Quiz om Nav

Hva kan du om Nav?

Test deg selv med vår quiz.

Hvor mye kan du om Nav?

Start quizen

Publisert Oppdatert

De fleste av oss vil komme i kontakt med Nav i løpet av livet.

Nav forvalter støtteordninger som veldig mange omfattes av, som barnetrygd, alderspensjon, sykepenger og foreldrepenger.

Også mange som i perioder faller utenfor arbeidslivet på grunn av enten arbeidsledighet, sykdom eller skade, møter som regel også Nav gjennom ordningene med arbeidsavklaringspenger, dagpenger og uføretrygd.

Men hva kan du egentlig om Nav? Vi har laget en quiz med ti ulike spørsmål. Klarer du alle?

Prøv også disse quizene:

Hvor på kroppen sitter sykdommen?

Hvor mye kan du om flåtten?

Hvilken sykdom har kjendisen?

Vet du hva som er lov og ikke lov i utmarka?

Kan du de nye kjemikaliesymbolene?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning