphold deg i nærheten av elektriske apparater

Ifjor omkom en svensk mann etter å ha blitt truffet av lynet mens han lå og sov på en oppblåsbar madrass med eldrevende luftpumper. Småbarnsfaren var fremdeles i live da redningsmannskapet ankom stedet, men han døde i ambulansen på vei til sykehus, melder TV2.

Strømførende ledninger kan lede strømmen ved et lynnedslag i huset.

7. Ikke fyll drivstoff på bil eller båt

- Når det lyner, og rett før, blir lufta full av elektrisk spenning. Bensin kan derfor eksplodere, forklarer Dahslett.

8. Ikke vær i båt

Ifølge Dahlslett har større båter ofte med seg metallvaiere de fester på utsiden av båten når det lyner, slik at lynet skal ledes i sjøen og ikke i skroget. Han forteller om en kamerat som opplevde at lynet slo ned i seilbåten hans. Heldigvis var han ikke i båten da det skjedde.

- Lynet fulgte masta og laget hull i skroget slik at den sank, forteller Dahlslett.

I en liten båt har du ingen beskyttelse mot været, og du er høyeste punkt på vannet.

- Det er bedre å komme seg på land, sier Dahlslett.

9. Ikke bad

Ute i vannet er hodet høyeste punktet, og kan være det punktet som lynet går igjennom på sin vei til bakken (vannet).

- Kom deg snarest mulig på land dersom du bader i tordenvær, skriver Norsk Brannvernforening.

I BÅT: I små båter er du veldig utsatt ved tordenvær.
I BÅT: I små båter er du veldig utsatt ved tordenvær. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no

I 2007 mistet en amerikansk dykker livet da lynet slo ned i surstofftanken hans. I det mannen nådde overflaten, slo lynet ned, skriver Nettavisen.

10. Ikke vær på åpne sletter

Av samme grunn bør du unngå åpne sletter i tordenvær. Lynet vil søke høyeste punkt.

- Dersom det ikke finnes bygninger i nærheten, søk beskyttelse i en hule, grøft eller forsenkning i terrenget, eller legg deg ned på bakken, skriver Norsk Brannvernforening.

Opplever du at håret begynner å reise seg på hodet ditt, er det like før det slår ned i deg, eller rett ved siden av.

- Krøk deg sammen, oppfordrer Dahlslett.

Bilen er tryggest

Det tryggeste stedet du kan oppholde deg når det lyner er i bilen, mener Frank Dahlslett i Sintef Energi.

- Bilen er et metallisk bur, og elektrisiteten vil vandre på utsiden, sier han.

Ifølge Dahlslett er det en allmenn oppfatning at det er dekkene som isolerer, men det stemmer altså ikke.

11. Ikke dra på golf- eller fisketur.

Av samme grunn bør du unngå å spille golf i tordenvær. I mai 2009 omkom en 69-år gammel dansk mann mens han spilte golf, skriver Adresseavisen

Det er en oppfatning at lynet lettere slår ned i metall som golfkøller og fiskestenger, men det er ikke sant.

- Metall leder strøm, men det tiltrekker seg ikke strøm, sier Dahslett.

Han tror nok det heller har sammenheng med at de ofte befinner seg i åpent landskap, når golfspillere viser seg å være særlig utsatt for lynnedslag.

12. Ikke vær på fjell- eller bakketopper

I 2006 døde en 21-åring som var på fottur med familien i Sør Fron-fjellet i Gudbrandsdalen. Hele følget på fem ble slått i bakken, 21-åringen ble truffet direkte, og døde momentant.

- De har ikke beveget seg på utsatte steder og var i et dalføre da lynet slo ned, skriver Aftenposten

For å lettere kunne unngå ulykker på turen, sjekk værvarselet grundig før du legger i vei.

13. Ikke vær i nærheten av høye, enslige trær.

I 2009 ble en utvekslingsstudent i Follo truffet av lynet mens han søkte ly for tordenværet under et høyt tre. Ingen er sikre på om mannen ble truffet av lynet direkte, eller om han har fått støtet gjennom bakken, men 32-åringen var helt livløs da medstudentene styrtet bort til treet etter lynnedslaget, skriver Østlandets Blad.

Studenten ble fraktet til Ullevål, der han 10 dager senere døde av skadene han fikk i nedslaget.

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

Les også:

LY: Ikke still deg under enslige, høye trær.
LY: Ikke still deg under enslige, høye trær. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no

Åtte tegn på at du har et helseproblem

Det farligste du gjør i utlandet

11 ting du må vite om flåtten

Lemen farligere enn ulv og bjørn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning