Sykemelding og egenmelding

- Jeg har inntrykk av at mange skylder på utbrenthet eller psykiske tilstander for å få sykemelding

Å være misfornøyd med jobben gir deg nemlig ikke rett til sykemelding.

TRIST: Det at livet føles litt tungt, gir ikke rett til sykemelding. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
TRIST: Det at livet føles litt tungt, gir ikke rett til sykemelding. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

For å ha rett til sykepenger, er det et krav at det er sykdom, skade eller lyte som er årsak til fraværet.

- Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden når du bruker egenmelding. Du har dermed ikke rett til sykepenger ved livets harde slag, men av og til kan du jo bli syk av dette også. Hvis du blir plaget av for eksempel søvnløshet, depresjon eller angst som følge av hendelser i livet, har du rett til sykepenger, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen.

Forståelsesfull arbeidsgiver

Opplever du at for eksempel samlivsbrudd, dødsfall i nærmeste familie eller problemer på arbeidsplassen gjør det vanskelig å utføre jobben, anbefaler Hermansen at du først tar en prat med arbeidsgiveren din.

- Det finnes regler for velferdspermisjon, og de fleste arbeidsgivere har forståelse for kortvarig fravær i slike situasjoner. Arbeidskonflikter er ofte spesielt vanskelige, men husk at slike konflikter ikke blir løst av at du holder deg borte fra jobben uten å snakke med arbeidsgiveren, sier hun.

Kun egen sykdom

Allmennlege Stian Ødegaard Melcher på Volvat bekrefter at en sykdom ikke nødvendigvis må være fysisk for at du skal kunne ta en egenmeldingsdag med god samvittighet.

Du har rett til permisjon fra jobben i forbindelse med

 • Svangerskapskontroller
 • Fødsel
 • Adopsjon
 • Overtakelse av fosterbarn
 • Amming
 • Tilvenning i barnehage
 • Følge barn første skoledag
 • Barns sykehusbehandling
 • Barn og barnepassers sykdom (10 dager i året per forelder, 15 ved flere enn to barn)
 • Pleie av nærstående ved livets sluttgase
 • Nødvendig omsorg for pårørende
 • Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år
 • Dødsfall eller alvorlig sykdom i nær familie
 • Deltagelse i begravelse innen nærmeste familie
 • Undersøkelse hos lege eller tannlege

Kilde: Lovdata

- Psykiske lidelser er absolutt å regne på lik linje med fysisk sykdom og kvalifiserer for både egenmelding og sykemelding, sier han.

Dersom du har sykt barn eller sykdom i nær familie er det imidlertid annerledes.

I disse tilfellene er det ifølge Tjenesteavdelingen hos NAV ikke grunnlag for å benytte egenmelding eller sykemelding, da rett til sykemelding kun gjelder ved egen sykdom.

Basert på tillit

- Jeg opplever at mange pasienter som enten er misfornøyd med arbeidsplass eller har en konflikt på jobben, kommer og ber om sykemelding, men det er det i utgangspunktet ikke grunnlag for. Disse konfliktene bør løses på arbeidsplassen lokalt, eventuelt bør pasienten vurdere å finne annet arbeid dersom det ikke lar seg løse, sier Melcher.

I denne perioden er det altså ikke anledning til å sykemelde en arbeidstaker.

- Jeg har imidlertid inntrykk av at mange da skylder på utbrenthet eller psykiske tilstander for å få sykemelding, og her kan det være vanskelig å skille de pasientene som virkelig har ME, utbrenthet, asteni eller en annen reel, psykisk lidelse fra de som ikke ønsker å jobbe eller er i en konflikt de ønsker å vike unna, sier han.

Han mener dette i prinsippet er en stor utfordring for legen i praksis.

- Vårt helsevesen er bygget på tillit, og legen skal i utgangspunktet tro på det pasienten forteller, sier han.

Sykdom eller skade

NAV bekrefter at verken skilsmisse eller konflikt på arbeidsplassen gir rett til sykemelding i seg selv, men at det vil kunne gi rett til sykepenger dersom det fører til en sykdom i medisinsk forstand.

Det må altså foreligge en sykdom eller skade, og det er heller ikke nok at du er arbeidsufør.

Det må også vurderes om det er muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen slik at en sykemelding kan unngås.

Avventende sykemelding

Du trenger med andre ord ikke alltid å ta turen til legen for å ta fri fra jobben.

- Legens oppgave er først og fremst å vurdere pasientens fysiske og psykiske helse, og dermed vurdere arbeidsevnen fra dag til dag i forhold til pasientens arbeidsoppgaver, sier Melcher.

Han legger til at det i en del tilfeller også går an å benytte avventende sykemelding, der man stiller krav til arbeidsgiver om å gjøre tilpasninger på arbeidsplassen.

Det kan for eksempel dreie seg om anskaffelse av ståpult på kontoret til en ansatt med vond rygg, eller at en snekker får muligheten til å gjøre kontorarbeid etter å ha brukket beinet.

Ulik toleransegrense

Når det gjelder sykdom for øvrig, finnes det ifølge Hermansen ikke noe enkelt svar på når du faktisk bør holde deg hjemme fra jobben.

Noen trosser gjerne både feber og influensa og går på jobb, mens andre syns litt snørr er god nok grunn til en egenmeldingdag.

- Vi har forskjellig toleransegrense, og hvordan vi har det ellers i livet vil også ha innvirkning på hvor mye vi syns vi kan takle. Generelt kan jeg imidlertid si at det å høre til et sted og være i aktivitet er bra for helsen. Føler du at du er i stand til å gjøre jobben din, ser jeg derfor ingen grunn til at du skal være hjemme selv om du føler deg litt syk, sier hun.

Også Melcher mener det kan være greit å heve terskelen for å være hjemme noe.

- En lett vinterforkjølelse med litt snufsing og fravær av feber syns jeg de fleste kan bite i seg, sier han.

Ta en paracet

Noen ganger kan også litt febernedsettende medisin være alt som skal til for at du kommer deg gjennom arbeidsdagen.

- Dersom du har en kontorjobb, kan du også fint ta paracet og gå på jobben når du har litt feber. Dersom du har en mer fysisk krevende jobb, er det derimot ikke å anbefale, sier han.

Melcher legger til at du også må vurdere eventuell smitterisiko overfor de andre ansatte.

- Men dette avhenger naturligvis av hva du er smittet av, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen