Premature barn som er født bare en uke eller to for tidlig, har høyrere risiko for ikke å være skoleklare ved førskolealder enn andre barn, antyder en studie utført ved Massachusetts General Hospital i Boston. 

Forskerne testet nærmere 6000 barn i førskolealder, og vurderte deres kunnskap og evner i alderstilpassede læringsaktiviteter knyttet til lesing, matte og språk, skriver nyhetsbyrået Reuters

Senere skoleklare

De prematurt fødte barna i testen var alle såkalt sent premature, født en til tre uker før det som normalt regnes som fullgått svangerskap. Disse barna skåret vesentlig lavere på alle tre testområdene, og hadde 52 prosent større sjanse for å bli vurdert som ikke skoleklare enn barn født til termin.

Dette kan tyde på at det å bli født selv bare noen uker prematurt, kan ha betydning for barnets mentale utvikling flere år senere ved skolestart, konkluderer forskerne.

Dette kan igjen få konsekvenser for hvor godt barna gjør det på skolen, og om de vil få større vansker enn andre barn i viktige fag som lesing og matte.

Også andre faktorer

Forskerne har ikke funnet noen metode som på et tidligere tidspunkt kan si hvilke av de premature barna som ved skolealder vil ligge etter i den mentale utviklingen, skriver Reuters

Samtidig fant forskerne at sosioøkonomiske faktorer også spiller en vesentlig rolle når det gjelder barns mentale utvikling og om de er skoleklare når de skal begynne på skolen.

At barna vokser opp i fattigdom, snakker et annet morsmål og har foreldre med lav utdanning, kan ha vel så negativ påvirkning på barnas mentale utvikling som prematur fødsel.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!