Bytte barnehage

Vurderer dere å bytte barnehage?

Alt dere må vite dersom dere ønsker å bytte barnehage til barnet.

BYTTE BARNEHAGE: Hvordan bytter man barnehage? Og bør dere bytte barnehage?
BYTTE BARNEHAGE: Hvordan bytter man barnehage? Og bør dere bytte barnehage? Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Å ta poden ut av en barnehage og inn i en ny er et stort valg, og det er mye som skal tas hensyn til. Noen grunner handler om trivsel, andre om reisevei. Hva bør telle mest?

Skal dere bytte barnehage?

Karianne Viken er leder av Foss barnehage i Lier. Hun oppfordrer foreldrene hun snakker med til å tenke seg nøye om før de tar en slik avgjørelse.

- Det finnes flere gode grunner til å bytte barnehage, og går det på barnets trivsel og kvaliteten på barnehagen, er det vel verdt å ta hensyn til. Etter min mening bør dere vurdere barnehagen dere har i dag, før dere fokuserer på den dere vil flytte til, sier hun.

Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Derfor mener Viken at det er vel så viktig å stille krav til den barnehagen du har barnet ditt i nå.

Skal du bytte barnehage?

Bytt barnehage hvis:

✔ Barnet ikke trives og er utrygg, og dere har prøvd alt.

✔ Det pedagogiske opplegget er lite tilfredsstillende.

✔ Sikkerheten er for dårlig.

✔ Dere ikke har tillit til personalet. Barnet ditt ikke blir sett eller ivaretatt.

Vurder barnehageoppsigelsen en gang til hvis:

✔ Det handler om å gjøre det lettere for oss foreldre.

✔ Barnet har det bra der det er, både med venner og personale.

✔ Du er fornøyd med dagens tilbud.

✔ Det kun handler om kortere reisevei fra A til B.

Få en god opplevelse av barnehagebytte:

✔ Dra på besøk.

✔ Se på bilder fra både den gamle om den nye barnehagen, av barn og personale.

✔ Sørg for ekstra god tid til tilvenning.

✔ Formidle ditt barns behov tydelig til det nye personalet.

✔ Gi barnet mye positiv oppmerksomhet.

✔ Vær opptatt av barnets følelser – og prøv å forstå hva de betyr.

- Som foreldre skal dere ikke ha dårlig samvittighet for å være i tvil, det betyr bare at dere bryr dere. Hvis dere ikke har tillit til barnehagen eller personalet som er sammen med barnet deres, er det et rødt flagg. Tenk også på om det pedagogiske arbeidet holder mål, om du føler at barnet ditt blir sett så mye som det trenger, og på om sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte. Er svaret nei på noe av dette, støtter jeg valget om å vurdere et alternativ.

Les også: Slik kan dere klage på barnehagen

Bekymret for å bytte barnehageplass

Viken har jobbet i barnehage i mange år, og ser at i takt med at barnehagedekningen blir bedre, bytter også barna oftere barnehage.

Hun er bekymret for det hun kaller barnehageshopping.

- Min erfaring er at foreldrene lett fokuserer på den nye barnehagen, fordi byttet ikke handler om at det er noe galt med den første. Det som veier tyngst er dessverre ofte det praktiske, nemlig reiseveien fra hjemmet. Det som ofte skjer er at foreldrene takker ja til den plassen de får tildelt, selv om de i utgangspunktet ønsket en barnehage nærmere der de bor.

Barnet finner sakte, men sikkert sin plass, blir kjent med rutiner, grenser, sin egen identitet i gruppen og får tillit til personalet. Så blir det ledig plass i barnehagen som ligger rett over veien hjemme. Klart det er fristende og praktisk, men hva gjør det med barnet?

Det er ikke vanskelig å forestille seg at slike endringer kan være utfordrende for de minste. Det kan vi kjenne på i voksen alder også.

- Vi trenger ikke gå lenger enn til oss selv. Hvor mye ofrer vi ikke for å beholde drømmejobben med de fantastiske kollegaene vi har? Vi pendler ganske langt for det. Hvor mye følelser er det ikke rundt det å måtte bytte jobb? Nytt miljø, nytt system, nye rutiner. Jeg mener det er viktig for foreldre å ha dette i bakhodet når de må ta en vurdering på det å bytte barnehage.

Les også: Slik fungerer vennskap i barnehagen

Trives ikke barnet?

Viken påpeker at selv om barna ikke viser synlige tegn til mistrivsel, kan verken foreldre eller ansatte vite helt sikkert hva som foregår på innsiden.

- Selv om et barn nødvendigvis ikke gråter under en tilvenningsperiode, så skjer det noe følelsesmessig. De har forskjellige måter å uttrykke det på. Ofte finner barnet en person i starten som blir en klippe. Noen barn ser ikke ut til å ta det særlig tungt, men hva vet vi vel egentlig om hva som foregår inne i den lille kroppen? Det sies at de som ikke gråter så mye under en tilvenning, er de som er mest utrygge og stresset.

Når et lite barn begynner i barnehage, er det første gang barnet møter den store verden. Tilliten til omgivelsene og menneskene er helt avgjørende for trivselen, og det er mange nye å forholde seg til.

Oppsigelse av barnehageplass

Jo, barnehageplass kommer faktisk med oppsigelsestid.

I Oslo Kommune gjelder følgende dersom du har kommunal barnehageplass. Du må sende oppsigelse hvis du:

1) Bytter til privat barnehage.

2) Flytter fra Oslo

Ved privat barnehageplass må du sende oppsigelse dersom du bytter barnehage, uavhengig om den nye barnehageplassen er kommunal eller privat.

Oppsigelsestid av barnehageplass:

- Ingen, dersom du bytter mellom kommunale barnehager

- Ved bytte fra kommunal til privat er det én måned oppsigelsestid fra 1. eller 15. i måneden.

- Private barnehager har egne bestemmelser rundt oppsigelsestid.

Dette kan variere fra kommune til kommune, så sjekk opp nettsidene til din kommune dersom du ønsker å bytte barnehageplass.

Kilde: Oslo kommune

- Hvis barnet bytter barnehage, erstattes disse menneskene og forholdene med nye. Jeg har sett flere ganger at de barna som har vært innom andre barnehager, bruker mye lengre tid på å knytte seg til de voksne på det nye stedet. Jeg ser for meg at de kan bli utrygge på at heller ikke dette forholdet kommer til å vare.

Strever i ny barnehage

May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU, og har i sin forskning fokusert spesielt på små barn i barnehage. Drugli påpeker at barna reagerer forskjellig på å bytte barnehage, og det har mye å si hvor følsomme de er for forandringer.

- Noen barn er mer sårbare enn andre, og vil bli særlig belastet av å skifte barnehage. Dette gjelder blant annet barn som er utrygge, svært beskjedne eller har et vanskelig temperament. Andre barn er mer robuste og sosiale, og takler skifter bedre.

- Barn som strever etter å ha begynt i ny barnehage vil kunne vise sin utrygghet gjennom irritasjon og sinne, eller ved å trekke seg unna sosial kontakt, lek og aktiviteter. Man skal være særlig opptatt av de barna som blir stille og ikke krever noe i den nye barnehagen. Dette er barn det er lett å overse og som derfor er i risiko for å fortsette å være utrygge.

Les også: Slik søker dere om barnehageplass

Stor forandring å bytte barnehageplass

Når en stor forandring, som det å bytte barnehage står for døren, er det viktig å huske på at de minste ikke kan forberedes på samme måte som de eldre. Internasjonal forskning viser at det er mer krevende for et lite barn å bytte barnehage enn det er for eldre barn.

- For yngre barn må man jobbe hardt for å kjede trygghet fra tidligere til nye relasjoner. Barnet må rekker å bli kjent med de nye voksne med foreldrene til stede. Tilvenningen kan ta lengre tid denne gangen enn den første.

- Med de eldste barna er det lettere. De kan få en forklaring på hva som skal skje og hvorfor, men også eldre barn trenger støtte ved barnehageskifter og bør ha en kontaktperson i den nye barnehagen, sier Drugli.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning