Pensjon

Alt du trenger å vite om pensjon

Hvor mye får du å leve for når du går av med pensjon?

MER Å RUTTE MED: Med litt planlegging og fornuftig sparing får du mer å rutte med når du går av med pensjon.
MER Å RUTTE MED: Med litt planlegging og fornuftig sparing får du mer å rutte med når du går av med pensjon. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

- Når du er i arbeid eller har annen pensjonsgivende inntekt, tjener du opp alderspensjon fra folketrygden. Dette kan du gjøre frem til du er 75 år gammel, sier seksjonssjef i NAV Ole Christian Lien.

I tillegg til vanlig arbeid, regnes også foreldrepenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger fra folketrygden som pensjonsgivende inntekt.

- Du kan også få pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid, dersom du mottar uføretrygd eller hvis du har avtjent verneplikt i 2010 eller senere, sier han.

Finnes det virkelig folk som naver?

Nye regler

- I 2010 og 2011 reformerte Stortinget pensjonssystemet, bedre kjent som pensjonsreformen. Dette fikk store konsekvenser for mannen i gata, forteller forbrukerøkonom i Nordea Elin Reitan.

Før var det slik at de beste 20 årene i arbeidslivet lønnsmessig la grunnlaget for din pensjonsutbetaling fra NAV, men nå er det slik at alle år teller like mye.

- I praksis innebærer dette at hvis du velger å ta ett år med deltid, ja da blir det mindre penger inn på kontoen din hos NAV og dermed mindre i pensjon fra NAV, sier hun.

Vi lever lenger

Din totale pensjon er sammensatt av

  • Pensjon fra Folketrygden
  • Tjenestepensjon fra arbeidsgiver
  • Individuelle pensjonsordninger som du selv eventuelt etablerer

Kilde: Forbrukerøkonom i Nordea Elin Reitan

Hva er G?

Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.

Grunnbeløpet justeres hvert år.

I 2014 grunnbeløpet 88 370 kroner

Kilde: NAV

Utgangspunktet for pensjonsreformen er at du og jeg lever stadig lengre, og når levealderen øker, skal pensjonen fordeles over flere år enn tidligere.

Dette har dermed direkte innvirkning på hvor mye du får utbetalt i pensjon hvert år.

- Hvor lenge du velger å stå i arbeidslivet har også mye å si for din pensjon. Foruten at du tjener opp mer pensjon hvis du jobber lengre, gjør flere år i arbeid at din totale pensjonsbeholdning, altså din oppsparing hos NAV, fordeles på færre år, sier Reitan.

- Hvis du ønsker å få bedre oversikt over det samlede pensjonssystemet i Norge, kan du gå inn på www.minpensjon.no og lese mer, legger Ole Christian Lien til.

Her finner du også en pensjonskalkulatur som hjelper deg med å regne ut hvor mye pensjon det ligger an til du får når du slutter å jobbe.

Må ha tjent nok

Du kan altså begynne å ta ut alderspensjonen din når du er mellom 62 og 75 år gammel.

- For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du imidlertid ha tjent opp nok. Og det er viktig å være klar over at jo tidligere du starter å ta ut pensjonen, jo mindre får du utbetalt hvert år, sier Lien.

Du har for øvrig muligheten til å jobbe fritt ved siden av alderspensjonen uten at pensjonen blir redusert.

- Og du kan selv velge om du vil ta ut hel pensjon eller bare en del av den, sier han.

Dersom du vil ta ut deler av pensjonen, kalles dette gradert uttak.

Deler opp kapitalen

Du er ikke alene hvis du syns pensjon er et komplisert tema, og Reitan tror mange kvier seg for å sette seg inn i tingenes tilstand.

- Kort fortalt er din pensjon summen av det du tjener opp i Folketrygden. Både det du tjener opp fra arbeidsgiver, som kalles tjenestepensjon, og det du selv sparer, sier hun.

Hun forteller at alle som er født etter 1963 får 18,1 prosent av lønnen sin inn på sin pensjonskonto hos NAV. Denne oppsparingen starter når du begynner å jobbe - fra og med det året du fylte 13 år.

Man får oppspart 18,1% av lønn inntil 7,1 G - altså 627 427 kroner.

- Den dagen du skal gå av med pensjon, tar NAV frem din pensjonskonto og deler opp kapitalen på statistisk gjenstående levetid, sier hun.

Tjenestepensjon i privat sektor

Jobber du i privat sektor, har du i tillegg mest sannsynlig tjenestepensjon.

Noen begreper

Alderspensjon fra Folketrygden

Pensjon du får utbetalt fra NAV. Størrelsen på alderspensjonen påvirkes av hvor mye du har tjent, men alle er sikret minstepensjon.

Tjenestepensjon

Dette er den delen av pensjonen som arbeidsgiveren din finansierer.

Innskuddspensjon

Tjenestepensjonsordning i privat sektor der arbeidsgiver betaler inn en viss prosentsats av lønnen din til pensjonssparing.

Ytelsespensjon

Tjenestepensjon i offentlig sektor som sikrer 66 prosent av sluttlønn som pensjon for alle som har jobbet minst 30 år i offentlig sektor.

AFP - Avtalefestet pensjon

Privat sektor: Tilleggspensjonsordning som utbetales som et livsvarig pensjonstillegg.

Offentlig sektor: Førtidspensjonsordning som gjør at det er mulig å gå av som 62 åring.

Privat pensjonssparing

Sparing til pensjon på eget initiativ.

- I privat sektor har de fleste noe man kaller innskuddspensjon. Det vil si en pensjonsordning der arbeidsgiver innbetaler en på forhånd avtalt prosentsats av lønnen til den enkelte arbeidstaker, sier Reitan.

Ofte vil arbeidstakeren selv kunne velge hvilken investeringsprofil og hvilken portefølje disse midlene skal investeres i.

- Loven stiller et krav om at laveste innbetaling er to prosent av lønn over 1G og maks opptil 12G, sier hun.

Maks sju prosent

Frem til januar 2014 var den maksimale innbetalingen fra arbeidsgiver på en slik ordning fem prosent av lønn mellom 1 og 6G og åtte prosent av lønn mellom 6 og 12G, men disse satsene ble endret ved nyttår.

- Nå er regelen at man kan betale inn maks sju prosent av lønn fra første krone til 7,1G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1G og 12G, sier forbrukerøkonomen.

Totalt 66 prosent

I offentlig sektor er ting litt annerledes.

- Der har alle ansatte det vi kaller en ytelsespensjon. Her er det avtalt at alle ansatte skal ha 66 prosent av sluttlønn dersom de har jobbet i offentlig sektor, altså stat, fylkeskommune eller kommune, i minst 30 år, sier Reitan.

Dersom du for eksempel har vært ansatt i en offentlig bedrift i 30 år og går av med pensjon som 67-åring, vil pensjonen din fra Folketrygden og tjenestepensjon fra arbeidsgiver totalt utgjøre 66 prosent av sluttlønnen din.

- Noen få arbeidstakere i privat sektor har fremdeles en ytelsespensjon, men de aller fleste av disse er knyttet til en ytelsespensjonsordning som er lukket. Det betyr at nye ansatte i bedriften ikke kommer inn i denne ordningen, sier hun.

Mange blir sjokkert

Hvis du vil sikre alderdommen enda bedre, er det også mulig å spare pensjon på egenhånd.

Valg av pensjonsordning vil da avhenge av hvilke drømmer den enkelte ønsker å fylle pensjonisttilværelsen med når den tid kommer.

- Jeg tror imidlertid at det er svært få som har en klar oppfatning av hva de vil få i pensjon, og jeg tror mange vil bli sjokkert over hvor lite de får når de skal pensjonere seg, sier Reitan.

For i tillegg til at mange får mye mindre å leve for enn det de hadde som aktiv arbeidstaker, er det også mange som ikke har betalt ned huslån og annen gjeld når de blir pensjonister.

Spar tidlig

- Det betyr at reduserte inntekter ikke bare skal dekke løpende utgifter, men også betjene gjeld. Jeg vil derfor anbefale alle å spare pensjon privat, sier hun.

Hvor mye du bør spare, avhenger altså av hvilket liv du ønsker å leve den dagen du går av med pensjon, men også hva du makter å tjene opp via Folketrygden, eller NAV, og tjenestepensjon.

Tips

  • Tenk gjennom når du ønsker å pensjonere deg, og hvordan du ønsker å leve
  • Skaff deg oversikt over din pensjon: For å sjekke din egen pensjon anbefaler jeg deg til å besøke, blant annet minpensjon.no for å få en oversikt over hvor mye du har i oppsparte pensjonsmidler
  • Vurder å starte med privat pensjonssparing

Kilde: Forbrukerøkonom i Nordea Elin Reitan

I tillegg må du ta med i beregningen når du vil gå av med pensjon.

- Det er også verd å merke seg at jo tidligere man begynner å spare til pensjon, jo mindre beløp må man spare hver måned for å nå det beløpet man trenger å ha for å leve det livet man ønsker å leve, legger hun til.

Avtalefestet pensjon

Du har sikkert også hørt om AFP, eller Avtalefestet pensjon.

For å få AFP må du jobbe i en bedrift som er tilknyttet ordningen og har tariffavtale.

Hvordan ordningen fungerer vil så avhenge av om du jobber i privat eller offentlig sektor.

- I privat sektor er AFP blitt en tilleggspensjonsordning. Denne betales som en tilleggspensjon uavhengig av når du eventuelt måtte ønske å gå av med pensjon. Her kan AFP tas ut selv om du fremdeles står i full jobb, sier Reitan.

De eneste kravene med AFP i privat sektor er at du oppfyller opptjeningskravene. Det vil si at du har jobbet syv av de siste ni årene i en AFP-bedrift og at du ikke er ufør, men i arbeid.

Kan jobbe samtidig

- AFP kan tas ut fra du fyller 62 år, men mange i privat sektor tar den ut senere. Da blir den årlige ytelsen høyere fordi den skal deles på færre antatte leveår, sier Reitan.

Og ønsker du det, kan du altså fortsette å jobbe samtidig som du får AFP.

- Dette viser hvor fleksibel AFP-ordningen er i privat sektor. Det er imidlertid verd å merke seg at AFP skal reforhandles senest innen 2017, og at flere av de politiske partiene har signalisert at det er behov for endringer i dagens ordning da den ikke funger slik den opprinnelig var tenkt. Nemlig til førtidspensjonering, sier hun.

Ren førtidspensjon

I offentlig sektor fungerer AFP noe annerledes, og her er dette fremdeles en ren førtidspensjon.

- AFP i offentlig sektor er med andre ord en ytelse som utbetales mellom 62 og 67 år, sier hun.

Velger du å stå i jobb frem til du fyller 67 år og så går av, får du dermed ingen utbetaling fra AFP.

Velger du derimot å gå av når du fyller 62 år, vil AFP bli utbetalt fra m til du fyller 67 og du får utbetalt tjenestepensjon fra Folketrygden.

I hovedsak kan du ikke jobbe samtidig som du mottar AFP-utbetaling når du er i offentlig sektor.

Les også:

Slik bytter du fastlege

Ny ordning for uføretrygd fra 1.januar

Disse har ikke krav på ferie

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning