Psykopat

Dette avslører psykopaten

20 sjekkpunkter kan avsløre en psykopat.

PSYKOPAT: Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos deg selv, råder eksperter. Foto: thinkstockphotos.com
PSYKOPAT: Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos deg selv, råder eksperter. Foto: thinkstockphotos.com
Publisert Oppdatert

Mangelfull empati, dårlig selvinnsikt, ansvarsfraskrivelse og storhetstanker er typiske trekk hos en psykopat.

- En psykopat skylder alltid på partneren for problemer i forholdet og møter enhver diskusjon med det for øye å vinne den, har sosionom og familieterapeut Jan Olav Røed tidligere uttalt til Klikk.no.

Psykopaten sykeliggjør sine nærmeste med kommentarer som: «Du burde vært innlagt» og «Det er du som er gal og vanskelig».

- Det er ikke rart man er opptatt av å prøve å forstå hva man har fått inn i livet sitt, men jeg synes ofte det blir et overfokus på å prøve å forstå psykopaten. Det er ikke egentlig så konstruktivt å prøve å finne ut av han/hun, det er viktigere å finne ut av sitt eget liv og hva man finner seg i og ikke, sier psykolog Peder Kjøs.

Lov å takke nei

- Jeg får jo ofte brev og møter folk i terapi som er utsatt for de utroligste ting og som lurer på om han (partneren, red. anm.) er psykopat. Ja, det kan vel hende, men er det poenget? Hva gjør han med deg, hvordan får han deg til å føle deg og synes du det er okay? Har du en kjæreste som er voldelig, alt for selvopptatt, aldri tenker på deg, konstant juger - alt det som står på listen - er det en fyr man vil være sammen med? Det er veldig lov til å takke nei til det, mener Kjøs.

Han påpeker for øvrig at psykopater vel så gjerne kan være kvinner som dominerer og manipulerer mannlige eller kvinnelige partnere.

Les også: Symptomer på bipolar lidelse

Sammenlignes med edderkopper

Ifølge boken "Ut av psykopatens grep" er det viktig å innse at en psykopat aldri kommer til å forandre seg.

"Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos deg selv", råder forfatterne Aud Dalsegg og Inger Wesche.

- Jeg sammenligner ofte psykopater med edderkopper som spinner ofrene inn i sine nett. Når de vel er fanget, fortærer de dem. Fordi de ikke har noe dypere emosjonelt ståsted i seg selv, er de avhengige av relasjoner hvor de kan suge motparten tomme. Man kan kalle dem eksistensielle vampyrer, sier Inger Wesche til Bedre Helse.

- Og er han en psykopat, kom deg unna. Du kan ikke hjelpe ham ved å bare være snill nok eller ta han med i terapi, kom deg unna, tenker jeg, sier Peder Kjøs.

- Slår han deg og er forferdelig, så bør det være åpenbart hva man bør gjøre, men det er jo ikke bare alltid å gå heller. Man har boliglån og barn og sånn. Også lurer man så fælt på hva det er for noe, fordi det ofte er lettere å fokusere på det enn å ta tak der man burde ta tak - lettere å gruble over ham som et mysterium enn å se virkeligheten i øynene, sier Kjøs.

Les også: Tegnene på ADHD hos voksne

Omdiskutert begrep

I boken "Sjarmør og tyrann", utgitt i 2000 (Aschehoug) skriver Aud Dalsegg og professor i psykiatri Alv A. Dahl at de ekte psykopatene ikke er mange, men skadene de kan påføre sine omgivelser er så omfattende at de likevel utgjør et problem.

Begrepet "psykopat" har vært sterkt omdiskutert, blant annet fordi diagnostisering har vist seg å være vanskelig.

Fordi psykopater mangler sykdomsfølelse kommer de heller ikke inn i behandlingsapparatet, og blir dermed vanskelige å studere.

- Jeg mener at det er et blindspor å fokusere utelukkende på om han er psykopat eller ikke. Spørsmålet bør heller være: Er dette et okay parforhold for meg eller ikke? For noen ganger blir det med å finne ut om han er psykopat eller ikke en slags "Åja, da betyr det at jeg ikke er helt dum!". Det er jo vel og bra, men løsningen er jo ikke å finne ut noe mer om ham, løsningen er hva du gjør med ditt liv og samliv, sier Peder Kjøs.

Les også: Her er tegnene på at du har et alkoholproblem

Psykopat test

Robert D. Hare er kanadisk forsker og psykolog og er spesialist innenfor kriminelles psykologi. I sitt studie på psykopatologi ved University of British Columbia, har han utviklet Psychopathy Checklist (PCL). Den brukes til å diagnostisere tilfeller av psykopati og er nyttig for å forutsi sannsynligheten for voldelig oppførsel.

I faktaboksen finner du de 20 karaktertrekkene som er typiske for psykopaten. Se på hvert enkelt punkt i sjekklisten og sett 0, 1 eller 2 poeng.

Her er de 20 karaktertrekkene

Tenk gjennom hvert punkt og sett 0, 1 eller 2 poeng. Etterpå legger du sammen poengene.

1) Glatthet/overfladisk sjarm
2) Egosentrisitet/storhetsideer om egen verdi
3) Behov for impulser/lett for å kjede seg
4) Patologisk løgnaktighet/bedrageri
5) Bløffmakeri/manipulering
6) Manglende anger eller skyldfølelse
7) Manglende dybde av følelser
8) Ufølsomhet/mangel på empati
9)
Snyltende livsstil
10) Oppfarende/dårlig kontroll av sinne
11) Aktiv, seksuell adferd med flere partnere
12) Atferdsproblemer før fylte 12 år
13) Manglende realistisk langtidsplanlegging
14) Impulsivitet
15) Uansvarlig foreldreadferd
16) Hyppige ekteskap/samboerforhold
17) Ungdomskriminalitet før fylte 15 år
18) Svikt under prøvetid eller løslatelse
19) Manglende ansvar for egne handlinger
20) Flere typer lovbrudd blant følgende 10: innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, seksuelt overgrep, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel.

- Er du usikker på om vedkommende har det eller det karaktertrekket: 0 poeng
- Er du nesten sikker: 1 poeng
- Er du helt sikker: 2 poeng

Resultat:

Under 20 poeng: Personen må regnes som et tvilstilfelle.

Over 25 poeng: Vedkommende er innenfor grensene for den psykopatiske personlighetsforstyrrelsen.

30 poeng eller mer betyr at klinikere kan stille en psykopati-diagnose. Personer uten kriminell bakgrunn skårer vanligvis rundt 5 poeng, mens mange ikke-psykopater med kriminell bakgrunn kan skåre rundt 22 poeng.

OBS: Dette er kun ment å gi en pekepinn om hvilke faktorer som kjennetegner en psykopat. Det er kun spesialister i psykiatri som gjennom å intervjue og vurdere en person, kan stille en diagnose basert på denne testen. Dette er et av flere internasjonale diagnosesystemer.

Må være vedvarende

Del 1 (punkt 1-8) i testen består av åtte kjennetegn som representerer mellommenneskelige og følelsesmessige forhold.

Den forteller om en egoistisk, hensynsløs og angerfri måte å utnytte andre på, hvor selvopptatthet, storhetsfølelse og mangel på empati/innlevelse er typisk.

Del 2 (punkt 9-20) konsentrerer seg om lovbrudd og impulsivitet, med blant annet lav frustrasjonsterskel, kort lunte og antisosial og kriminell adferd fra ungdommen av.

Det er nødvendig med poeng fra både del 1 og del 2 for å kunne få den kliniske diagnosen psykopat - eller dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Det er også en forutsetning at karaktertrekkene er vedvarende.

(Kilde: CPL-R)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning