Barnehage og utetid

Det er ingen lov som sikrer barna utetid i barnehagen

Mange foreldre opplever at snø, regn og sykdom gjør at barnehagebarn blir holdt for mye innendørs. Barnehageloven sikrer ikke minimumstid til utelek for de minste.

FRISK LUFT: Barn har godt av bevegelse og frisk luft - også i kulda.
FRISK LUFT: Barn har godt av bevegelse og frisk luft - også i kulda. Foto: Foto: Istock
Publisert Oppdatert

- Vi får av og til telefoner fra foreldre som er bekymret for at barna holdes inne i barnehagen. Vårt inntrykk er at mangelen på personale er den viktigste årsaken til at barn ikke kommer ut. Barnehagen er hardt presset i mangel på vikarer enten fordi de ikke har vikarer, fordi de mangler faglærte vikarer eller fordi de ikke har økonomi til å sette inn vikarer ved sykdom, rådgiver i Foreldreutvalget for barnehager, Åse-Berit Hoffart.

Konfliktnivået reduseres

Barnehageloven regulerer ikke minimumstid til utelek. Både barnehageloven og rammeplanen legger imidlertid stor vekt på barnas lek. Barnehageloven sier at barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Det vektlegges også at barnehagen skal ha en helsefremmende funksjon.

Sjekk dette før du velger barnehage

- Unntaksvis hører vi også om barn som ikke er ute fordi personalet ikke forstår betydningen av utelek og ikke kjenner til barnehagelovens krav. De mangler kompetanse og kunnskap, sier Åse-Berit Hoffart.

Hun understreker viktigheten av at barn får mulighet til å leke ute.

- Vi er opptatt av at barna skal ha et allsidig og variert tilbud i barnehagen, noe som etter vår forståelse er ivaretatt i både loven og forskriften. For barna er det viktig å komme ut både for å få variasjon i dagen sin og for holde på med andre aktiviteter enn de gjør inne. Det viser seg også at konfliktnivået mellom barna reduseres når de leker ute, sier Åse-Berit Hoffart.

Foreldreutvalget for barnehage ønsker at det fastsettes et minstekrav til bemanning i barnehage.

- Det viser seg at bemanningen i barnehagen det siste året har gått ned og det har blitt flere barn per voksen i barnehagen, sier Åse-Berit Hoffart.

Dette irriterer de ansatte i barnehagen

- Vi har stor forståelse for at barnehagene på grunn av lav bemanning i blant må holde barn innendørs når de ikke har kapasitet til påkledning av barna og mulighet til at noen er ute og andre er inne. Vi er imidlertid opptatt av at dette bare må skje unntaksvis. Den daglige barnehagehverdagen må innholde varierte muligheter for lek både ute og inne for alle barn. Alle barnehager må sikres et variert tilbud med tilstrekkelig og kompetent personale. Personalet er den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen, sier rådgiveren.

Ikke ute mellom oktober og desember

I Foreldre & Barns diskusjonsforum DinBaby er mange småbarnsforeldre frustrerte over at barna deres blir holdt for mye inne i løpet av barnedagen:

"Hadde minsten i kommunal barnehage før, og det var bare styr. Var ikke ute i det hele tatt mellom oktober og desember tror jeg".

"De er veldig "værsyke" de som jobber der, så hvis det er skyet eller regn, er de bare ute en gang, og knapt nok det, og i vinter var det dager hvor de fint kunne vært ute, men hadde mange rare unnskyldninger for å bli inne som at det snør osv.."

"De er ute hvis ikke det regner. I vinter var det så mye snø at hele uteområdet var dekket med snø, så de sov bare ute. Jeg er også en av de som vil at også småbarna (ettåringene særlig) skal være ute hver dag".

INGEN UNNSYKYLDNING: Er regnvær grunn nok til å holde barnehagebarn innendørs?
INGEN UNNSYKYLDNING: Er regnvær grunn nok til å holde barnehagebarn innendørs? Foto: Foto: Istock

Trenger frisk luft og bevegelse

Små barn trenger å være mye ute og foreldre er bekymret for at de små får mangel på frisk luft, bevegelse og d-vitamin i vinterhalvåret. Er vær, sykdom og tilvenning av nye barn god nok unnskyldning for å holde barna innendørs en hel dag?

Daglig leder av Trollskogen Naturbarnehage, Eirin Huse Tobiassen synes ikke det.

- Vi er ute hver dag. De minste også. Det har jo vært noen kalde vintre, så da må man vurdere det for de minste hvis det er mange kuldegrader og sur vind. Vi må hele tiden se an om barna har det bra, og om det er lystbetont. Vi ønsker at barna våre skal bli glade i å være ute. Men i normalt vær er vi ute hver dag. Regnvær hindrer oss ikke i å være ute, sier Huse Tobiassen.

Barn kan godt føle på at det er kaldt

Hun mener barn godt kan føle på at det er litt kaldt, og kjenne de forskjellige årstidene.

- Vi tenner bål, har oppvarmet lavvo eller koie som vi går inn i for å spise eller varme oss. Men fryser barna veldig, går vi selvfølgelig inn.

Hun tror at barnehager som tilbringer lite tid ute styres av at de ansatte kanskje ikke er så glade i å være ute i all slags vær.

- Man kan ikke være inne-menneske når man skal jobbe i Trollskogen Naturbarnehage, sier hun.

Alder har ingen betydning

INNELIV: Mange foreldre er bekymret for at barna er for mye inne. Barnehageloven sikrer ikke barnas utetid.
INNELIV: Mange foreldre er bekymret for at barna er for mye inne. Barnehageloven sikrer ikke barnas utetid. Foto: Foto: Istock

Alder på ansatte har ingen betydning for hvor mye barna er ute.

- Vi har en assistent på 65 år som aldri er syk og som elsker å være ute. Mens vi har opplevd unge mennesker som ikke har vært særlig positive til uteliv, og noen som kommer omtrent på jobb i høyhælte sko. Det er holdninger i forhold til å være ute det handler om. Står man og fryser og klager som voksen, overføres det til barna. Derfor må man jobbe med voksnes holdninger og ansette de riktige folkene i en naturbarnehage.

Tilvenning er ingen unnskyldning

Tilvenning og sykdom er heller ingen unnskyldning.

- For oss er det like viktig å tilvenne barna å være ute som inne, og er det sykdom er vi flinke til å hjelpe hverandre på huset. Dette handler om innstillingen barnehagen har. Vi tilstreber å være mest mulig ute. De aller fleste aktiviteter kan gjennomføres ute og i skogen. Vi tegner og maler ute, har med bøker på tur og lager mat ute på bålet. Vi tar gjerne med grønnsaker og skjærefjøl ut og lager mat sammen med barna. Vi er løsningsfokuserte og fleksible. Vi mener at naturlekeplassen er den perfekte arena for å utvikle barns sosiale kompetanse. Vi opplever også at det er mindre konflikter blant barna og mindre sykdom når man tilbringer dagene ute, sier Eirin Huse Tobiassen i Trollskogen Naturbarnehage.

Har med tegnesaker ut

Hvis barnehagen er lite ute og foreldrene ønsker at barna skal være mer ute, bør foreldrene stille spørsmål til barnehageeier eller daglig leder om dette og høre hvilke argumenter som legges til grunn. Men jeg får inntrykk av at de fleste barnehager i dag er opptatt av å være mye ute. I Trollskogen Naturbarnehage er også de minste ute hver dag og de største på småbarnsavdeling (2,5 år) er gjerne ute fra 9.30 til 14.30. De store er gjerne ute til klokka 15 eller kl. 17, og spiser både lunsj og frukt i en oppvarmet koie.

- Slik får de varmen innimellom aking, basing i snøen og skigåing. Barnehagen er strenge krav til foreldrene på hva de må ha av klær og utstyr. De ansatte ringer foreldrene hvis de mangler noe. Varme barn er glade barn, sier Eirin Huse Tobiassen.

Aktive barn holder varmen

Også i Hannes Lekestue, barnehagen som i 2010 ble kåret til Norges beste barnehage av Foreldre & Barn, er de opptatt av barnas utelek.

- Det er viktig og flott å gi barna ulike erfaringer og opplevelser som bare utemiljøet kan tilby, uavhengig av årstid, eller også nettopp på grunn av hva ulike årstider muliggjør av aktiviteter. Aktive barn holder varmen, så det er avgjørende at vi voksne og utemiljøet utfordrer ungene til lek og bevegelse. Jeg opplever ikke at alder har noe å si for å ta initiativ eller følge barnas initiativ til å gå ut i løpet av barnehagedagen. Vi besøker barnehagens nærmiljø for å finne spennende uteområder som trigger barna til aktivitet. Det er selvfølgelig viktig at barna har riktige klær som både gir varme og bevegelsesglede, sier Gry Glasør, pedagogisk leder i Hannes Lekestue. Barnehagen ble i 2010 ble kåret til Norges beste barnehage av Foreldre & Barn.

I Hannes Lekestue er det ingen begrensninger på antall timer ute så lenge barnet er aktivt, holder varmen og koser seg. Selvsagt er det viktig at vi voksne kjenner de ulike barna og tilrettelegger, følger dem opp og sikrer at alle nyter aktiviteter med utgangspunkt i de forutsetningene som ligger til grunn individuelt.

Har tilvenning ute

- Er barnet under tilvenning og vil teste utemiljøet i barnehagen eller området rundt, er det flott. Det viktigste er at barnet får "snuse", gjøre seg kjent med de aktiviteter og tilbud det vil enten det er inne eller ute. Det er derimot viktig at vi voksne og barna som allerede er del av barnehagehverdagen tar godt i mot, inkluderer og hjelper barnet inn i ulike samspill som gir barnet følelse av trygghet og tilhørighet, sier Gry Glasør.

- Sykdom og fravær blant personalet bør ikke innvirke på barnas muligheter til utelek. Begrensningen kan være antall barn som kan dra ut på tur utenfor barnehageområdet, dette for å ivareta sikkerheten. Men igjen, fantasi og oppfinnsomhet hos store og små, gir mange gode og varierte lekemuligheter. Bevegelsesgleden og mestringsopplevelser avhenger av aktive voksne som spiller på lag og samspiller med barna. Humor og begeistring er viktige ingredienser.

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Les mer:

Slik blir fremtidens barnehage

Sjekk om barnet sover nok

Derfor blir barn venstrehendte

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning