Kjemikaliesymboler

Quiz: Vet du hva symbolene betyr?

Test dine egne kunnskaper her.

Vet du hva symbolene betyr?

Start quizen

Publisert Oppdatert

Tidligere var farlige kjemikalier markert med tegn i oransje og sort. De symbolene er gradvis blitt faset ut, og fra 1. juni i år skal alle farlige kjemikalier som settes på markedet, være merket med nye symboler.

Kjemikaliesymbolene like over hele verden

Dette er en internasjonal merking.

- Poenget med regelverket er at farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres på en forsvarlig måte, og at det skal gjøres likt over hele verden. Dette øker tryggheten når du handler i andre land, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet Marit Kjeldby i en artikkel på direktoratets hjemmesider.

Derfor bør du kunne symbolene:

Det er nyttig å vite hva de ulike symbolene betyr, man vet aldri når man kan trenge den kunnskapen.

- Det er dessverre altfor mange tilfeller der forbrukere, og særlig barn, får i seg farlige kjemikalier. De fleste ulykkene med kjemikalier i norske hjem kunne kanskje vært unngått om vi forbrukere hadde fått med oss informasjonen på emballasjen, sett på faresymbolene og lest advarselsteksten, sier Kjeldby i samme artikkel.

Lurer du på noe om helse og sykdom? Besøk Helseleksikonet.no

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning