Kreft

Høyt utdannede får oftere brystkreft

Mens kvinner med høy utdanning får brystkreft, rammes kvinner med lavere utdanning av kreft i lunge, nyre eller livmorhals.

DRIKKER MER: Kvinner med høy utdanning drikker mer enn dobbelt så mye som kvinner med lavere utdanning. Økt alkoholkonsum betyr økt kreftfare.
DRIKKER MER: Kvinner med høy utdanning drikker mer enn dobbelt så mye som kvinner med lavere utdanning. Økt alkoholkonsum betyr økt kreftfare. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert
NYE FUNN: Forsker Tonje Braaten jobber på institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.
NYE FUNN: Forsker Tonje Braaten jobber på institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Si meg hvor lang utdanning du har, og jeg skal fortelle deg hvilken krefttype du får...

Den norske forskeren Tonje Braaten har funnet nye svar på hvilke forskjeller som gjør at kvinner med høy utdanning oftere får brystkreft, mens kvinner med lavere utdanning oftere får kreft i lunge, nyre og livmorhals.

Les mer i Pasienthåndboka:

Brystkreft

Lungekreft

Nyrekreft

Livmorhalskreft

- Drikker mer

- Når høyt utdannede rammes av andre kreftformer enn dem med lav utdanning, er det ikke utdanningen i seg selv som er avgjørende, men livsstilen og vanene i den sosioøkonomiske gruppen de tilhører.

- Det viser seg at kvinner med høyere utdanning drikker dobbelt så mye som kvinner med lavere utdanning, sier Tonje Braaten til klikk.no.

Kvinnene som er sammenlignet har minst fem års skolegang på høyere nivå, mens de lavt utdannede i denne sammenhengen er de som ikke har studert etter grunnskolen.

Over tre flasker sprit mer

I en forskningsartikkel publisert i Tidsskrift for den norske legeforening kommer det frem at kvinner med universitetsutdanning drikker 68 prosent mer alkohol per år enn kvinner med grunnskoleutdanning. Forskjellen betyr så mye som tre og en halv helflaske med 40% sprit. Tallene er samlet inn mellom 1993 og 2000.

Omregnet til antall helflasker (0,7 liter) 40 % sprit drakk kvinner i gjennomsnitt seks flasker per år.

Les også: Advarer mot smertestillende dagen derpå

Lavere BMI

Fra før av er det kjent at kvinner med høy utdanning har færre barn, føder første barn senere og har lavere kroppsmasseindeks enn andre kvinner. Alle disse faktorene gir økt risiko for brystkreft.

Les også:

Kuler i brystet

Søvn beskytter mot brystkreft

Nå viser det seg altså at høyt utdannede drikker mye mer enn sine medsøstre med lavere utdannelse. Og med alkoholen øker risikoen.

- Et så mye høyere alkoholforbruk gir like stor risikoøkning for brystkreft som sene og få barnefødsler, sier Braaten.

Les også: Christina Applegate 100 prosent frisk

Lavt utdannede røyker mer

Men om alkohol øker kreftfare for høyt utdannede, er det nikotinen som er den største risikofaktoren for lavt utdannede.

Det er nemlig mye større sannsynlighet for at du røyker hvis du bare har gjennomført grunnskolen.

- Røyking er den viktigste enkeltfaktoren for å få kreft. Desto høyere utdanning kvinnene har, desto mindre røyker de, sier Braaten.

FARLIG: Ikke bare øker røyking risikoen for å få kreft, den gir deg også mindre sjanse til å overleve hvis du får kreft.
FARLIG: Ikke bare øker røyking risikoen for å få kreft, den gir deg også mindre sjanse til å overleve hvis du får kreft. Foto: Foto: Crestock

Flere dør

Forskeren har også funnet ut at røykere har mindre sjanse for å overleve dersom de får kreft.

- De som røyker har generelt dårligere sjanse til å overleve. Dette gjelder for flere typer kreft, men ikke alle, sier hun.

Hvorfor det er slik, kan hun ikke forklare.

- Vi har ikke nok kunnskap på dette området til å si akkurat hvorfor overlevelsen er dårligere for røykere, men vi ser sammenhengen, sier Braaten.

18 millioner fra EU

Tonje Braaten jobber med Kvinner og kreft-prosjektet. Nylig ble lederen av prosjektet, Eiliv Lund, tildelt 18 millioner kroner fra European Reserach Council (ERC), til forskning.

Han har valgt å bruke pengene til forskning på kvinner og kreft.

172.000 norske kvinner deltar i prosjektet og svarer på spørreundersøkelser.

- Vi har også hentet inn 50.000 blodprøver samt en rekke vevsprøver fra kvinnene, sier Tonje Braaten.

Datainnsamlingen startet ved Universitetet i Tromsø i 1991.

Nettopp fordi materialet er så bredt, valgte EU å støtte prosjektet. Nå skal Braaten være med i et team som blant annet skal forske på sammenhengene mellom gener og risikoen for kreft.

Les også: Rødvin motvirker aldring

Les mer på:

Klikk Helse

Klikk Gravid

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning