Føler du deg deppa? Tren!

Trening hjelper mot depresjon

Hvis du føler deg deprimert, kan det hjelpe å trene.

TREN DEG GLAD: Fysisk aktivitet hjelper mot depresjon
TREN DEG GLAD: Fysisk aktivitet hjelper mot depresjon Foto: Foto: K. Sekulic/Crestock
Publisert Oppdatert

Undersøkelser viser at fysisk aktivitet er et godt alternativ til tradisjonell behandling av milde til moderate former for depresjon.Fysisk aktivitet kan også være nyttig ved kronisk tretthetssyndrom, panikklidelse, generalisert angstlidelse, schizofreni, konversjonslidelser, kroniske smertetilstander og alkoholisme.

Depresjon, vanligere enn vi tror

Rundt halvparten av oss vil i løpet av livet få en psykisk lidelse i form av depresjon, angst, eller misbruk av rusmidler. Enda flere vil få stressreaksjoner og psykisk besvær, som ikke kvalifiserer til noen psykiatrisk diagnose. Den vanligste behandlingen ved depresjon og angst er samtaleterapi og medikamenter. Det mange ikke vet er at fysisk aktivitet ofte kan ha like god effekt.

Trening gir overskudd

Etter en treningsøkt får vi en følelse av velvære. Mange som begynner å trene opplever dessuten at de får bedre selvfølelse, antakelig fordi de får et bedre forhold til sin egen kropp. Fysisk aktivitet kan også gi bedre søvn, og gi omtrent samme reduksjon av muskelspenning som ved å bruke muskelavslappende medikamenter.

Tren deg glad

Flere undersøkelser viser at de som er fysisk aktive har mindre risiko for å utvikle depresjon enn fysisk inaktive. Det viser seg også at fysisk aktivitet kan gi like stor reduksjon av depressive symptomer som samtaleterapi og antidepressiva ved milde til moderate former for depresjon. Regelmessig fysisk aktivitet kan muligens også redusere faren for tilbakefall hos pasienter som er blitt vellykket behandlet for depresjon Ulike former for fysisk aktivitet ser ut til å ha likeverdig antidepressiv effekt.

Det er lansert mange hypoteser som forsøker å forklare hvordan man kan påvirke den mentale tilstand med fysisk aktivitet, men man har foreløpig ikke en fasit på dette. Kanskje kan det være en kombinasjon av flere faktorer.

Under intens fysisk aktivitet stiger kroppstemperaturen ca. 1 °C, og noen mener at dette i seg selv kan gi en psykologisk gunstig effekt. Andre mener at den positive effekten trening har på psyken skyldes at konsentrasjonen av endorfiner, kroppens egenproduserte morfinliknende stoffer, stiger under hard fysisk aktivitet. Ved dype depresjoner reduseres nemlig hjernens innhold av serotonin og noradrenalin. Dyreeksperimentelle studier har vist at intens fysisk aktivitet øker hjernens innhold av disse stoffene, og man har tenkt at det samme kan skje hos mennesket.

Selv om man ikke med sikkerhet kan si hvorfor trening har en positiv innvirkning på psyken, vet vi at fysisk aktivitet kan være effektivt både i behandling og forebygging av psykiske lidelser. Siden trening er et enkelt, billig og lett tilgjengelig tiltak sammenliknet med andre behandlingsmetoder, bør det helt klart fokuseres mer på fysisk aktivitet i behandling og forebygging av psykiske lidelser.

Kilde: Martinsen EW (2000). Fysisk aktivitet for sinnet helse. Tidsskr Nor Lægeforen 25 (120):3054-3056.

FINN ROEN: Trening gjør deg glad og fornøyd
FINN ROEN: Trening gjør deg glad og fornøyd Foto: Foto: K. Sekulic/Crestock

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning