Slik tegner du avtale med et treningssenter

Dette må du sjekke i kontrakten

Det finnes få klagemuligheter, så vær kritisk når du tegner avtale med et treningssenter.

TRENINGSKONTRAKT: Det gjelder å ha blikket stivt festet på avtalevilkårene når man inngår kontrakt med et treningsstudio.
TRENINGSKONTRAKT: Det gjelder å ha blikket stivt festet på avtalevilkårene når man inngår kontrakt med et treningsstudio. Foto: Foto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Visste du at Elixia krever sykmelding hvis du vil fryse medlemsskapet? Eller at Sats fortsetter å fakturere deg etter utløpet av bindingstiden på ett år, dersom du ikke sier opp kontrakten før det er gått ti måneder?

Les avtalen nøye

Dette er bare to av spissfindighetene i kontraktene til Norges største treningssenterkjeder.

Klikk har tidligere gitt deg tips til hvordan du kan velge riktig treningssenter. Vi har også skrevet om hvor du finner den rimeligste, personlige treneren.

For begge deler er det viktig at du sjekker kontrakten nøye, særlig avtalen med treningssenteret.

Fri avtalerett

Forbrukerrådet har utarbeidet en liste på sju punkter over hva du bør være oppmerksom på når du inngår en avtale med et treningssenter. Vi har sammenlignet denne med vilkårene til største treningskjedene, Sats og Elixia.

- Det er fri avtalerett på området, derfor råder vi folk til å lese kontraktene nøye og være spesielt oppmerksom på punktene om bindingstid og oppsigelse, sier rådgiver hos Forbrukerrådet Martin Skaug Halsos til klikk.no.

Sjekk avgifter og gebyrer

Ifølge Forbrukerrådet skal prislister være oppslått i treningslokalene.

Dersom det er krav om at du går inn på en autogiro-avtale, er det viktig å være klar over at dette også må avtales mellom deg og banken.

Bindingstid: maks ett år

Rådet fra Forbrukerrådet er å styre unna bindingstider på mer enn ett år.

Etter at bindingstiden har løpt ut, er det viktig hva som skjer etterpå. Det vanlige er at avtalen løper helt til man sier den opp selv.

- Forbrukerombudets oppfatning er at bindingstid på over ett år er å anse som urimelig avtalevilkår, utdyper Skaug Halsos.

Oppsigelse på mail er ok

Det skal ifølge Forbrukerrådet stå uttrykkelig i kontrakten hvordan man sier den opp. Selv om det ikke er krav om det, bør oppsigelsen skje skriftlig, av bevishensyn. En e-post er tilstrekkelig.

Anbefalingen er én måneds oppsigelsestid, men man bør sjekke kontrakten.

TRENINGSAVTALE: Før du setter i gang og svetter, er det viktig at du leser godt igjennom kontrakten.
TRENINGSAVTALE: Før du setter i gang og svetter, er det viktig at du leser godt igjennom kontrakten. Foto: Foto: Colourbox Skovdal og Skovdal

Frysing av avtalen: Sykmelding kan kreves

Ved sykdom eller andre forhold som gjør at du ikke får brukt treningssenteret en stund, er det rimelig at man slipper å betale for den perioden. Dette bør være med i avtalen.

Noen treningssentere krever faktisk sykmelding for å fryse medlemsskapet.

Kanskje det enkleste er å bygge treningsstudio hjemme? Les hvordan du gjør det!

Angrerett: Du skal få utlevert skjema

Det er svært få angremuligheter når kontrakten først er undertegnet. Det eneste er dersom avtalen ble undertegnet utenfor treningssenteret, utenfor "fast salgssted", som det heter. I slike tilfeller er det 14 dagers angrefrist.

Forbrukerrådet mener at man uansett bør sjekke om treningssenteret tilbyr prøvetime eller prøvemedlemsskap. De anbefaler også at man ikke binder seg opp til en lang avtale uten å kjenne tilbudet godt nok.

- Når det gjelder kjøp over internett, gjelder angrefristen på 14 dager, sier Skaug Halsos, som understreker at dersom man ikke blir forelagt et angrefristskjema, så forlenges angrefristen til tre måneder.

Nye åpningstider kan fristille deg

Ifølge Forbrukerrådet skal det mye til før man kan gå fra en treningsavtale. Men store forandringer, som for eksempel endrede åpningstider, kan gi et grunnlag. "Men fordi det ikke er klare regler på dette, må det derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle," skriver rådet.

- Dersom du ikke kommer til enighet med treningssenteret, er din eneste mulighet å bringe det inn for rettsvesenet, sier Skaug Halsos, som forteller at urimelig vilkår kan klages inn til Forbrukerombudet.

Ingen klageinstans

I andre sammenhenger finnes det en klagenemd, men ifølge Skaug Halsos har det ikke vært snakk om det når det gjelder treningssentre.

Det skyldes blant annet at beløpene er så små, og at det ikke har vært jobbet spesielt på området etter at Forbrukerombudet kom med sine retningslinjer i 2001.

Lite skiller Sats og Elixia

Klikk har gjennomgått vilkårene hos Elixia og Sats, som er de to dominerende kjedene i markedet. Ut fra Forbrukerrådets varskopunkter skiller det lite mellom de to kjedene.

Det kan være verdt å merke seg at Elixia krever at dersom du flytter permanent, må du bosette deg minimum 30 kilometer unna nærmeste Elixia-senter for at bindingstiden skal kunne brytes.

Elixia

Sats

Gebyrer1

Innmeldingsavg.: kr 890

Adm.gebyr.: kr 199

Fakt.gebyr ved vanlig

betaling: kr 25

Innmeldingsavg.: kr 400

Adm.gebyr.: kr 200

Fakt.gebyr: kr 50

Bindingstid

Minimum 12 md.

12 md.

Hva skjer når bindingstiden utløper?

Løpende avtale til den blir sagt opp

Løpende avtale til den blir sagt opp

Oppsigelse

1 md. oppsigelsestid

1 md. oppsigelsestid

Oppsigelse ved bindingstidens

slutt må skje senest etter 10 md.

Avtalefrys

Bare frys ved dokumentert årsak

Frys ved bl.a. sykdom og svangerskap

Angremuligheter

Ikke angitt

Angrefrist på 14 dager ved kjøp

utenfor salgssted

1 Både Elixia og Sats opererer med kampanjeperioder hvor både innmeldingsavgift og administrasjonsgebyr er satt til kr 0.

Les også:

Dropp Sats og Elixia - tren hjemme

Restitusjon etter trening

Øvelsene som strammer deg opp

Treningssenter bare for kvinner

Slik timer du mat og trening

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning