Hvis du er sykmeldt, og ved slutten av sykepengeperioden fortsatt ikke er frisk og kan gå tilbake til arbeid, kan arbeidsavklaringspenger (AAP) være en aktuell ytelse, skriver nav.no.

Kort fortalt, kan arbeidsavklaringspenger på en måte kalles inntektssikring mens du prøver ut om du kan komme tilbake i jobb.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt

Formålet med arbeidsavklaringspenger er altså å sikre deg inntekt mens du får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak, eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe eller beholde arbeid.

- Det er viktig å søke om arbeidsavklaringspenger før sykepengene løper ut, for AAP kan tidligst gis fra det tidspunktet man søker, sier Anita Mølmesdal Sivertsen, fungerende seksjonssjef i seksjon for ytelsesfag i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (NAV)

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger, må du som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i en periode før du søker om ytelsen. Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden.

En kompleks ordning

Ordningen med arbeidsavklaringspenger har eksistert siden mars 2010, og erstattet de gamle ordningene med rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Fordi arbeidsavklaringspenger er en kompleks ordning som favner mange mennesker i mange ulike situasjoner, har vi skrevet en artikkel som vi håper på en god måte forklarer mange av de viktigste spørsmålene knyttet til ordningen.

Slik søker du om arbeidsavklaringspenger

For å søke om arbeidsavklaringspenger må du aller først registrere deg som bruker hos NAV på nav.no, eller ved å møte opp ved ditt lokale NAV-kontor.

Søknadsskjema for arbeidsavklaringspenger finner du du på nav.no. Der skal du også finne en skjemaveileder, som hjelper deg med å vite hva slags vedlegg og dokumentasjon du må legge ved søknaden din.

Oppdager du feil?

Fordi slike ordninger stadig er i endring, vil vi veldig gjerne at du sender en mail til journalisten dersom du oppdager feil, regler som er blitt endret eller liknende. Ta også kontakt dersom det er noe vesentlig du savner i artikkelen.

Vi presiserer at dersom du har spesifikke spørsmål om din egen NAV-sak, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Under har vi sammenfattet svar på en rekke spørsmål om arbeidsavklaringspenger:

Les hele saken
Les alt om:

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!