Skjeling barn

Alle barn under 6 måneder skjeler mer eller mindre

Fortsetter den etter det, har barnet en medfødt skjeling.

BARN SOM SKJELER: Mistenker foreldre skjeling, er det ifølge Pamela Friede, ortoptist og sekretær i Norske Ortoptisters Forening, viktig at de ikke drøyer med å be om en nærmere utredning.
BARN SOM SKJELER: Mistenker foreldre skjeling, er det ifølge Pamela Friede, ortoptist og sekretær i Norske Ortoptisters Forening, viktig at de ikke drøyer med å be om en nærmere utredning. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

De første 3 til 6 månedene av babyens liv kan barnets øyne svinge litt hit og dit, og mange foreldre bekymret for om poden skjeler.

- Det som ofte lurer oss hos spedbarn er en såkalt epikanthus, en bred neserygg som lar oss tro at barnet skjeler innover, især når det ser til siden. Denne typen pseudo-skjelning vokser barnet av seg, og det er altså ingen ekte skjeling, forklarer Pamela Friede, ortoptist og sekretær i Norske Ortoptisters Forening.

Store Medisinske Leksikon definerer skjeling på følgende måte: «Skjeling, medfødt manglende evne til samtidig å rette øynene mot samme gjenstand; feilstilling av øynene som medfører at øynenes synsakser ikke skjærer hverandre i fiksasjonspunktet.»

- Skjeling betyr at øynene ikke står parallelt med hverandre når pasienten ser rett fram. Det vil si at det ene øyet enten peker utover, innover, oppover eller nedover, forteller ortoptist Hanne Sydnes ved Bergen Øyelegesenter til Foreldre & Barn.

Ifølge Sydnes skjeler alle barn under 6 måneder mer eller mindre. Men hvis skjelingen fremdeles er der etter 6 måneders alder, har barnet en medfødt skjeling. Noen barn kan også begynne å skjele i 2-årsalder og noen ved 4-årsalder.

- Skjeling kan også oppstå senere som følge av annen øyesykdom, sier hun videre.

Kan gå i arv

Fagpersoner skiller mellom latent (skjult) og manifest (synlig) skjeling. Åtte av ti mennesker har skjult skjeling, men kun ti prosent av disse har symptomer.

Skjult skjeling er altså ganske vanlig. Cirka fem prosent av befolkningen har manifest skjeling, den typen som krever behandling.

- Skjeling går som oftest i arv. Jeg ser også iblant at den hopper over en generasjon, det vil si at barnet og en av besteforeldrene skjeler, mens barnets foreldre har rettstilte øyne, sier Friede.

Ifølge ortoptisten debuterer ofte skjelingen på barn i 2–5-årsalderen. Den hyppigste årsaken er overlangsynthet og brytningsfeil.

Grunnen til at langsynthet kan forårsake skjeling, er at øynene må vri seg innover når barnet skal fokusere på noe nært.

- Om barnet skjeler fordi det er langsynt, vil skjelingen først og fremst behandles med briller, sier Sydnes.

Samtidig forklarer ortoptisten at en annen årsak til skjeling kan være forskjell på øynene på grunn av skjevheter i horn-hinnen.

Dette kommer ofte i tillegg til langsynthet, men ifølge Sydnes vil briller også her kunne være nok til å behandle skjelingen.

- I noen tilfeller hvor langsynthet ikke er årsaken til skjeling og øynene ikke alternerer, det vil si at barnet skjeler bare med det ene øyet, må det behandles med lapp på øyet for å hindre at synet ikke taper seg.

Samtidig er det ikke alltid lett å finne årsaken til skjelingen, påpeker Sydnes:

- En del barn opereres for skjeling, dersom verken briller eller lapp fungerer.

Må behandles så tidlig som mulig

Men både øyeleger og optikere kan gjøre feilvurderinger når de stiller diagnoser om skjeling. Det antas at det gjøres flere feilvurderinger på yngre barn enn de eldre, siden det kan være vanskelig å få særlig små barn til å samarbeide.

Jon Ole Lyngaas, ortoptist ved Universitetssykehuset Nord-Norge, kan fortelle at også premature barn er disponert for å få skjeling.

- Det samme gjelder barn med Cerebral parese, Downs syndrom og en rekke andre tilstander. Mer sjeldne skjele-syndrom kan diagnostiseres og behandles av ortoptister, sier Lyngaas.

Mistenker foreldre skjeling, er det viktig at de ikke drøyer med å be om en nærmere utredning, understreker Friede.

- Ortoptister, i samarbeid med øyeleger og eventuelt sykehusoptiker, kan allerede hos små barn ned til seks månedersalder konstatere om barnet har en amblyopi, det vil si et svakt øye som følge av skjeling – eller om det foreligger en alvorlig brytningsfeil som eventuelt kan rettes opp med briller, sier ortoptisten til Foreldre & Barn.

Lyngaas anbefaler på det sterkeste at foreldre sørger for å få tidlig skjelediagnostikk for å behandle skjelingen og påvirke synsutvikling på et barn i rett retning.

- Som regel er det ved 4-årskontrollen på helsestasjon at barn henvises til utredning og behandling. Hvis tidligere mistenkt eller sett skjeling, skal man kontakte øyelege eller ortoptist for tidligere konsultasjon, sier han.

Sydnes er enig og understreker viktigheten av at barnet kommer tidsnok til ortoptist og øyelege slik at man kan behandle de med briller, lapp eller operasjon før synet har stabilisert seg.

- Derfor er blant annet 4-årskontrollen på helsestasjonen så viktig, siden det ofte er her man kan avdekke skjeling og dårlig syn, sier hun.

Dette er skjeling

Reell skjeling (manifest):

Når øynene ikke fokuserer på samme punkt, og skjelingen er hele tiden til stede. Nærsynthet gir utoverskjeling, langsynthet gir innoverskjeling. Bør behandles.

Falsk skjeling (pseudostrabisme):

Typisk hos barn fra 1–3 år der øynene egentlig står rett, men kosmetisk ser ut som skjeling. Normal tilstand, men diagnostisert som pseudostrabisme.

Latent skjeling (indre skjeling):

Veldig vanlig, og ikke synlig for omverdenen. Opptrer som sporadisk, helst når barnet er trøtt. Skyldes vanligvis brytningsfeil i øyet som ikke er tilfredsstillende korrigert, spesielt langsynthet hos barn, men også nærsynthet og andre brytningsfeil. Om lag 70 prosent går rundt med latent skjeling.

I utgangspunktet ikke behandlingskrevende, men kan gi symptomer som hodepine og smerte rundt øyne. Plagene blir gjerne sterkere i skolealderen.

Kilde: Ortoptist Jon Ole Lyngaas og Norsk Helseinformatikk (nhi.no)

Lyngaas forteller at prioriteten hos behandler da er synsutviklingen, men enkelte skjeletilstander kan ogsåopereres på et tidlig tidspunkt for funksjonell gevinst, og ikke nødvendigvis bare av kosmetiske hensyn.

Blindt øye

Det som er skummelt med skjeling hos barn, er ifølge Friede at synet på det øyet som barnet skjeler mest med, kan bli svakere enn på det rettstilte øyet.

- Ubehandlet kan dette føre til et blindt øye. Behandlingen er enkel og består som regel i lappetrening. Jo tidligere denne settes i gang, jo bedre kan synet bli, understreker hun.

Både Lyngaas og Friede oppfordrer foreldre til å følge ekstra godt med dersom de mistenker skjeling hos barnet, og ikke nøle med å ta dette opp på helsestasjonen.

- Dette gjelder især hvis det er skjeling eller sterke briller i familien. Så er det selvfølgelig viktig å følge opp et eventuelt behandlingsopplegg med briller og/eller lapp. Å sløve med dette hos små barn kan altså føre til vedvarende synstap, advarer Friede.

Lyngaas understreker at foreldre må oppsøke oppfølging og undersøkelse av ortoptist tidlig, selv om man tenker at barnet er for ung til å samarbeide under undersøkelsen.

- Ortoptister undersøker barn fra spedbarnsalder, man får da riktig skjelediagnostikk og riktig behandling, påpeker han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning